hvmlogo

Het is herfst! En ander leuk nieuws.

Voor het verenigingsleven zou je bijna zeggen: “Hoera, het is herfst.”
Er mag – onder voorwaarden – weer van alles en het weer wordt natter en frisser. Alle reden om binnenactiviteiten en bijeenkomsten te organiseren.
Onze vereniging ontwaakt met een algemene ledenvergadering op woensdagavond 3 november aanstaande. Reserveer deze datum! Plaats en agenda volgen later.
Op de ALV zullen ook een aantal functies ingevuld moeten worden. Het bestuur doet een dringende oproep voor kandidaten voor de functie van secretaris en voor de lustrumcommissie 2022.


Onze archiefgroep en de redactie van St Maerten zijn ook alweer bijeen geweest. De redactie kreeg een prachtige aanvulling op een van de artikelen in het meinummer (zie hieronder) en de archiefgroep kreeg een paar prachtige historische orgelboeken aangeboden (laatste bericht). De redactie heeft veel behoefte aan een redactielid met interesse voor de kern Maartensdijk en de archiefgroep kan nog vrijwilligers gebruiken voor archief en beeldbank.
Kortom: er is genoeg te doen de komende seizoenen en u wordt heel warm ontvangen.
Stuur een berichtje naar info@historischeverenigingmaartensdijk.nl of bel 06-22274054.

De ongelofelijke collectie kunst van Frits Lugt.

In St Maerten 60 schreef Geert Boorsma uitgebreid over buitenplaats Rustenhoven. Dit artikel leverde meerdere reacties op, waarvan de laatste door mevrouw Louise van Amstel. Zij wees ons nog eens op de ongelofelijke collectie kunst die werd verzameld door een van de bewoners van Rustenhoven. Het gaat om 5600 tekeningen, 30.000 prenten en 400 schilderijen.In 1947 hebben Frits Lugt en …

Meer lezen
Bij de foto: Frits en Jacoba Lugt - Klever op hun huwelijksdag. Collectie Fondation Custodia.
huwelijksdag fritsentolugt

Een bijzonder cadeau.

orgel
Door tussenkomst van het Online Museum kreeg onze vereniging een bijzonder historisch cadeau. Mevrouw Rijksen - Zeeman schonk ons uit de collectie van haar recent overleden echtgenoot Pieter Rijksen twee historische orgelboeken uit de kapel van Blauwkapel, daterend uit 1867. Daarnaast nog een ingekleurde tekening van het orgel van de hand van orgelbouwer J.H. Sanders. Daarmee is het mogelijk een tekening van het (tweedehands) orgel dat in 1903 door de Utrechtse orgelmaker J.C. Sanders in Blauwkapel is geplaatst. In 1943 werd dit orgel vanwege oorlogsgevaar weggehaald en opgeslagen.
De cadeaus worden sowieso opgenomen in onze beeldbank. Verder gaat de archiefgroep proberen een goed onderkomen voor deze voorwerpen te vinden, waarbij restoratie en conservering van groot belang is.