hvmlogo

Uitnodiging

Is een herschreven geschiedenis van de vier kernen van Maartensdijk nodig?

Op 1 november 2022 om 20:00 uur begint de lezing door Anne Doedens in de Ontmoetingskerk in Maartensdijk. De inloop is vanaf 19.30 uur waar de koffie of thee voor u wordt ingeschonken.

Onderwerp van deze lezing is de noodzaak van bronnenonderzoek. Anne Doedens zal dat illustreren met twee voorbeelden. Een landelijk voorbeeld over Spionnen in het Rampjaar en een regionaal voorbeeld over nieuwe archiefvondsten. Het betoog mondt uit in een spannende vraag: is een herschreven geschiedenis van de vier kernen nodig?

Anne Doedens uit Maartensdijk is historicus, specialist 17e eeuw en onder andere initiator van het Online Museum de Bilt. Hij schreef meerdere boeken over de maritieme geschiedenis van Nederland. Dit jaar verscheen van hem “ Moord en brand op het platteland. De dorpen van De Bilt en de Vechtstreek in 1672-1673".
Op het onlinemuseum vindt u van zijn hand onder meer: Spionnen in het veen.
In onze eigen St Maerten is zijn laatste bijdrage: Het Huis van kolonel d’Aquila verwoest.

Wij hopen u weer te ontmoeten in november en zien uit naar uw komst.

Fotoboeken van Wout van Winssen online

Maartensdijk heeft Koos Kolenbrander en Westbroek heeft - inmiddels overleden - Wout van Winssen. Hij heeft op een heel persoonlijke manier de geschiedenis van Westbroek vastgelegd in 13 fotoboeken. Deze fotoboeken staan sinds een paar weken in onze beeldbank.
In de fotoboeken van Wout van Winssen staan talloze foto's van schoolklassen, verenigingen en festiviteiten in Westbroek. De boeken bieden daarmee een prachtig inkijkje in Westbroek vanaf de tweede wereldoorlog tot nu.
Helaas is het nog niet mogelijk om deze fotoboeken online volledig openbaar te maken. De privacywetgeving legt beperkingen op aan het online publiceren van recente portretten en foto's.
WoutvanWinssenBoek1
Belangstellenden kunnen de gedigitaliseerde fotoboeken wél inzien in de Raadtkamer van de Historische Vereniging.
U kunt daarvoor een afspraak maken met de archiefgroep van onze vereniging: archief@historischeverenigingmaartensdijk.nl of telefonisch met 06-22274054.
Opbrengst Rabo Clupsupport
De actie Clubsupport van Rabobank Rijn & Heuvelrug heeft voor onze vereniging een
bedrag opgeleverd van € 280,37 ten behoeve van verdere digitalisering van de collectie
en het jubileum. Hartelijk aan alle deelnemers die een of meer stemmen op onze
vereniging hebben uitgebracht!
Email Marketing Powered by MailPoet