Jaarafsluiting 2019

Beste leden,

Omdat de algemene ledenvergadering op 20 oktober j.l. door de aangescherpte coronamaatregelen geen doorgang kon vinden sturen wij u hierbij het jaarverslag van 2019, de notulen van de ledenvergadering van 24 september 2019, het financieel verslag 2019 en het verslag van de kascommissie. U vindt deze in de bijlagen. Mocht u bezwaren, opmerkingen of vragen hebben naar aanleiding van de verstrekte informatie dan verzoeken wij u dit binnen 14 dagen per brief of e-mail (secretaris@historischeverenigingmaartensdijk.nl) kenbaar te maken aan het bestuur. Als er geen bezwaren binnen komen acht het bestuur zich gedechargeerd voor het gevoerde beleid in 2019.
Vragen en opmerkingen zullen wij persoonlijk beantwoorden en voor zover van algemeen belang in de volgende nieuwsbrief vermelden.
Wij hopen op uw begrip en medewerking zodat wij het jaar 2019, anders dan anders, maar toch op een goede manier af kunnen sluiten.
We wensen iedereen een goede gezondheid en hopen u spoedig weer te kunnen en mogen ontmoeten tijdens een van onze activiteiten.

Met vriendelijke groet,

Namens het bestuur van de Historische Vereniging Maartensdijk

Rianne van der Neut

Secretaris

Alle verhalen van Koos Kolenbrander voor U!

In de vorige nieuwsbrief beloofden wij u een verrassing. Die verrassing bestaat er uit dat wij contact hebben gehad met Koos Kolenbrander over verhalen die hij over de geschiedenis van Maartensdijk geschreven heeft. Zowel Koos als de HVM willen deze verhalen graag op één plaats verzameld zien en voor iedereen toegankelijk gemaakt, zodat zijn kostbare werk ook in zijn geheel kan worden geraadpleegd en bestudeerd.

Foto Jan Mateboer via Pixabay

Koos is nu 73 en heeft na school eerst 7 jaar in de land/tuinbouw gewerkt. Daarna werkte hij 20 jaar bij de Universiteit Utrecht bij personeelszaken (“Ik heb meer dan 2000 functiebeschrijvingen gemaakt”). In 1989 is hij begonnen met het schrijven over de historie van Maartensdijk e.o. Hij schreef meer dan 1000 (sic) verhalen, onder meer in de Stichtse Post, De Bilthovense Courant en De Vierklank. Sinds kort is hij gestopt met schrijven, maar hij beantwoordt nog graag alle historische vragen die hem gesteld worden door de Vierklank, het Online Museum De Bilt en onze historische vereniging. Verder richt Koos zich nu op de studie van de anatomie van het menselijk lichaam.

Door de kwaliteit en de omvang van zijn werk, vinden wij dat Koos met recht de titel ‘dorps-chroniqueur van Maartensdijk’ mag voeren.
Van al zijn werk heeft hij mappen gemaakt waarin van elk artikel de afdruk, de gebruikte foto’s en eventuele reacties of toevoegingen zijn verzameld. Daarnaast heeft Koos allerlei historische wetenswaardigheden verzameld en op straatnaam en huisnummer gesorteerd.

Koos vindt het een goed idee om zijn werk in de beeldbank van de HVM onder te brengen, omdat daarmee zijn verhalen openbaar toegankelijk zijn en voor altijd bewaard blijven. Ook het idee dat er systematisch in gezocht kan worden spreekt hem aan. Via de beeldbank van de Historische Vereniging Maartensdijk kan er straks ‘full text’ gezocht worden in zijn artikelen. Dat wil zeggen dat elke naam, die hij ooit in zijn verhalen gebruikt heeft kan worden teruggevonden. Een schatkamer voor historisch onderzoek en familieonderzoek.

Er wordt een werkgroep gevormd van vrijwilligers die de verhalen scannen en de overige gegevens voor de beeldbank toevoegen. Heeft u interesse om daar aan mee te doen? Meldt u bij de archiefwerkgroep van de Historische Vereniging Maartensdijk per mail (archief@historischeverenigingmaartensdijk.nl) of telefoon (06-22274054).

