De Historische Vereniging Maartensdijk werd opgericht op 7 oktober 1987 in het dorpshuis “De Groene Daan” te Groenekan.

De vereniging stelt zich ten doel het bevorderen van de belangstelling voor en zo mogelijk het onderzoeken van de geschiedenis van Maartensdijk en omstreken.
Om dit doel te bereiken doet de vereniging het volgende:

  • Uitgeven van het tijdschrift St. Maerten
  • Organiseren van vergaderingen
  • Organiseren van lezingen
  • Organiseren van excursies

Ook kent de vereniging enkele werkgroepen namelijk:

  • Archiefwerkgroep
  • Fotowerkgroep
  • Inventarisatiewerkgroep
  • Interviewgroep
  • Werkgroep Open Monumentendag

De contributie bedraagt (minimaal) € 17,50,- per jaar.
Voor informatie over en opgave als lid van de Historische Vereniging kan men zich wenden tot
Ineke van Bemmel
Prinsenlaan 35  3738 VE   Maartensdijk  0346212549

Bestuur

Voorzitter: Gert-Jan Weierink
Secretaris: vacant
Penningmeester: Ge Veldhuijzen
Dr. J.J.F. Steijlingweg 27,3738 DA  Maartensdijk
Gert Veenendaal,
Ineke van Bemmel-Ackerman

Het gironummer van de Historische vereniging is NL83INGB0004400774 t.n.v. HistorischeVereniging Maartensdijk.

De Historische vereniging is ingeschreven bij de KvK onder nummer 40480970. Naar aanleiding van de aanvraag culturele A.N.B.I. (Algemeen Nut Beogende Instelling) melden wij het RSIN nummer 8059-04-2017.