hvmlogo

Er is veel gebeurd ...

Ons laatste nieuwsbericht dateert van 4 mei. Dat is meer dan vier maanden geleden. Corona en de vakanties na de versoepeling hebben geleid tot een stilstand in het activiteitenprogramma voor de leden. Ook de komende maanden zullen wij terughoudend zijn in het organiseren van samenkomsten, want veel van onze leden horen bij de risicogroep. Toch valt er positief nieuws te melden, want er is op de achtergrond heel wat gebeurd. …

Klik hier ... en lees de ontwikkelingen rond ons archief, onze beeldbank en Eerste Hulp bij Historische Vragen.
Algemene Ledenvergadering
Normaal gesproken houden we in april onze algemene ledenvergadering. Als gevolg van de coronamaatregelen heeft deze ALV tot op heden nog niet plaatsgevonden. Voor de ALV is nu dinsdagavond 13 oktober 2020 vastgelegd. De komende weken wordt gekeken naar waar en hoe deze vergadering vorm kan worden gegeven. Wij verzoeken u alvast deze datum in uw agenda vast te leggen.
Het bestuur
ALV

Vanaf 1 september 2020 beschikbaar: de digitale fietstocht Open Monumentendag De Bilt 2020!

Check vanaf 1 september deze website ... voor meer informatie.