Algemene Ledenvergadering op dinsdag 16 mei vanaf 20 uur

De vergadering bestaat uit een huishoudelijk deel, gevolgd door een lezing van Sander Wassing over eendenkooien.

Locatie: Ontmoetingskerk, Koningin Julianalaan 26, 3738 VB Maartensdijk
Aanvang: 20.00 uur

 1. Opening door de voorzitter
 2. Mededelingen
 3. Notulen van de ledenvergadering van 6 april 2022
 4. Terugblik afgelopen periode / Huisvesting
 5. Financieel jaarverslag 2022
 6. Verslag kascommissie
 7. Decharge bestuur
 8. Bestuurssamenstelling
  Het bestuur heeft mevrouw Conny Holdinga bereid gevonden om de vacature secretaris te vervullen en stelt voor haar als bestuurslid te benoemen.
  Tegenkandidaten kunnen tot aanvang van de vergadering worden aangedragen bij de
  voorzitter.
 9. Begroting 2023
 10. Kiezen kascommissie
 11. Sluiting vergadering

Na afloop van het huishoudelijk deel van de vergadering volgt er een presentatie van Sander Wassink over Eendenkooien.