VVV Maartensdijk voor de oorlog

Van ons lid Han Siemons ontvingen we – met heel veel dank – bericht over een bijzonder VVV boekje van de ‘Vereeniging van Vreemdelingen Verkeer Maartensdijk’. Hij ontving dit boekje van een oud-collega.
Het boekje is ongedateerd maar het voorwoord is van R. (Roelof) Tjalma, Burgemeester van Maartensdijk van 1936 tot 1944 en van 1946 tot 1947. Gezien de onbezorgde toon en onder meer de verwijzing naar de bouw van Tuindorp zal het boekje waarschijnlijk uit de vooroorlogse jaren dateren.
Naast het voorwoord en een stukje over wandeltochten door F.J.H. v. Eck, secretaris van de V.V.V. staan er diverse foto’s in en heel veel advertenties.
Heel Maartensdijk komt langs inclusief Tuindorp en Steinenburg, maar uiteraard niet Westbroek dat destijds nog een zelfstandig gemeente was.

Klik hier … voor de volledige brochure.

Uitnodiging

Op dinsdag 24 september aanstaande zal de heer Bert de Groot, Hoogheemraad van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden een lezing verzorgen over de historie en werkwijze van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden en één van haar rechtsvoorgangers het waterschap Maartensdijk. De heer De Groot is namens de geborgde zetels Hoogheemraad. Daarnaast is hij ook boer en ondernemer. Mocht u willen weten wat het waterschap nou precies voor u doet is dit de gelegenheid om u te laten informeren en vragen te stellen.
Inloop is vanaf 19.30 uur in de Ontmoetingskerk. Wij heten u allen van harte welkom!

Voorafgaand aan de lezing is er een korte Algemene Leden Vergadering.
De agenda wordt ter plekke vastgesteld en bestaat in ieder geval uit het vaststellen van een aantal bestuurswisselingen:
Aftredend zijn: Ineke van Bemmel, Gert Veenendaal en Gé Veldhuizen. Voorgedragen worden Ed van Zijl (voor de functie van penningmeester) en Henric de Jong Schouwenburg (algemeen lid).

Werkgebied van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (afbeelding hdsr.nl )

Open Monumentendag op zaterdag 14 september 2019

Open Monumentendag heeft in 2019 als landelijk thema ‘Plekken van plezier’.
Hoe hebben mensen zich in de loop der eeuwen vermaakt en welke monumenten
zijn daarvoor het decor of het podium geweest?
De organisatie van de Open Monumentendag De Bilt is in handen van het Comité Open Monumentendag De Bilt. Het comité werkt samen met gemeente De Bilt, Historische Vereniging Maartensdijk, Historische Kring D’Oude School en Online Museum De Bilt.

Een echte plaats van plezier in het oude Maartensdijk was natuurlijk zwembad De Kikker in Groenekan. Op Open Monumentendag 2019 kunt u daar (nog eens) een kijkje nemen. U wordt plezierig begeleid door dixielandorkest Woodland Jazz band.

De traditionele fietstocht op Open Monumentendag leidt u ook weer langs het oude gemeentehuis van Maartensdijk, waar het plezier gestalte krijgt in voorstellingen van toneelgroep Sojater. Sojater is een gezelschap met spelers van alle leeftijden. Zij spelen stukken van sprookje tot muziektheater en van klucht tot montagetheater

Klik hier … voor de informatiefolder Open Monumentendag De Bilt 2019

Geef een lidmaatschap cadeau!

Wervingsactie nieuwe leden is gestart!

Onze historische vereniging is springlevend, maar onze leden worden ouder en daarmee loopt het ledental helaas langzaam terug. We gaan daarom de komende tijd op zoek naar ‘meer leden’.
Meer leden, zodat we meer onderzoek kunnen doen, een nog dikker tijdschrift kunnen uitbrengen, onze website goed kunnen onderhouden, onze archieven verder kunnen digitaliseren, mooie lezingen kunnen organiseren en nog meer activiteiten waar we nu niet aan toekomen.
U kunt ons daarbij helpen door familie, vrienden of (nieuwe) buren een lidmaatschap voor één jaar cadeau te doen. Daarmee geeft u óók onze vereniging een prachtig cadeau.

We zouden het fantastisch vinden als elk lid van onze vereniging een nieuw lid zou aanbrengen. Misschien weet u nog geen cadeautje voor de verjaardag van een familielid of goede kennis. Verras ze eens met een lidmaatschap. Het lidmaatschap voor één jaar, inclusief een abonnement op het historisch tijdschrift kost u € 17,50. Na aanmelding ontvangt u de welkomstbrief en het prachtige geschenkboek ‘Tien eeuwen Maartensdijk’, zodat u dit zelf cadeau kunt geven aan de ontvanger.