De nieuwe St Maerten komt er aan!

Nummer 57 van Sint Maerten, bevat o.m. een artikel over een al in oude documenten beschreven welkome Westbroekse dorpsgenoot: de ooievaar. Die ooievaar is daar tot op de dag van vandaag een graag en frequent geziene gast. ‘Postale zaken in Groenekan’ volgt het wel en wee van Willem Barneveld, postbode en later postkantoorhouder in Groenekan. Hij nam als postbode o.m. de ‘grote polderroute’ voor zijn rekening. Een bijvangst van onderzoek in de archieven van het regionaal streekarchief in Breukelen toont de volkomen afwijkende kijk van de gemeenten De Bilt en Maartensdijk, eind 20-er jaren, op de vraag of de Nieuwe Hollandsche Waterlinie, een vloek of een zegen was. Verder gaan we in dit decembernummer op zoek naar de historische polder ‘het Zek’, die in de nevelen van de tijd verdwenen lijkt te zijn.

Rechts Willem Barneveld

Leden van de Historische Vereniging Maartensdijk ontvangen de nieuwe St Maerten eind november in de brievenbus. Dit nummer is pas vanaf mei 2020 ook via onze site bereikbaar. Een goede reden NU om lid te worden!
Klik hier …

De verkooppunten voor de losse verkoop van St. Maerten zijn: Van der Neut b.v.,
Groenekanseweg 5, Groenekan, Kapper Hans Stevens, Maertensplein 26, Maartensdijk en de Bilthovense Boekhandel, Julianalaan 1 te Bilthoven. Voor een regulier nummer van Sint Maerten wordt € 3,- gevraagd.