Uitnodiging

Op dinsdag 24 september aanstaande zal de heer Bert de Groot, Hoogheemraad van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden een lezing verzorgen over de historie en werkwijze van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden en één van haar rechtsvoorgangers het waterschap Maartensdijk. De heer De Groot is namens de geborgde zetels Hoogheemraad. Daarnaast is hij ook boer en ondernemer. Mocht u willen weten wat het waterschap nou precies voor u doet is dit de gelegenheid om u te laten informeren en vragen te stellen.
Inloop is vanaf 19.30 uur in de Ontmoetingskerk. Wij heten u allen van harte welkom!

Voorafgaand aan de lezing is er een korte Algemene Leden Vergadering.
De agenda wordt ter plekke vastgesteld en bestaat in ieder geval uit het vaststellen van een aantal bestuurswisselingen:
Aftredend zijn: Ineke van Bemmel, Gert Veenendaal en Gé Veldhuizen. Voorgedragen worden Ed van Zijl (voor de functie van penningmeester) en Henric de Jong Schouwenburg (algemeen lid).

Werkgebied van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (afbeelding hdsr.nl )