Tijdschrift van de Historische Vereniging Maartensdijk

Betreft de inhoudsopgave van enkele nummers van het tijdschrift.

Een overzicht van de onderwerpen in de hiervoor verschenen afleveringen vindt U onder de diverse kernen van de gemeente Maartensdijk

Verkooppunten:
Nieuwe nummers zijn los te koop:

  • kapper Hans Stevens, Maertensplein 26, Maartensdijk
  • van der Neut, Groenekanseweg 5, Groenekan
  • Boekhandel Bouwman, Hessenweg 168, De Bilt
  • Bilthovense Boekhandel, Julianalaan 1, Bilthoven

Oude nummers zijn te koop voor € 2,00 (excl. eventuele portokosten) via het secretariaat.

Redactie:

Frank Klok  Groenekan

Geert Boorsma   Hollandsche Rading

Karien Scholten   Westbroek

Tonneke Wilmink  Groenekan

Henric de Jong Schouwenburg  Groenekan

Piet Haring  Bilthoven  (opmaak)

 

INHOUD St. MAERTEN NUMMER 1 t/m 42

De volgende rangschikking is gehanteerd:

Gemeente Maartensdijk:
onder deze kop: onderwerpen die betrekking hebben op de gehele vroegere gemeente Maartensdijk (zelfstandig tm 2000).

Onderwerpen over de afzonderlijke kernen vindt u onder de koppen:

Kern Groenekan
Kern Hollandsche Rading
Kern Maartensdijk
Kern Westbroek.
Forten is de kop van de forten/dorpen ‘Voordorp’ en ‘Blauwkapel’

Gemeente Maartensdijk

# Pag. Titel Auteur ill.
1 3 Van gerecht tot gemeente (over de geschiedenis en archieven) Drs. F.E. Brouwer 3
12 Dorpen met geschiedenis …… Dr. A. Doedens 2
2 3 Maartensdijk: twee-sporenland Redactie 1
11 Groot gevaar voor schromelijke ongeluk. Leo Fijen 2
15 spoorlijn door Maartensdijk.enig in zijn srt. Joost Middelhoff 4
4 3 Inleiding tot Exodus (mei 1945) Redactie 1
6 7 Tuinbouw in de gemeente Maartensdijk Koos Kolenbrander 2
14 Klokken van Maartensdijk N.Adema 8
21 De dorpen van Maartensdijk op oude kaarten Dr. A. Doedens.
7 3 Gemeente Maartensdijk zo’n eeuw geleden Leo Fijen 14
10 Maartensdijkse klederdracht Koos Kolenbrander 5
9 3 De ontginningen Redactie 4
13 De Eemvaart over Maartensdijks grondgebied Redactie 2
10 14 De hofstede van de Vrouwe van Elten L.v.d. Brink 7
11 3 Veertig jaar geleden afschaffing…(Tol) Leo Fijen 10
10 De Afscheiding te Westbr.,Achttienh.- – Fenna Brouwer 12
13 36 Maartensdijk bevrijd 1945 Koos Kolenbrander 5
38 Verzoek en vervolg (Oproep} Wim Hoebink 2
14 17 De bibliotheek in Maartensdijk Jettie Verwer 3
15 22 Historische Schatten in Maartensdijkse- – – Leen de Raadt 1
16 4 De Wapens van Maartensdijk,Westbroek en – Fenna Brouwer 4
7 De uitbreiding van 1953 Koos kolenbrander 3
18 3 1900 – 2000 Honderd jaar in beeld en woord K.Kolenbrander&M. Schmidt 41
19 29 Historische Snippers (over Archieven) Brita Pilger
30 Open Monumentendag in de gemeente – – – – Lous de Raadt 1
20 Themanummer Miesciko (foto’s Frits Jansen) K.Kolenbrander&M,Schmidt 67
21 18 De komst van het licht in Maartensdijk Wim Hoebink 15
22 Themanummer Charles Weddepohl Wim Hoebink 37
40 Molenwiek of ‘iets- – – -’[over kunst(enaars)] K.Kolenbrander&M.Schmidt 1
23 4 De Nachtwacht E.du Mee 1
24 Themanummer : (betr. de herindeling) 28
4 Teloorgang v.e. boerengemeenschap K.Kolenbrander&M.Schmidt. 2
15 Herindeling door de eeuwen Louis van den Brink 10
31 Van herberg tot gemeentehuis Lous de Raadt & Jettie Verwer 13
43 De ambtelijke organisatie na de herindeling Koos Kolenbrander 2
46 Verenigingnieuws 2002 A.E. Zoetebiert-Kluyver
25 3 Veen-toen – -, nu- – – landschap Wim Baas 6
28 23 Het water in het Maartensdijks landschap Wim Baas 3
33 De vragtveertarieven Liesbeth du Mee 2
29 22 Oude maten en gewichten Liesbeth du Mee 3
30 Themanummers 30a en 30b (annexaties en A 27) Zie onder Themanummers
31 2 Frans Nicolaas Marius Eijck van Zuijlichem Ada van Deijk 6
32 24 De wandborden in de nieuwe Mathildezaal..’ Anne Doedens 1
33 Jubileumnummer zie onder Themanummers
34 2 Molens aan het Zwarte Water (ZW.v.Mtdk) E. Du Mée 7
9 Burgemeester ds.C.van der Voorst van Zijp Anne Doedens 4
16 Het dorpse gevoel bij voetballen voor SVM Leo Fijen 1
19 Tennisvereniging Tautenburg Koos Kolenbrander 2
35 Themanummer (Gereformeerde kerk) zie onder Themanummers
36 2 Het Kadaster van 1832 Oorspr.org.en gebr. Dick Wijmer 3
7 Maartensdijk in 1832 Over belastingen en…. Dr. Anne Doedens 2
20 Van Streekarchief naar Regionaal Historisch C. Drs.Jaap Berghoef 1
37 15 Landbouw in Maartensdijk omstreeks 1800 Lous de Raadt 1
38 2 Tandarts-kwelling of zegen Frans Klok 9
11 Bevrijding Maartensdijk Koos Kolenbrander 2
13 Ook dat vragen we de wijkzuster! (Groene kruis) Vincent van der Linden 3
40 3 Honderd jaar zusterwerk (Groene kruis) Hilde de Haan en A.Schras 5
41 7 De vogelwereld in de afgelopen 40 jaar L.J. Draaijer 24

