hvmlogo

Jaarvergadering historische vereniging op dinsdag 16 april a.s..

Dinsdag aanstaande 16 april vanaf 20.00 uur in de zaal van de Ontmoetingskerk, Julianalaan 26 te Maartensdijk.
Na de pauze vertoning van de film 'Een zaak van niveau' (Louis van Gasteren, 1990) over het waterbeheer in Nederland.
De agenda heeft u ontvangen via de papieren nieuwsbrief.

Verbetering van de website

Er zijn een aantal mogelijkheden beschikbaar om de leesbaarheid van de digitale versies van ons tijdschrift St Maerten op de website te verbeteren.
Voordat wij de site aanpassen, willen wij graag weten of dit voor u een echte verbetering oplevert.
U kunt twee nieuwe presentatievormen van het eerste nummer van St Maerten bekijken als u hier klikt ...
Wij zouden het zeer op prijs stellen als u het reactieformulier onderaan de pagina invult.
Bij voorbaat dank!
foto melkbussenrijder met paard en kar 1

Bovenstaande foto van melkbussenrijder Gijs Boshuis stond met een aantal vragen in de papieren nieuwsbrief. Wij kregen twee reacties van respectievelijk de schoondochter en een neef (oomzegger).
Gijs Boshuis woonde op de hoek van de Molenweg/dorpsweg. Zijn neef schat dat de foto uit ca. 1920 stamt, gegeven het feit dat Gijs Boshuis er nogal jong(ensachtig) oogt. De zoon en schoondochter schatten dat Gijs van 1925 tot 1935 melkbussen heeft vervoerd naar de melkfabriek in Hilversum.