hvmlogo

UITNODIGING ALGEMENE LEDENVERGADERING

Omdat wij statutair verplicht zijn om minimaal één ALV te houden heeft het
bestuur gekozen om deze op dinsdag 20 oktober te plannen. Wij hebben gekozen voor een fysieke bijeenkomst omdat wij van mening zijn dat een digitale vergadering niet voor alle leden bereikbaar is. De ALV zal natuurlijk onder richtlijnen van het RIVM georganiseerd worden.

Op dinsdag 20 oktober in het dorpshuis in Westbroek om 20:00 uur,
Pr. Christinastraat 2, 3615 AG Westbroek. Inloop is vanaf 19:30 uur.

Aanmelden is noodzakelijk. Wij hanteren het maximum van 30 aanwezigen, inclusief bestuur en sprekers. De aanmeldingen worden gehonoreerd in volgorde van binnenkomst.

Het bestuur

Voor de volledige uitnodiging en de financiële stukken:

Om u aan te melden:

Neem een kijkje in onze beeldbank ...

verhalen