Na de succesvolle Open Monumentendag staan er dit najaar nog twee activiteiten op de agenda. Reserveer vast zaterdag 20 oktober en dinsdag 27 november!

Op zaterdag 20 oktober zal er een excursie georganiseerd worden naar huis Doorn waar op dit moment de tentoonstelling “Verzet en verdriet in beeld”, herdenkingssculpturen van twee wereldoorlogen, gehouden wordt. Op deze tentoonstelling zijn sculpturen te zien van Käthe Kollwitz, Ernst Barlach, Wilhelm Lehmbruck, John Rädecker, Zadkine en Mari Andriessen. Het programma volgt later. Mocht u meer informatie willen over de tentoonstelling kunt u op http://www.huisdoorn.nl/ meer informatie vinden.

Op dinsdag 27 november zal een lezing gegeven worden over de Nieuwe Hollandse Waterlinie en begin volgend jaar volgt een excursie naar het waterliniemuseum op fort Vechten bij Bunnik, gecombineerd met een rondleiding op fort Rhijnauwen (zie foto). Ook hiervan volgt later deze maand nadere informatie.

 

Op zaterdag 8 september levert de Historische Vereniging Maartensdijk uiteraard weer een bijdrage aan de open Monumentendag in de gemeente De Bilt.

Om 11.00 en 14.00 uur vertoont de HVM historische filmbeelden van Maartensdijk rond 1960. Hierop zijn onder meer veel spelende kinderen te zien op de schoolpleinen van de school met de bijbel (toen nog aan de Molenweg) en de openbare school (aan de Dorpsweg). Dit laatste gebouw werd later het onderkomen van SOJOS en is inmiddels gesloopt. Er staan ook opnamen op van een viering van Koninginnedag, van de vrijwillige brandweer en van vele neringdoenden, zoals het inmiddels verdwenen beroep van kolenhandelaar. De molen “De Hoop” stond nog op de Molenweg !
We hebben geen jaartal maar vermoeden dat de opnamen kort voor of kort na 1960 zijn gemaakt. Wij hopen dat er mensen zijn die de filmbeelden zullen herkennen en misschien namen weten van mensen die te zien zijn.

Op zaterdag 8 september 2018 om 11.00 en om 14.00 uur in de Brandweerpost Maartensdijk aan de Kon. Wilhelminaweg 9, 3738 JZ Maartensdijk willen wij de filmbeelden vertonen. Tussen de voorstellingen door, tussen 10.00 en 16.00 uur, zullen wij nog beelden van de presentaties 2017 uit de diverse kernen (Westbroek Hollandsche Rading, Groenekan en Maartensdijk) tonen. Wij hopen op een grote opkomst en beloven u een leuke terugblik naar een periode van ongeveer 57 jaar geleden.

De toegang tot deze activiteiten is gratis.

 

Het volledige programma van de Open Monumentendag vindt u op de website Monumenten de Bilt.

Excursie naar Huis Doorn met de HVM op zaterdag 26 mei.

Er is deze dag een bijzonder evenement: een zgn. re-enactment van wereldoorlog 1 (Living History). Er worden dan door diverse groepen allerlei scenes nagespeeld; ook een cavalerie-charge. Het belooft een enerverende dag te worden. Onderaan deze pagina vindt u een aanmeldformulier.

Kosten: de lunch wordt door HVM betaald.
De toegang en de overige consumpties op het terrein zijn voor eigen rekening, omdat iedereen zijn eigen interesses volgt en er geen gezamenlijk programma is.
Neem uw Museumjaarkaart mee, dan is de entree € 7,50 (anders €15,-).

Programma:
9.00 uur :             Verzamelen bij de Ontmoetingskerk, Julianalaan 26, Maartensdijk
We gaan carpoolen; dus neem uw auto mee. Ter plaatse maken we de indeling.

9.30 uur:              Vertrek

10.00 uur:           Aankomst bij Huis Doorn, Langbroekerweg 10, 3941 MT Doorn
Parkeren: €2,-
Bezoek aan het re-enactment programma; zie ook website: www.huisdoorn.nl/

13.00 uur:          Vanaf het evenementen terrein wandelen we naar Gasterij De Kluis en bekijken het pittoreske dorpje Doorn.

