Na twee jaar weer een Algemene Ledenvergadering

Met groot genoegen nodigt het bestuur u uit voor de Algemene Ledenvergadering 2022 op woensdag 6 april om 20.00 uur in Parochiecentrum ‘De Mantel’ achter de St Maartenskerk in Maartensdijk.

Belangrijk onderdeel van de vergadering is het aantal vacatures in onze vereniging, dat tijdens de Coronacrisis niet kon worden opgelost. In de nieuwsbrief van 23 maart 2022 vindt u een oproep voor vrijwilligers; de ALV biedt u een prachtige gelegenheid om u geheel vrijblijvend te oriënteren op vrijwilligerswerk dat past bij uw interesses én bij uw agenda. De volledige agenda vindt u hier …

Na de pauze krijgt u een presentatie over de manieren waarop we onze geschiedenis voor iedereen toegankelijk willen maken via ons tijdschrift St Maerten en onze beeldbank met de fotocollectie en de verhalen van Koos Kolenbrander. Onze archiefvrijwilligers zullen u kennis laten maken met een paar prachtige stukjes geschiedenis, die in Coronatijd aan het licht kwamen. Zoals het verhaal van het orgel van Blauwkapel …