hvmlogo

De algemene ledenvergadering op een andere plaats én twee weken later.

Het bestuur heeft helaas moeten besluiten de algemene ledenvergadering twee weken uit te stellen vanwege problemen met de beschikbare ruimte én vanwege de jaarcijfers, die nog door de kascommissie moeten worden goedgekeurd.


De ALV vindt nu plaats op woensdag 17 november 2021, om 20.00 uur in de ruimte achter de Sint Maartenskerk aan de Nachtegaallaan in Maartensdijk.


Uiteraard onze excuses voor het ongemak. Niettemin hopen wij u te mogen begroeten op 17 november!
Het bestuur.

Wat doet deze aquarel in onze beeldbank?

De archiefwerkgroep heeft in de Coronatijd - weliswaar met vertraging - toch allerlei zaken ontwikkeld die voor u en voor onze vereniging interessant zijn. Aansluitend aan de ALV willen we u graag laten zien wat we voor elkaar hebben gekregen en voor wat voor vragen we kwamen te staan.
We hopen u allemaal op deze manier te interesseren voor ons archief en onze beeldbank. We hopen dat een groot aantal van u regelmatige gebruikers van de beeldbank gaat worden. En we hopen vooral dat een aantal van u met ons gaat meewerken aan het archief van de vereniging en/of één van de vele leuke onderwerpen in de beeldbank.