13.30 uur:          Lunch in Gasterij De Kluis Plein 1923 – 24, 3941 ER Doorn
Tel: 0343 – 41 00 57; zie ook: http://www.gasterijdekluis.nl/
Kosten ongeveer € 15,- (betaald door HVM)

Middag:             Na de lunch gaan we terug naar het evenementen terrein. Blijf zo lang u wilt en spreek met uw carpool-genoten af hoe laat u terugkeert naar Maartensdijk.

 

Aanmeldformulier (aanmelden is mogelijk tot en met 20 mei):

Ja, ik meld mij aan voor de excursie naar Huis Doorn op zaterdag 26 mei 2018.

Mijn naam (verplicht)

Mijn email (verplicht)

Aantal personen:

Verplicht:

NB: alleen betaling maakt de aanmelding definitief; de volgorde van ontvangst van de betaling is de volgorde van inschrijving.

captcha

Aankondiging van lezing Henk Kern voor Historische Vereniging Maartensdijk, 20 feb. 2018 om 20.00 uur in de Ontmoetingskerk te Maartensdijk

Terug naar de Russische Revolutie

Precies honderd jaar geleden voltrok zich in Rusland onder leiding van de bolsjewiek Vladimir Iljitsj Lenin de later zogenoemde Grote Socialistische Oktoberrevolutie van 1917. Deze gebeurtenis stond in het middelpunt van woeste omwentelingen die Rusland doormaakte tijdens de langgerekte en gewelddadige periode van oorlog en revolutie tussen 1914 en 1921. Oorlog en revolutie betekenden de ondergang van het glorieuze Russische tsarenrijk, het echec van een gematigd burgerlijk nieuw bewind en het begin van een radicaal utopisch experiment om een totaal nieuwe maatschappij te creëren in Rusland, en voor de rest van de wereld.
Gedurende de afgelopen eeuw waren de gevolgen hiervan evenzeer fascinerend en indrukwekkend alsook verontrustend en angstaanjagend. En hoewel deze revolutie sinds 1991 voorgoed voorbij lijkt en haar idealen zowel in Rusland als daarbuiten zijn verbleekt, heeft zij blijvende sporen getrokken door de hele wereldgeschiedenis van de twintigste eeuw. Reden genoeg om na honderd jaar eens terug te kijken op deze tijdperkbepalende gebeurtenis, en de balans op te maken hoe de Russische Revolutie toen werd beleefd − en nu wordt herinnerd.

Zie ook het Ruslandblog

Henk Kern

Henk Kern (1960) is als UD verbonden aan de opleidingen Geschiedenis en Russische Studies van de Universiteit Leiden. Hij geeft colleges over de geschiedenis van Rusland en de Russen onder tsaren en communisten alsook over specifieke deelonderwerpen zoals het nationaliteitenvraagstuk, de Russische Revolutie en de herinneringen aan de Sovjetunie. Kern is gepromoveerd op het proefschrift Denken over Rusland. Europese beschouwingen over de Grote Hervormingen, 1861-1881 (Pegasus; Amsterdam 2008). Dit boek vertelt hoe in Europa de Ruslandkunde ontstond als wetenschappelijke discipline op het zelfde moment dat Rusland onder leiding van tsaar Alexander II begon aan een door Europa geïnspireerd moderniseringsproces. Aan beide zijden van de scheiding tussen oost-west ging een nieuwe wereld open.

20 februari 2018  20.00 uur : lezing over  De Russische Revolutie van de heer Kern.

17 april 2018  19.30 uur : Algemene ledenvergadering en daarna lezing over de Koran van Eduard Verhoef.

Historische filmbeelden van Maartensdijk op 22 januari 2018 in Dijckstate.

De Historische Vereniging Maartensdijk heeft filmbeelden uit eind 50er jaren binnen gekregen. Hierop zijn bijvoorbeeld veel spelende kinderen te zien op de schoolpleinen van het dorp Maartensdijk. De school met de bijbel toen nog aan de Molenweg en de openbare school aan de Dorpsweg. Dit laatste gebouw werd later het onderkomen van SOJOS en inmiddels is gesloopt. Er staan ook opnamen op van een viering van koningingedag, de vrijwillige brandweer en vele neringdoenden zoals het inmiddels verdwenen beroep van kolenhandelaar. De molen “De Hoop” stond nog op de Molenweg !

