hvmlogo

De Nieuwe Hollandse Waterlinie is 'hot'

Vorig jaar heeft het kabinet besloten om een aanvraag te doen om de Nieuwe Hollandse Waterlinie (NHW) op de Werelderfgoedlijst van UNESCO te plaatsen. Op maandag 28 januari 2019 heeft een delegatie uit de provincies Noord-Holland en Gelderland het nominatiedossier aangeboden bij UNESCO in Parijs. Als de aanvraag wordt gehonoreerd is het UNESCO-Werelderfgoed Hollandse Waterlinies een feit.
De oude gemeente Maartensdijk had en heeft een niet onbelangrijke rol in de NHW met maar liefst vijf forten en andere kunstwerken. De Historische Vereniging Maartensdijk speelde daar al op in met een rondleiding op fort Ruigenhoek op zaterdag 9 februari jl. Inmiddels zijn ook de gemeente de Bilt, de provincie Utrecht actief met informatieborden en brengen RTV de Bilt en het Online Museum de Bilt de forten in een documentaire onder de aandacht (zie Vierklank ).webfortruigenhoek_lucht
Foto boven: Luchtfoto Fort Ruigenhoek;
bron: Programma Nieuwe Hollandse Waterlinie
Foto rechtsboven: Memoriekaart Fort Voordorp; bron: Kenniscentrum Waterlinies
voordorp


De Historische Vereniging Maartensdijk heeft op de website een 'dossier' Nieuwe Hollandse Waterlinie gepubliceerd. Daarin worden de vijf forten beschreven, die in de oude gemeente Maartensdijk gelegen waren, uitvoerig beschreven.
Het dossier wordt geïllustreerd met oude kaarten en nieuwe luchtfoto's. Voor de geïnteresseerde zijn er talrijke verwijzingen naar artikelen in het tijdschrift St Maerten, naar artikelen op het internet en een aantal boeken. De knop 'Meer lezen' brengt u rechtstreeks naar het 'dossier' NHW.

Voor uw agenda

Reserveer dinsdagavond 16 april voor de algemene ledenvergadering van de Historische Vereniging Maartensdijk.
Eind maart komt de Nieuwsbrief met de vergaderstukken.