Blauwkapel

Blauwkapel

In 1350 liep door dit gebied de Oude Weg vanaf Maarssen tot De Bilt.Later de Gageldijk en de Voorsdorpse dijk genoemd. Deze weg kruiste de weg van Utrecht via Hilversum naar Naarden. Dicht bij dit kruispunt werd een kapel gebouwd die de naam Blauwkapel kreeg. Begin 1300 werd dit gebied Herverskop (Herbrechtscoop) genoemd. Al spoedig werd de naam van de kapel aan dit gebied gegeven. Het was een belangrijke kern met een lagere school en een kerk. Per 1 januari 1954 is Blauwkapel met de annexatie bij Utrecht gekomen.