hvmlogo

Bestuur Historische Vereniging Maartensdijk treedt af

Naar aanleiding van de laatste ledenvergadering en de twee daaropvolgende bijeenkomsten met bestuursleden en afgevaardigden van de archief- en redactiegroep, heeft het gehele bestuur unaniem besloten haar functies ter beschikking te stellen. Op woensdag 20 juni jl. is de woordvoerder van de werkgroep ‘St Maerten nieuw elan’, de heer Theo van Oijen, hiervan in kennis gesteld door de aftredend voorzitter Gert Jan Weierink. De noodzakelijke werkzaamheden, zoals het innen van de contributie zullen nog worden gecontinueerd tot de overdracht aan de nieuwe bestuursleden. De activiteiten van de archiefgroep en de redactiegroep zullen gewoon worden voortgezet.
Wij wensen het nieuwe bestuur veel succes toe.

Gert-Jan Weierink
Ed van Zijl
Henric de Jong Schouwenburg
Conny Holdinga

Email Marketing Powered by MailPoet