We hebben geen jaartal maar vermoeden dat de opnamen kort voor of kort na 1960 zijn gemaakt. Wij hopen dat er mensen zijn die de filmbeelden zullen herkennen en misschien namen weten van mensen die te zien zijn.

Op maandag 22 januari 2018 tussen 10.00 en 12.00 uur in de zaal van Dijckstate willen wij de filmbeelden vertonen. Indien er nog tijd over is kunnen wij nog beelden van de presentaties 2017 uit de diverse kernen tonen ! Wij hopen op een grote opkomst en beloven u een leuke terugblik naar een periode van ongeveer 57 jaar geleden.

De toegang tot de activiteitenzaal is gratis, de consumpties kunt u zelf bestellen en betalen.

Informatie over de Historische Vereniging ter plaatse of via info@historischeverenigingmaartensdijk.nl.

 

Maartensdijk, de Beeldenstorm en Alva’s Raad van Beroerten (1566-1569)

Een regio in het oog van de (Beelden)storm?

In 2016 was het 450 jaar geleden dat de Beeldenstorm begon en in 2017 wordt overal stilgestaan bij het 500ste geboortejaar van de Reformatie. Dit momentum in de geschiedenis vormt een goede gelegenheid om stil te staan bij het jaar 1566, toen de religieuze, sociale en economische spanningen tot het kookpunt stegen. Dat is ook interessant in plaatsen waar de Beeldenstorm aan voorbij is gegaan: bijvoorbeeld zestiende-eeuws Maartensdijk en omgeving!

Een explosieve mix van religieuze, sociale en economische onrust begon te gisten gedurende de lente en zomer van 1566. Daartoe aangevuurd door hagenpredikers ging men uiteindelijk tot actie over. De Beeldenstorm greep razendsnel om zich heen en het Spaans-Habsburgse bewind in Brussel wankelde op haar grondvesten. In de kleinere plaatsen rondom Utrecht bleef het doorgaans rustig. Toch waren de roerige tijden voor de inwoners van het zestiende-eeuwse Maartensdijk niet ver weg. Zo werd er bijvoorbeeld half augustus 1566 ten noorden van de stad Utrecht een hagenpreek gehouden door de mandenmaker Jan Arentsz. De preek werd gehouden ter hoogte van de Loevenhoutsedijk, binnen een straal van ongeveer 10 kilometer van het dorp. De Utrechtse autoriteiten waren niet van zins of bij machte hier iets tegen te ondernemen. Van een schout (de kasteelheer van Kasteel de Haar) die een bezoek aan zijn moeder belangrijker vond dan het verstoren van de hagenpreek hoefde men geen doortastend optreden te verwachten.

Koning Filips II stuurde de hertog van Alva met een troepenmacht om orde op zaken te stellen. Eenmaal aangekomen in Brussel stelde Alva een speciale rechtbank samen om de beeldenstormers op te sporen en te bestraffen: de Raad van Beroerten. Duizenden personen werden voor eeuwig verbannen uit het land. Wie de pech had in de kerkers terecht te komen wachtte vaak de doodstraf. Inbeslagname van bezittingen volgde na een vonnis. Voor de lokale geschiedenis levert dit soms mooie documenten op. Veroordeelden uit Utrecht hadden bijvoorbeeld stukken land in bezit rondom de stad. Werd Alva’s harde hand ook in Maartensdijk gevoeld? Wie was de hagenprediker die op 15 augustus 1566 preekte bij de Loevenhoutsedijk en waar ging zijn verhaal over? Hoe gingen commissarissen van de Raad van Beroerten te werk en welke interessante bronnen heeft dit opgeleverd voor de lokale geschiedenis? Tijdens de lezing wordt bij deze en andere vragen uitgebreid stilgestaan.

