hvmlogo

Het was te lang stil ...

Door de corona-omstandigheden heeft u twee maanden niets van ons gehoord. Inmiddels is Nederland weer grotendeels van het slot, maar de nabije toekomst blijft toch onzeker.
Het was stil, omdat we twee maanden geen nieuwsbrief hebben verstuurd, maar we hebben niet al die tijd stilgezeten. Er zijn een paar zaken waar we u even over willen bijpraten ...
Dat bijpraten doen we in een lang bericht op onze website.
Hieronder plaatsen we het belangrijkste bericht over het overlijden van Els de Bouter.
De overige berichten gaan onder meer over het reilen en zeilen van de archiefwerkgroep; hoe Corona tot leuke onderzoekjes leidde, hoe we omgaan met het werk van onze dorpshistorici Koos Kolenbrander (Maartensdijk) en Wout van Winssen (Westbroek) en hoe u daar aan mee kunt werken.
Verder over de reacties op het artikel over Rustenhoven in het meinummer van St Maerten, nieuws over de samenwerking met het Onlinemuseum De Bilt en een oproep van het bestuur.

Els de Bouter, 1935-2021

elsdebouter (2)
Op 5 juni 2021 is Els de Bouter overleden in Bosch en Duin. Els de Bouter heeft met een aantal anderen (onder meer de vorig jaar overleden Lous de Raadt) aan de wieg gestaan van onze Historische Vereniging. Els verdient een plaats in onze herinnering om wat ze betekend heeft voor onze vereniging, maar ook voor de geschiedschrijving over Groenekan.
Els heeft het overgrote deel van haar leven in Groenekan gewoond en ze had van jongs af aan historische belangstelling. Haar werkzame leven heeft ze doorgebracht als ‘teken en schilderjuf’ en bibliothecaresse op de Werkplaats in Bilthoven.
In haar vrije tijd heeft Els onder meer een omvangrijk archief samengesteld met wetenswaardigheden over Groenekan. Haar collectie is in 2012 ondergebracht bij het Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen, waar het materiaal nu voor iedereen toegankelijk is.
Tot slot

Graag wijzen wij u op een e-book uitgave van het OMDB over de de Maartensdijkse patriot Adriaan Hendrik Eyck, de voormalige eigenaar van landgoed Eyckenstein.
Dit egodocument uit de 18e eeuw wordt u van harte aanbevolen. Klik hier … voor meer informatie.
A.H.Eyck