hvmlogo

Van de voorzitter

Beste leden,
Voor u ligt de eerst nieuwsbrief van het jaar 2019. Daarom, wat aan de late kant, nog de beste wensen voor het nieuwe jaar.

Het bestuur heeft het voorjaarsprogramma vastgesteld met gevarieerde activiteiten. We starten op zaterdag 9 februari met een rondleiding op fort Ruigenhoek. Zie het bericht hiernaast! Ik kijk er naar uit en hoop u dan ook in groten getale te mogen verwelkomen.

Met genoegen kan het bestuur meedelen dat de Historische Vereniging Maartensdijk per 1 januari de ANBI status heeft. Dit betekent dat het fiscaal aantrekkelijker wordt om donaties aan onze vereniging te doen. Donateurs van culturele ANBI’s hebben een extra belastingvoordeel, omdat voor hen een extra giftenaftrek geldt.
Daarnaast kunnen wij melden dat de Rabobank Clubactie in 2018 voor de vereniging het mooie resultaat van bijna € 500,- heeft opgeleverd. Dit bedrag is mede door u als leden bij elkaar gebracht.

Ook op bestuurlijk vlak zullen er wijzigingen plaatsvinden. Wij hebben Henric de Jong Schouwenburg bereid gevonden om toe te treden tot het bestuur. Ook is het bestuur momenteel in gesprek met een potentiële opvolger in de vacature van secretaris. Dit alles hoeft u natuurlijk niet te beletten om u ook op te geven als kandidaat voor het bestuur. Wij verwelkomen dit van harte!
Ik sluit af met de wens dat wij u net als in het afgelopen jaar bij onze activiteiten mogen begroeten!

Met vriendelijke groet,
Gert-Jan Weierink, voorzitter

Excursie Fort Ruigenhoek

Excursie Fort Ruigenhoek
Het kabinet heeft in 2018 het besluit genomen om de Nieuwe Hollandse Waterlinie als uitbreiding op de Stelling van Amsterdam te nomineren voor de Werelderfgoedlijst van UNESCO.Daarom organiseert de Historische Vereniging Maartensdijk op Zaterdag 9 februari een rondleiding op fort Ruigenhoek. De rondleiding start om 12.00 uur (verzamelen bij fort Ruigenhoek). Na afloop van de rondleiding gaan we naar restaurant “Bij Hen” voor een kop koffie met wat lekkers.
Kosten bedragen € 12,- vooraf te betalen op rekeningnummer NL83INGB0004400774 t.n.v. Historische Vereniging Maartensdijk.
U kunt zich tot 7 februari aanmelden via het volgende e-mailadres: gertjanwe@hotmail.com

Fort-Ruigenhoek-low-res-foto-C-Westdijk01-570x410
Foto's: Staatsbosbeheer.