Kern Groenekan

# Pag. Titel Auteur ill.
1 17 Mijn grootvader was de eerste molenaar ….. W. Hoebink
2 5 Groenekan tussen de rails Wim Hoebink 3
3 3 De Eskem W. Hoebink 8
4 15 Groenekan in de gevarenzone W. Hoebink 4
5 11 De vaart in Groenekan W. Hoebink 10
6 3 Jacob Melissen: beurtschipper W. Hoebink 6
9 10 Beukenburg een verdwenen landhuis. Redactie 3
10 19 De supermarkt in Groenekan W.Hoebink 10
12 3 Over vergeten namen van hofsteden, wegen- – – Louis v.d.Brink 24
13 23 De crash in Groenekan Wim Hoebink 15
14 3 De herberg ”De Groene Can” D. T. Koen 6
22 Visser om den brode Wim Hoebink 18
15 8 foto’s Groenek.wg.173/Berkhfstg
21 10 Beukenburg, een behoudenhuis voor velen Koos Kolenbrander 5
27 5 Orkaan over Bos Voordaan Wim van Schaik 6
29 4 Over de gesch. v.d.—Bosch en Hoven in Gr. Cor Koorenneef 10
14 De vreemde lente van 1945 in Groenkan Wim van Schaik 5
31 10 Zwembad De Kikker 75 jaar Koos Kolenbrander 4
32 15 Stinzen en stinzenplanten Wim J. Baas 9
33 Jubileumnummer (zie onder Themanummers)
37 22 Johan G. Loten (1710-1789) een opvallende… Dr.Anne Doedens 4

De kern Hollandsche Rading

# Pag. Titel Auteur ill.
1 20 Over grenzen bij Holl.Rading H. Fokkens
7 14 Hollandsche Rading: 1925-1940 W.Hoebink 15
8 3 Het bedehuis in de Rading W.Hoebink 13
9 6 De Hollandsche Rading: een grensgeval redactie 2
10 6 (Grenspaal 22) 1
13 16 Het Noodziekenhuis in Hollandsche Rading Koos Kolenbrander 4
37 foto: fam. Zijtveld voor hun boerderij
17 3 Boschboerderijtje; de mens en het landschap Koos Kolenbrander 6
7 Het Boschboerderijtje Johan Doornenbal 9
20 Herinneringen aan het spoorweghuisje Toos van der Weit 3
21 7 Naamgeving Hollandsche Rading Oost en West Louis van den Brink 3
22 Themanummer. Charles Weddepohl Wim Hoebink 37
26 Themanummer: Godsdienstig leven:
24 Van tweeën één (Ger. En Herv. samen op weg) Harry Zanting 6
33 Jubileumnummer (zie onder Themanummers)
38 21 De Bosbergschool in Hollandsche Rading A.Laker & K. Kolenbrander 4
40 24 Hollandsche Rading De jongste kern van……… Henk Veenstra 8
32 Winkelen in Hollandsche Rading Harry Zanting 12
35 Jan Gaasenbeek Een Westbroeker in Holl… K.Kolenbrander& A.Laker 2