Namens de Historische Vereniging Maartensdijk
Frank Klok
Jan Maasen

Er is veel gebeurd …

Ons laatste nieuwsbericht dateert van 4 mei. Dat is meer dan vier maanden geleden. Corona en de vakanties na de versoepeling hebben geleid tot een stilstand in het activiteitenprogramma voor de leden. Ook de komende maanden zullen wij terughoudend zijn in het organiseren van samenkomsten, want veel van onze leden horen bij de risicogroep. Toch valt er positief nieuws te melden, want er is op de achtergrond heel wat gebeurd.
In de eerste plaats hebben we veel positieve reacties ontvangen op het laatste (thema)nummer van St Maerten. Bij de verkooppunten in Groenekan (van de Neut) en Bilthoven (Bilthovense Boekhandel) zijn meer dan twee keer zoveel nummers verkocht als gebruikelijk en de – uit Coronanood geboren – rechtstreekse verkoop heeft ook nog eens een tiental bestellingen opgeleverd. Zelfs het ledental toont een voorzichtige opwaartse lijn.

Foto uit de beeldbank

Daarnaast is er kort voor het uitbreken van de pandemie een archiefwerkgroep opgericht met het doel om de verzamelingen in de Raadtkamer van het oude gemeentehuis te inventariseren en te ordenen en – als hoofddoel – om zoveel mogelijk foto’s, films, artikelen, voorwerpen te digitaliseren en toegankelijk te maken voor u en andere geïnteresseerden.
En daar zijn geweldige stappen in gemaakt. Er zijn bijna 1500 foto’s in een beeldbank gezet en er is een begin gemaakt met het beoordelen en beschrijven van deze foto’s.
Met trots geven wij u een kijkje in deze beeldbank aan de hand van 8 historische kaarten en 25 oude, bekende foto’s van Maartensdijk. Klik hier … voor een kennismaking, speciaal voor leden van de HVM. Klik op het knopje ‘Zoeken’ en u krijgt een overzicht van de 50 objecten die we hebben ontsloten.

Onze vereniging ontvangt met enige regelmaat historische vragen van inwoners en oud-inwoners van onze oude gemeente. Dat zijn vragen over oude huizen, scholen, familieonderzoek, oude dorpskernen zoals Steinenburg, de tweede wereldoorlog, enzovoort. Het aantal vragen lijkt in de Coronatijd behoorlijk toegenomen. De archiefgroep heeft spontaan op zich genomen om deze vragen te beantwoorden. Soms op parate kennis, maar vaak met wat zoekwerk lukte het om bijna alle vragenstellers een antwoord te geven; slechts enkelen werden doorverwezen.
De beloning kwam in de vorm van enthousiaste bedankjes van tevreden ‘klanten’,

De archiefgroep bestaat uit (in alfabetische volgorde): Ineke van Bemmel, Geert Boorsma, Kees Dorrestijn, Frank Klok, Jan Maasen, Theo van Oijen en Karien Scholten. Recent heeft Jan van der Neut toegezegd te willen helpen bij specifieke vragen over Groenekan.
Heeft u interesse in het werk van de archiefgroep? Wilt u wellicht een steentje bijdragen? Kom gerust langs op de eerste of de derde woensdagochtend van de maand. Dan werken wij met zijn allen van 10 tot 12 uur in de Raadtkamer van het oude gemeentehuis Maartensdijk. U kunt ook mailen (archief@historischeverenigingmaartensdijk.nl ) of bellen (06-22274054 Jan Maasen).

Nog maar heel kort geleden kwam er een grote verrassing. Daarover leest u meer in een volgend bericht.

WO2 en Corona

Dit is het laatste bericht in het kader van de viering van 75 Jaar Vrijheid in 2020. Door de Coronacrisis was van ‘vieren’ nauwelijks sprake. Dat was 75 jaar geleden op veel plaatsen niet anders. Oorlog en voedselschaarste zorgden voor angst, onzekerheid en honger.

Rechts staan Teuntje de Kruif en Dirk de Kruif. De melk wordt ingeschonken door Corrie Voskuil.
Foto uit de verzameling van Theo Schouten

Bevrijding 1945
Op de foto ziet u de ‘viering’ van de bevrijding bij de boerderij van Dirk De Kruif op de Groenekanseweg 62 in Groenekan. Op deze boerderij kwamen tijdens de oorlog mensen uit de stad melk halen.
Na de bevrijding, in 1945, is de laatste melkgift op foto vastgelegd. De bezoekers kregen allen nog een fles melk mee naar huis na het zingen van het Wilhelmus.