De Historische Vereniging Maartensdijk werd opgericht tijdens een vergadering op 7 oktober 1987 in het dorpshuis “De Groene Daan” in Groenekan. De officiële akte van oprichting is op 24 maart 1988 gepasseerd bij notaris mr. J.P. Dierkens Schuttevaer in Utrecht.
De Historische Vereniging Maartensdijk stelt zich ten doel het bevorderen van de belangstelling voor en zo mogelijk het onderzoeken van de geschiedenis van Maartensdijk en omstreken.
Om dit doel te bereiken doet de vereniging het volgende:

  • Uitgeven van het tijdschrift St. Maerten
  • Organiseren van lezingen
  • Organiseren van excursies

Ook kent de vereniging enkele werkgroepen namelijk:

  • Archiefwerkgroep
  • Fotowerkgroep
  • Inventarisatiewerkgroep
  • Interviewgroep
  • Werkgroep Open Monumentendag

Voor informatie over en opgave als lid van de Historische Vereniging kan men zich wenden tot
Ineke van Bemmel, Prinsenlaan 35  3738 VE   Maartensdijk  0346212549.
Contact per email: info@historischeverenigingmaartensdijk.nl
De contributie bedraagt (minimaal) € 17,50,- per jaar.

Het gironummer van de Historische vereniging is NL83INGB0004400774 t.n.v. Historische Vereniging Maartensdijk.

Bestuur

Voorzitter: Gert-Jan Weierink
Secretaris: vacant
Penningmeester: Ge Veldhuijzen
Gert Veenendaal,
Ineke van Bemmel-Ackerman

Beleidsplan en activiteiten

Tweemaal per jaar verschijnt het tijdschrift “St Maerten” met artikelen van uiteenlopende historische aard. Eveneens twee keer per jaar verschijnt onze Nieuwsbrief met verenigingsnieuws  o.a. over lezingen en dagexcursies. Het laatste nieuws hierover wordt gepubliceerd op onze website; klik hier … Eenmaal per jaar wordt statutaire ledenvergadering gehouden. Het meest actuele financiële verslag en het jaarverslag van de activiteiten staat in Nieuwsbrief nr. 30 van april 2018. De verslagen die eerder zijn verschenen kunt u in oudere nummers van onze nieuwsbrieven vinden; klik hier ….  

Inschrijving en A.N.B.I.-status

De Historische vereniging is ingeschreven bij de KvK onder nummer 40480970.
Naar aanleiding van de aanvraag culturele A.N.B.I. (Algemeen Nut Beogende Instelling) melden wij het voorlopige RSIN nummer 8059-04-2017. Een A.N.B.I. is door de inspecteur van de belastingdienst goedgekeurd. Het voordeel  van schenken aan instellingen met een dergelijke verklaring is dat uw gift  (geheel of gedeeltelijk) in mindering gebracht kan worden op uw belastbaar inkomen. Wij hopen dat u bij uw donaties ook denkt aan onze vereniging. Bestuurders en vrijwilligers krijgen geen beloning voor hun werkzaamheden. In overleg met de penningmeester kunnen kosten die voor de vereniging zijn gemaakt, worden vergoed.