hvmlogo

Jaarafsluiting 2019

Beste leden, Omdat de algemene ledenvergadering op 20 oktober j.l. door de aangescherpte coronamaatregelen geen doorgang kon vinden sturen wij u hierbij het jaarverslag van 2019, de notulen van de ledenvergadering van 24 september 2019, het financieel verslag 2019 en het verslag van de kascommissie. U vindt deze in de bijlagen. Mocht u bezwaren, opmerkingen of vragen hebben naar aanleiding van de verstrekte informatie dan verzoeken wij u dit binnen 14 dagen per brief of e-mail (secretaris@historischeverenigingmaartensdijk.nl) kenbaar te maken aan het bestuur …

Meer lezen en de verslagen inzien ...

Neem een kijkje in onze beeldbank ...

Onze archiefgroep krijgt regelmatig interessante vragen. De medewerkers doen hun best om de vragenstellers goed te informeren. Zo stelde mijnheer Leroi een vraag over de hiernaast afgebeelde aquarel. Misschien wilt u ons antwoord aanvullen of verbeteren? Via de button hieronder gaat u rechtstreeks naar deze foto en de beschrijving.
1332
Vanaf 1 november 2020 heeft de Historische Vereniging een ander bankrekeningnummer. De bankrekening bij ING is vervangen door een bankrekening bij de lokale Rabobank.
Het nieuwe bankrekeningnummer is nu NL47 RABO 0359 4178 68
Door de overstap naar de Rabobank verwachten wij meer lokale betrokkenheid en de mogelijkheid om de komende jaren mee te doen met bijvoorbeeld Rabobank Clubsupport.