Achttienhoven

Achttienhoven

De historie van de kern Achttienhoven gaat terug tot 1085. In dat jaar schonk bisschop Willibrord de wilde veengebieden ten noorden van de rivier de Vecht aan het Kapittel van St. Jan. Nadat de eerste bewoners er zich vestigden, ontving het Kapittel de geestelijke en wereldlijke macht. Hierdoor werd het een Hoge Heerlijkheid van de Proosdij van het Kapittel van St. Jan. De naam Achttienhoven is waarschijnlijk ontstaan doordat in het begin achttien hoeven ter ontginning werden vrijgegeven. Een hoeve is een oppervlaktemaat en bedraagt ongeveer 12,8 hectare. De ontginning van het gebied begon aan de Loevenhoutense- en de Vechtdijk. Omstreeks 1300 bereikten de ontginners de Kooidijk en rond 1450 de huidige Dr. Welfferweg, waarna men richting het Gooi ging. Het dorp is geleidelijk naar het noorden opgeschoven. De zuidelijke polder Rozendaal is tijdens de annexatie van 1953 bij de stad Utrecht gekomen. In de loop der jaren is Achttienhoven een zelfstandig dorp met een eigen gemeentehuis geweest. Daarna is het samengvoegd met Westbroek. En in 1957 is Achttienhoven bij de gemeente Maartensdijk gekomen.