De kern Maartensdijk

# Pag. Titel Auteur ill.
1 16 Tollen bij de Maartensdijkse tol J.Stevens 1
9 21 Kadastrale kaart van Maartensdijk redactie 2
19 3 Een Patriottisch predikant in Maartensdijk mr.H.J.Kwint 2
21 3 De nalatenschap van Frederik Schenck van – – – Jan Vos 2
22 43 info betr. de nalatenschap v. F.Schenk van – – – Jan Vos 1
25 16 Die het goed konden – – -(80 jr. Kunst & Genoegen) K.Kolenbrander&M.Schmidt 6
18 Frederik Schenk van Toutenburg Ruud Top 7
26 Themanummer: (Godsdienstig leven):
4 Wenen vanwege de- – -(interview met Ds.Wijnmaalen) K.Kolenbrander&M.Schmidt 9
11 Godsdienst is hier- – – (interview met Gerard de Wit) K.Kolenbrander&M.Schmidt 6
24 Van tweeën één Geref. En Herv. samen op weg. Harry Zanting 5
31 14 Maartensdijker geeft meer om een boom dan om… K.Kolenbrander&M.Schmidt 5
32 15 StInzen en Stinzenplanten Wim J. Baas 9
33 Jubileumnummer zie onder Themanummers
36 11 De school stond naast de smederij Koos Kolenbrander 4
17 Tweemaal zes-De naam is al geschiedenis Jan de Bruin 3
37 17 De avonturen van de patriotten A.H.Eijck en M.J… Dr.Anne Doedens 3
39 2 Bas van der Vlies K.Kolenbrander&M.Schmidt 5
12 Historie van de Staatkundig Gereformeerde Partij Koos Kolenbrander 1
41 2 Koddestein Koos Kolenbrander 1
4 Maartensdijkse merklappen Ada Beerthuizen-van Kooten 10
15 De Tolakker Ada Beethuizen-van Kooten 4
17 Maartensdijk in de jaren tachtig van de 19e eeuw Ada Beerthuizen-van Kooten 3
42 3 Kruistochten, Ridderlijke Duitse Orde en M’dijk Geert Boorsma 5
21 Opschrijver van stukjes (interview K. Kolenbrander) Maurits Schmidt 5

Kern Westbroek/Achttienhoven

# Pag. Titel Auteur ill.
1 18 Een “molenblokje” om (boerderijnamen) N.Adema 1
3 13 De Tol in Westbroek L. De Raadt 3
4 7 De Exodus van Twee Dorpen Werkgr. Mondel. Documentatie 4
14 Het archief, of hoe het in de papieren liep! N.Adema 1
5 19 De klokken van Westbroek N.Adema Mzn 2
9 8 Boerderijen in Westbroek redactie 2
16 Verveningen in Westbroek redactie 2
10 3 De oude grenzen van Westbroek en Achttienhoven M.L.de Raadt-Nolst Trenité 13
11 Themanummer: De muurschilderingen… W. Haakma Wagenaar 25
2 Voorwoord door burgemeester P.A.D.H.Diepenhorst
13 3 De trieste bevrijdingsdag van Westbroek Leen de Raadt/Henkvan Zijtveld 13
14 8 Westbroek tijdens de Bataafse republiek …. M.L. de Raadt-Nolst Trenité 7
15 3 De Korssesteeg Louis v.d.Brink/Wim Hoebink 17
16 11 Unieke vondst in Westbroek M.L.de Raadt-Nolst Trenité 1
13 Achter de schermen A.Doedens
19 25 Dankzij de milde harten der – -…(bibliotheek) Koos Kolenbrander 3
23 18 De Nalatenschap van Neeltje Spelt M.L.de Raadt-Nolst Trenité 11
30 Bijlage: De pachters van hofstede Nijveld 1
27 12 Een rode vlag: de Slag bij Westbroek in de- – Anne Doedens 4
17 Herinneringen a.d. bezettingstijd in Westbroek Koos Kolenbrander 2
28 4 Hemel- wel- en slootwater Wim Hoebink 5
11 Als het vuil er maar uit was K.Kolenbrander & M.Schmidt 5
28 Twee grote en elf kleine …zorgden… droge voeten Koos Kolenbrander 2
31 Het belang van een Westbroeks wipwatermolentje Lous de Raadt 1
32 2 De Blauwhoef en zijn bewoners Lous de Raadt 5
9 Heel- en vroedmeesters v. Achttienh. en Westbr. Wil Verbeek 3
15 Stinzen en Stinzenplanten Wim J.Baas 9
33 8 Jubileumnummer ( zie onder Themanummers)
37 Hendrik Jacob van Hengst (1742-1817) bewoner van.. Lous de Raadt 5
40 11 Het ontstaan van Het Groene Kruis in Achtt…………. E. du Mée 3
15 Het Groene Kruis vanaf 1940 in Achttienho…………. Lous de Raadt 7

