Hier is het gebeurd

Onze vereniging kent nog een aantal leden met eigen herinneringen aan de Tweede Wereldoorlog. Voor de meesten van ons geldt inmiddels dat ze het moeten doen met verhalen of bezoeken aan de plekken ‘waar het gebeurde’.
In deze Coronatijd zijn die bezoeken aan allerlei beperkingen onderhevig. Dat is in het zicht van de 76e Bevrijdingsdag jammer, omdat een bezoek aan zo’n ‘plek waar het gebeurde’ je altijd extra bewust maakt van de gruwelen van die verschrikkelijke oorlog.

Misschien is dat wel de reden waarom Ad van Liempt en Rolf Baas een boek hebben gemaakt met 50 plekken uit de bezettingstijd om bij stil te staan. Met tekst en (historische en actuele) foto’s, zodat we vanuit onze stoel nog even op een aantal van die bijzondere plekken kunnen zijn.

Westbroek is één van de plekken, die in het boek zijn opgenomen. De verschrikkelijke Bevrijdingsdag van Westbroek is zo’n gruwelijke gebeurtenis, die extra binnenkomt als je voor het herdenkingsmonument bij de NH Kerk in Westbroek staat.

Als u hier … klikt, kunt u een indruk krijgen van de opzet van ‘Hier is het gebeurd’.
Het boek is uiteraard gewoon verkrijgbaar via uw plaatselijke boekhandel.

Van de uitgever kregen we een presentexemplaar dat we mogen verloten onder de leden van de Historische Vereniging Maartensdijk.
Stuur voor 31 maart een email (met uw naam en telefoonnummer) aan boek@historischeverenigingmaartensdijk.nl en u dingt mee naar dit bijzondere herdenkingsboek.
De winnaar maken we bekend in de volgende digitale nieuwsbrief. De loting wordt verricht onder het toeziend oog van onze eminence grise de heer Geert Boorsma, bijgenaamd ‘de notaris’.