(tekst Sander Wassink; lezing 28-11-2017 )

Zes kernen, zes tentoonstellingen

Van zes kernen in onze gemeente wordt een tentoonstelling georganiseerd ter gelegenheid van het 30-jarig bestaan van de Historische Vereniging Maartensdijk en het 25-jarig bestaan van de Historische Kring D’Oude School De Bilt. De eerste is in juli in en over Hollandsche Rading (in het dorpshuis van Hollandsche Rading). Eind augustus volgt Groenekan (in Dorpshuis De Groen Daan). Maartensdijk is in september (in Dijckstaete) en Westbroek in oktober (in Molen De Kraai). De Bilt sluit deze reeks af in november in het HF Witte Centrum). Definitieve data, tijdstip van de officiële openingen en de overige data en openingstijden worden later bekend gemaakt. De tentoonstelling over 100 jaar Bilthoven ‘reist’  door het dorp; data en plaatsen kunt u vinden op ‘Van zodde tot pleisterplaats’.

Zes dagen over de geschiedenis van Hollandsche Rading van 1 tm 6 juli

Op zaterdag 1-7-2017 wordt in het Dorpshuis van Hollandsche Rading de tentoonstelling geopend. De tentoonstelling laat het ontstaan van de oude Maartensdijkse kern Hollandsche Rading en de geschiedenis zien aan de hand van oude foto’s/filmpjes, kaarten, voorwerpen en kunst van in Hollandsche Rading werkende kunstenaars van vroeger en heden, zoals schilderijen en kunstvoorwerpen. Deze kunst in tijdelijk in bruikleen gegeven door de kunstenaarts zelf.

De officiële opening vindt plaats om 13.00 uur in het Dorpshuis aan de Dennenlaan 57 in Hollandsche Rading. De heer Rob Klaassen, inwoner van Hollandsche Rading, zal de officiële opening verrichten. Tot 16.00 uur is de tentoonstelling die dag te bezoeken. Maandagavond 3-7 is de tentoonstelling open van 19.00 tot 21.00 uur. Dinsdagmiddag 4-7 is de tentoonstelling open van 13.00 tot 16.00 uur. Op woensdag 5-7 van 10.00 tot 12.00 tijdens de bijeenkomst van Leut zal de heer Henk Veenstra,ook woonachtig in Hollandsche Rading, de aanwezigen toespreken. ’s Avonds van 19.00 tot 21.00 uur is de tentoonstelling ook te bekijken, op donderdagmiddag 6-7 is de tentoonstelling voor het laatst te bezoeken van 13.00 tot 16.00 uur.

 

 

Flyer Fietstochten A5 2017.indd

banners Vierklank Zodde PleisterplaatsUITNODIGING

Langs Zompige Zodden en Plezante Pleisterplaatsen

De zon lokt ons naar buiten, een prachtige dag om een fietstocht te gaan maken die de historische verenigingen van De Bilt en Maartensdijk hebben samengesteld om onder andere daarmee hun respectievelijk 25 en 30 jarig bestaan te vieren.

U bent van harte uitgenodigd om aanwezig te zijn bij de feestelijke opening van de fietstocht op 22 april a.s. om 13.00 uur op Landgoed Eyckenstein. Het programma zal bestaan uit de opening zelf, een rondleiding door de tuin en moestuin van het landgoed door de familie van Boetzelaer en een afsluitend drankje, dat u wordt aangeboden door de jubilerende verenigingen. Hierna kunt u de fietstocht gaan fietsen. Er is een lange route van ongeveer 45 km voor e-bikers of ervaren fietsers en een korte versie van ongeveer 30 km.

Er is een papieren versie van de fietstocht beschikbaar bij de opening. Het is ook mogelijk de beschrijving te downloaden en te printen vanaf onze speciale jubileum website: www.vanzoddetotpleisterplaats.nl . Het allermooist is het als U de tocht kunt downloaden op uw smartphone of iphone, zodat u tijdens de tocht kunt luisteren naar de historische informatie over landschap, kerken en buitenplaatsen. In de flyer vindt u alle benodigde instructie.

Wilt u zo vriendelijk zijn om even te laten weten of u bij de opening aanwezig zult zijn en met hoeveel personen. mailto:baldinevandenbosch@gmail.com

Wij hopen u allen op 22 april te mogen begroeten en op mooi weer. En mocht het onverhoopt regenen dan bevelen wij u de fietstocht van harte aan voor een zonniger moment, maar de opening gaat dan gewoon door.

Met vriendelijke groet

Namens de jubileumwerkgroep 2017

Baldine van den Bosch

Henric de Jong Schouwenburg