hvmlogo

ALGEMENE LEDENVERGADERING AFGELAST

Geachte leden,
Het stijgende aantal besmettingen en de daarmee verband houdende strengere maatregelen rondom het Corona virus heeft het bestuur doen besluiten de aangekondigde ledenvergadering van dinsdag 20 oktober aanstaande af te lasten. Ook de lezing die door Koos Kolenbrander en Hans Stevens onder leiding van Jan Maasen komt hiermee te vervallen. We hopen deze op een later tijdstip te kunnen houden.
We zullen u in de loop van volgende week op de hoogte brengen over de wijze waarop we het verenigingsjaar 2019 toch op correcte wijze hopen af te kunnen sluiten.
We hopen op uw begrip voor dit besluit en wensen u allen een goede gezondheid.
Met vriendelijke groet namens het bestuur van de Historische Vereniging Maartensdijk
Rianne van der Neut
Secretaris

Neem een kijkje in onze beeldbank ...

verhalen