Excursie Fort Ruigenhoek

Uitnodiging

Bron: Staatsbosbeheer

Het kabinet heeft in 2018 het besluit genomen om de Nieuwe Hollandse Waterlinie als uitbreiding op de Stelling van Amsterdam te nomineren voor de Werelderfgoedlijst van UNESCO.
Daarom organiseert de Historische Vereniging Maartensdijk op Zaterdag 9 februari een rondleiding op fort Ruigenhoek. De rondleiding start om 12.00 uur (verzamelen bij fort Ruigenhoek).
Na afloop van de rondleiding gaan we naar restaurant “Bij Hen” voor een kop koffie met wat lekkers.
Kosten bedragen € 12,- vooraf te betalen op rekeningnummer NL83INGB0004400774 t.n.v. Historische Vereniging Maartensdijk.
U kunt zich tot 7 februari aanmelden via het volgende e-mailadres: gertjanwe@hotmail.com