Maartensdijk

Maartensdijk

In Maartensdijk stond tot de samenvoeging per 1 januari 2001 met de gemeente De Bilt het gemeentehuis.
Het was hoofdkern van de voormalige gemeente die uit vier kernen bestond.

De naam Maartensdijk kwam reeds in het begin van de 15e eeuw voor. De naam Maartensdijk is afkomstig van de heren van de Dom die de dijk langs de meest noordelijke dwarsdijk in het gerecht Oostveen, de Oostveense vaart, naar hun patroonheilige St. Maarten vernoemden. In de 16e eeuw is de naam Maartensdijk overgegaan op deze nederzetting waarin omstreeks 1555 de parochiekerk is gebouwd