De Historische Vereniging Maartensdijk heeft een interim-bestuur.

Algemene Ledenvergadering op 19 september.

Op 23 juni j.l. ontving u onverwacht het bericht dat het bestuur van onze vereniging is afgetreden. Samen met de penningmeester en de secretaris van het afgetreden bestuur heeft een groep actieve leden de conclusie getrokken dat de vereniging zich onder de huidige omstandigheden geen periode zonder bestuur kan permitteren.
Daarom is een voorlopig interim-bestuur geformeerd, dat in een brief (zie bijlage) uitleg geeft en een algemene ledenvergadering aankondigt.
De brief bevat verder een oproep om kandidaten voor een nieuw bestuur aan te melden.

IN MEMORIAM LIESBETH DU MEE

Liesbeth du Mee schreef in 2002 haar eerste artikel in St Maerten en daar werd zijn aangekondigd als ‘het jongste lid van de Archiefwerkgroep’. Er zouden nog meer dan 15 artikelen volgen, de meeste over kunst en geschreven in samenwerking met Jettie Verwer. Liesbeths laatste bijdrage dateert uit 2015, waarin zij de Canon van Maartensdijk presenteerde waarvoor zij namens onze vereniging alle teksten schreef.
Ruim een jaar geleden nam ze contact op met de huidige archiefgroep, omdat ze ernstig ziek was en omdat ze ons een deel van haar eigen archief wilde schenken. Onderdeel van die schenking was een beeld van Sint Maerten dat zij zelf gemaakt had.
Liesbeth du Mee hoort in het rijtje van de vrouwen, die belangrijk zijn geweest voor onze vereniging, en die ons de laatste jaren zijn ontvallen, zoals Lous de Raadt, Els de Bouter en Ineke van Bemmel. Haar artikelen en het beeld van Sint Maerten zorgen voor een blijvende herinnering.


Algemene Ledenvergadering op dinsdag 16 mei vanaf 20 uur

De vergadering bestaat uit een huishoudelijk deel, gevolgd door een lezing van Sander Wassing over eendenkooien.

Locatie: Ontmoetingskerk, Koningin Julianalaan 26, 3738 VB Maartensdijk
Aanvang: 20.00 uur

 1. Opening door de voorzitter
 2. Mededelingen
 3. Notulen van de ledenvergadering van 6 april 2022
 4. Terugblik afgelopen periode / Huisvesting
 5. Financieel jaarverslag 2022
 6. Verslag kascommissie
 7. Decharge bestuur
 8. Bestuurssamenstelling
  Het bestuur heeft mevrouw Conny Holdinga bereid gevonden om de vacature secretaris te vervullen en stelt voor haar als bestuurslid te benoemen.
  Tegenkandidaten kunnen tot aanvang van de vergadering worden aangedragen bij de
  voorzitter.
 9. Begroting 2023
 10. Kiezen kascommissie
 11. Sluiting vergadering

Na afloop van het huishoudelijk deel van de vergadering volgt er een presentatie van Sander Wassink over Eendenkooien.

St Maerten 64 is uit

Sint Maerten nummer 64, het tijdschrift van de Historische Vereniging Maartensdijk is uit en ligt zowel in de bus van de abonnees als in de schappen van de gebruikelijk verkoopadressen.

Dit keer met drie prachtige artikelen, waarvan er een zeker zal bijdragen aan uw beeldvorming over de Tweede Wereldoorlog, het tweede inzicht geeft in het culturele leven van Groenekan op het vroegere Koninginnedag en het derde een inventarisatie is van de bedrijven die ooit een plek vonden op het bedrijventerrein Maartensdijk.

De eerste bijdrage gaat over Kamp IX, waar groepen van 42 meisjes tussen 1942 en 1944 in onze oude gemeente Maartensdijk, gedurende een half jaar, werden geïndoctrineerd met het nationaalsocialisme.

Daarna ‘uit het culturele leven van Groenekan’, een verhaal dat gaat over het beroemde Oranjecabaret van dit dorp. De jaarlijkse Oranjefeesten van Groenekan werden van 1959 tot en met 1965 opgeluisterd met een cabaretvoorstelling ‘Voor Groenekan, door Groenekan, over Groenekan’.

OMDB-redacteur Jacques Reijniers beschrijft het industrieterrein van Maartensdijk. Plastics, kartonnen doosjes, inkt, paperclips en koek werden op de Industrieweg geproduceerd. Alle bedrijven komen aan bod, maar de meeste aandacht gaat uit naar de fabricage van verpakkingsmachines bij ’Metaverpa op industrieterrein Maartensdijk’

Sint Maerten 64 begint echter met een verwijzing naar de plaatsing op 6 november 2022 van eenentwintig Stolpersteine (struikelstenen) bij zes adressen in Westbroek en (voorheen) Achttienhoven. Het initiatief voor de Westbroekse struikelstenen leidde tot een bijzonder contact van Karien Scholten met een van de nabestaanden van de ondergedoken Irma en Willi Leopold, mevrouw Sheryl Abbey.

Nieuwsgierig geworden? Leden van de HVM ontvangen het blad binnenkort thuis. Vanaf half mei is het tijdschrift St. Maerten nummer 64 te koop voor € 6. bij de Bilthovense Boekhandel, Readshop De Bilt, Kapper Hans in Maartensdijk, Firma van de Neut in Groenekan en Molen De Kraai in Westbroek.
Of neem een abonnement voor € 17,50 info@historischeverenigingmaartensdijk.nl .