In het roerige jaar 2023 heeft onze historische vereniging een nieuw (interim) bestuur gekregen, heeft de archiefgroep een fikse uitbreiding van onze beeldbank gerealiseerd, heeft de redactie 'gewoon' twee nieuwe nummers geproduceerd en is er weer een nieuwe activiteitencommissie geïnstalleerd.
Voor volgend jaar komt daar een nieuwe impuls voor de nieuwsbrief bij. We gaan het uiterlijk vernieuwen, de verschijningsfrequentie opvoeren, meer nieuws brengen en meer met de leden en de lezers communiceren.
In dit nummer een beginnetje met de volgende onderwerpen:

  • Wie helpt ons aan een antwoord op een vraag over een huis in Hollandsche Rading dat nooit gebouwd is?
  • Aankondiging van een lezing op 1 februari 2024
  • Plus alle plaatjes van het historisch album bij elkaar
  • Tot slot: Impressie van de excursie naar Fort Vechten op 30 november 2023
Namens bestuur, redactie, archiefgroep , activiteitencommissie en overige actieve leden wensen wij u mooie kerstdagen en een veilige en gezellige jaarwisseling.

Het huis dat nooit gebouwd werd. Wie weet meer?

Van dominee Weststrate uit Heerde (inmiddels met emeritaat) ontvingen wij een originele bouwtekening voor een woning aan 'het rondje' aan de Tolakkerweg in Hollandsche Rading. Pikant detail: de tekening met het ontwerp dateert uit 1944! Het is intrigerend dat iemand in die tijd zulke plannen had. De opdracht werd gegeven door G. Bos. Het huis is - voor zover we weten nooit gebouwd en zeker niet op die plek.
Wie kan ons helpen aan informatie over de achtergronden van dit huis? Wie was G. Bos? Waarom kon hij/zij in 1944 nog deze plannen maken? …

Klik hier .. voor meer informatie

Het slavernijverleden van de dorpen van De Bilt

Lezing op 1 februari 2024 in de Ontmoetingskerk aan de Julianalaan 26.
De activiteitencommissie heeft dr. Dick Berents bereid gevonden om een lezing te geven over
“Het slavernijverleden van de dorpen van De Bilt”.
Deze zal plaatsvinden in de Ontmoetingskerk aan de Julianalaan 26 op 1 februari 2024.
De deuren gaan open om 19.30 uur en de lezing begint om 20.00 uur.
Zet het in uw agenda want het wordt een interessante en gezellige avond.

Hebt u alle plaatjes al?

De PLUS-actie voor het historisch plaatjesalbum en de ruilmiddag na afloop was een succes. Veel mensen, waaronder actieve leden van onze vereniging, hebben hun boek kunnen completeren.
De resterende plaatjes gaan naar de Historische Vereniging van De Bilt.
Zij gaan alle achtergelaten dubbele plaatjes van de mensen die langskwamen verder uitsorteren.
Wie dat wil kan op donderdagochtenden tussen 10 en 12 in De Noordpool, Kometenlaan 399A langskomen om alsnog die laatste plaatjes te scoren. U kunt ook een mailtje sturen: info@historischekringdebilt.nl.

Excursie naar Fort Vechten

Het interim-bestuur van de Historische Vereniging Maartensdijk organiseerde voor haar leden een excursie naar Fort Vechten en het waterliniemuseum op donderdag 30 november met een inleiding door Anne Doedens over de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Fort Vechten is in 2021 uitgeroepen tot Unesco Werelderfgoed. In onze voormalige gemeente Maartensdijk liggen maar liefst vijf van de 45 forten van de NHW. Lees hier … alles over de Maartensdijkse forten van de NHW.
Fort Vechten is onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie (NHW), in 2021 uitgeroepen tot Unesco Werelderfgoed.  In onze voormalige gemeente Maartensdijk liggen maar liefst vijf van de 45 forten van de NHW. Lees hier … alles over de Maartensdijkse forten van de NHW.
Er waren 20 leden, die gehoor hadden gegeven aan de oproep. Deze leden waren enthousiast over deze 1e excursie sinds COVID. Fort Vechten is een aanrader! Klik hier ... voor info over het Waterliniemuseum.
Email Marketing Powered by MailPoet