Kadastrale Atlas MAARTENSDIJK  .Uitverkocht.
In december 2008 verscheen het deel Maartensdijk in de reeks Kadastrale Atlas provincie Utrecht.

Aanvankelijk was de primaire doelstelling van het Kadaster een fiscale: levering van betrouwbare gegevens voor de heffing van een uniforme grondbelasting. Ontstaan in de tijd van Napoleon. Die heeft voor zijn veroveringsdrang veel geld nodig. De invoering van grondbelasting ziet hij als een goed middel om daaraan te komen. Om een redelijke grondslag voor de heffing ervan te verkrijgen, wordt in Frankrijk in 1808 begonnen met een georganiseerde wijze van opmeting, schatting en tenaamstelling van de grondeigendom; de vervaardiging van een kadaster. Vanaf 1811 vindt de grondbeschrijving ook plaats in de Hollandse departementen. Als de opmetingen beginnen heeft Nederland nauwelijks 2 miljoen inwoners.

De kadastrale atlas bevat een gedigitaliseerde bewerking van de oudste serie gedetailleerde kaarten (minuutplans) die het Kadaster in de jaren tot 1832 vervaardigde. Hierop zijn alle percelen, gebouwen (waaronder woonhuizen, molens, wateren en wegen) afgebeeld. Alle percelen zijn genummerd en deze nummers vindt u terug in de bijbehorende Oorspronkelijke Aanwijzende Tafels (OAT’s). Per perceel zijn daarin o.a. vermeld: naam van de eigenaar, beroep, woonplaats, soort van eigendom (huis, steenbakkerij, weiland, bos e.d.), oppervlakte, belastingklasse en belastbare som. De minuutplans en OAT’s vormen de eerste volledige en betrouwbare administratie van onroerend goed. Ze vormen een belangrijke bron voor allerlei soorten historisch onderzoek. Een absolute basis voor historisch-geografisch onderzoek naar de nederzettingsgeschiedenis, de ontwikkeling van het landschap, de eigendomsverhoudingen, het gebruik en de waarde van de grond, de ontwikkeling van de landbouw, de geschiedenis van woonhuizen en monumenten. En uiteraard naar familiegeschiedenis. Hoe zag mijn dorp er vroeger uit? Welk huis of welk stuk land bezaten mijn voorouders? Hoe gebruikten zij hun land? Van welke wegen maakten zij toen gebruik? Voor dit soort vragen zijn kadastrale gegevens onmisbaar. Dus ook voor genealogen is dit boek een waardevolle bron van informatie.

Deze uitgave bestaat uit twee delen. Een deel met 32 kaarten en een deel met uitgebreide beschrijving van de historie.

Het grondgebied van de gemeenten Maartensdijk, Achttienhoven en Westbroek was in 1832 zeer uitgestrekt:

    • Maartensdijk omvatte tevens Hollandsche Rading, Groenekan, Blauwcapel en het gebied waarop later Tuindorp is gebouwd,
    • Achttienhoven liep door tot aan de Vecht,
    • Westbroek grensde aan het dorp Zuilen,
    • Overvecht is gebouwd op grondgebied, dat destijds behoorde tot deze drie voormalige gemeenten.