De Forten

# Pag. Titel Auteur ill.
5 3 Fort Voordorp als onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie D. Koen 5
9 18 Fort Blauwkapel redactie 2
10 09 foto’s De Gagel/De Klop
14 22 foto Ruigenhoek
17 14 Blauwkapel bestookt vanuit de ruimte Louis van den Brink 4
19 7 Blauwkapel omstreeks 1840 Louis van den Brink 12
23 6 – – – de geschiedenis v. “Huis te Veen” en omgeving. Louis van den Brink 9
27 20 Het kerkje Blauwkapel Willem Aantjes 1

Themanummer

# Pag. Titel Auteur ill.
4 Mei 1990: Betr. Mei 1940 (zie: M’dijk, Gr’kan, W’broek-Achttienh.)
8 Het bedehuis in de Rading (zie: Hollandsche Rading)
9 Jubileumnummer dec.1992 (zie: alle kernen)
11a De muurschilderingen van Westbroek (zie: W’broek-Achttienh.)
12 Over vergeten namen van hofsteden
13 Mei 1995 Betr, bezetting en bevrijding (zie alle kernen)
18 Dec. 1999 Honderd jaar in beeld en woord (zie Gem.Maartensdijk)
20 Miescisko (zie Gem. Maartensdijk)
22 Charles Weddepohl (1902-1976) / Wim Hoebink
24 Dec. 2002 Betr. De herindeling (zie Gem.Maartensdijk)
26 Dec. 2003 Betr. het godsdienstig leven: (zie M’dijk, Holl.Rading)
28 Betr. Het Water
4 Hemel-,wel- en slootwater Wim Hoebink 5
11 Als het vuil er maar uit was K.Kolenbrander&M.Schmidt 5
22 Het water in het Maartensdijkse.. . Wim Baas 3
28 Twee grote en elf kleine watermolens Koos Kolenbrander 2
31 Het belang van een Westbroeks…… Lous de Raadt 1
33 De vragtveertarieven Liesbeth du Mee 2
30a 4 A27 Een halve eeuw van pla …. E.Both-Voskuil & L. de Raadt 6
12 De strijd tegen de over…. Henk van Gend & Rob Klaassen 6
28 Groenekan en het zand voor…. Wim Hoebink 3
30b 4 Het stinkgat in Gr’kan v. stortpl….. Wim Hoebink 4
15 Stichting Stop Geluidshinder Maa… Arthur Everts 9
27 En dan het jongste nieuws:Schr….? Arthur Everts

Jubileumnummer

# Pag. Titel Auteur ill.
33 0 Omslag+oz : Gemeentewapen van M’dijk
5 Fraai gebeeldhouwde stenen palen ….’ Koos Kolenbrander 4
7 Rading Riemer Reinsma
8 Oproerigheid der boeren in .. 1588 B. De Ligt 5
18 De wolvenjacht v. 1593 in Het Sticht Wallie Smits 6
25 Tienhovens kerkklok in donkere dagen W.J.A. van ’t Einde 2
31 Pijnenburg landgoed uit de zeventiende .. Hans Bronkhorst 4
40 Aan Pijnenburg (ode)
41 Historie van het Nonneland W.F.Alleijn 1
44 De veepest van 1744 en 1769 Wallie Smits 1
47 Utrechtse vliegveldplannen 1920-1936 Bettina van Santen 5
53 Een gemeentelijke herindeling die niet.. Lies Haan-Beerends 5
62 Landlopers F.Blauwendraad 1
63 Je voelt je toch Ut. (Dr.A.van Hulzen) K.Kolenbrander&M.Schmidt 4
35 2 Nederland, M’dijk en de gereformeerden Anne Doedens 2
8 Ooit gereformeerd (19e eeuws fragm……) Harry Zanting 14