hvmlogo

Na 2 jaar weer een Algemene Ledenvergadering

Met groot genoegen nodigt het bestuur u uit voor de Algemene Ledenvergadering 2022 op woensdag 6 april om 20.00 uur in Parochiecentrum ‘De Mantel’ achter de St Maartenskerk in Maartensdijk. De agenda van deze vergadering vindt u hier …
Belangrijk onderdeel van de vergadering is het aantal vacatures in onze vereniging, dat tijdens de Coronacrisis niet kon worden opgelost. Hieronder vindt u opnieuw een oproep voor vrijwilligers; de ALV biedt een prachtige gelegenheid om u geheel vrijblijvend te oriënteren op vrijwilligerswerk dat past bij uw interesses én bij de tijd die u ter beschikking heeft.
Na de pauze krijgt u een presentatie over de manieren waarop we onze geschiedenis voor iedereen toegankelijk willen maken. Dat deden we al via ons tijdschrift St Maerten en sinds twee jaar ook via onze beeldbank met de fotocollectie en de verhalen van Koos Kolenbrander. Onze archiefvrijwilligers zullen u kennis laten maken met een paar prachtige stukjes geschiedenis, die in Coronatijd aan het licht kwamen. Zoals het verhaal van het orgel van Blauwkapel …

...
0014

Vrijwilligersvacatures

Het bestuur heeft dringend behoefte aan versterking met een enthousiaste secretaris. Bij de secretaris komen alle lijntjes van de vereniging samen. Verbinding leggen tussen vrijwilligers en bestuur én contactpersoon voor externe vragenstellers, erfgoedinstanties en andere historische verenigingen. Mail bestuur@historischeverenigingmaartensdijk.nl of bel 06-53524544.

Wie helpt ons bij de digitalisering van het werk van Koos of bij één van de andere inventarisaties van leuke historische foto's, documenten en objecten? Mail archief@historischeverenigingmaartensdijk.nl of bel 06-22274054.

Overigens: er zijn ook nog steeds vacatures bij de redactie van ons tijdschrift en de activiteitencommissie. Kom op de algemene ledenvergadering eens kijken wat je voor de vereniging kunt betekenen. Je krijgt er een hele leuke hobby en enthousiaste collega-vrijwilligers voor terug!
1672-rampjaar-navlogo
In de nieuwsbrief van het Onlinemuseum De Bilt vindt u alle informatie over de activiteiten rond de herdenking van het Rampjaar 1672/1673 in de kernen van gemeente De Bilt en de Vechtstreek. Zo komt er een symposium op 9 april in Westbroek en een rondreizende expositie. Klik hier ... voor de volledige nieuwsbrief.
Email Marketing Powered by MailPoet