hvmlogo

St Maerten 63

Stickerwi
Onze vereniging werd op 7 oktober jl precies 35 jaar geleden opgericht. Het 63e nummer van St Maerten is daarom een jubileumnummer. Dat nummer krijgt een feestelijk tintje, omdat alle leden en relaties er een cadeautje bij krijgen. De distributie begint op zaterdag 10 december. Let op de deurbel, want het cadeau past niet in uw brievenbus!
Dit jubileumnummer bevat slechts drie artikelen en is toch 40 pagina's dik.
Vandaag, vrijdag 9 december, is het eerste exemplaar aangeboden aan de wethouder van kunst, cultuur, erfgoed en monumenten van de gemeente De Bilt mw Anne Marie 't Hart.
De 'gemeentehuiskaart', broddelwerk
In het jubileumnummer 63 wordt een bijzondere kaart beschreven door Kees Floor. Deze kaart is - in kopie - op ware grootte te zien in de hal van het gemeentehuis. De originele kaart uit de 18e eeuw diende voor het bijhouden van de grondboekhouding van Oostveen (later Maartensdijk) en vermeldt daarvoor van alle percelen de grootte, de naam van de eigenaar of eigenares, eventuele bebouwing en een ‘kadastraal nummer’.
De kaart werd door de opdrachtgevers als broddelwerk beschouwd en Kees Floor slaagt er in om van de geschiedenis van een landkaart een boeiend verhaal te maken.
1_BB-THA_0024_NH2-klein-formaat
De laatste pastoor van Westbroek
In dit nummer ook een uitgebreid verhaal over de laatste pastoor van Westbroek, die door de reformatie niet alleen zijn kerk, maar ook zijn status en inkomen verloor. Het verhaal is gebaseerd op een archiefvondst van Anne Doedens, die in delen beschreven is bij het Online Museum De Bilt. Samen met Tonneke Wilmink is er nu een samenhangend verhaal geschreven waarin deze ‘laatste pastoor’ wordt geschetst tegen de achtergrond van zijn tijd (ruwweg de periode van 1550 tot 1600).
De fabriek van Achttienhoven
Het derde artikel is van de hand van Karien Scholten en Jacques Reijniers. Opeenvolgende bedrijven vonden in de loop van de afgelopen 120 jaar voor korte of lange tijd een onderkomen in het fabrieksgebouw aan de Dr Welfferweg in Achttienhoven. In de volksmond wordt het pand daarom onder meer ‘de zuivelfabriek ’of ‘het landbouwhuis’ of ‘de Gruno’ of ‘Welschen’, genoemd. Het maakt deel uit van de geschiedenis van Achttienhoven en Westbroek.
Email Marketing Powered by MailPoet