Jubileumtentoonstelling Historische Verenigingen Maartensdijk en De Bilt

Zes kernen, zes tentoonstellingen

Van zes kernen in onze gemeente wordt een tentoonstelling georganiseerd ter gelegenheid van het 30-jarig bestaan van de Historische Vereniging Maartensdijk en het 25-jarig bestaan van de Historische Kring D’Oude School De Bilt. De eerste is in juli in en over Hollandsche Rading (in het dorpshuis van Hollandsche Rading). Eind augustus volgt Groenekan (in Dorpshuis De Groen Daan). Maartensdijk is in september (in Dijckstaete) en Westbroek in oktober (in Molen De Kraai). De Bilt sluit deze reeks af in november in het HF Witte Centrum). Definitieve data, tijdstip van de officiële openingen en de overige data en openingstijden worden later bekend gemaakt. De tentoonstelling over 100 jaar Bilthoven ‘reist’  door het dorp; data en plaatsen kunt u vinden op ‘Van zodde tot pleisterplaats’.

Zes dagen over de geschiedenis van Hollandsche Rading van 1 tm 6 juli

Op zaterdag 1-7-2017 wordt in het Dorpshuis van Hollandsche Rading de tentoonstelling geopend. De tentoonstelling laat het ontstaan van de oude Maartensdijkse kern Hollandsche Rading en de geschiedenis zien aan de hand van oude foto’s/filmpjes, kaarten, voorwerpen en kunst van in Hollandsche Rading werkende kunstenaars van vroeger en heden, zoals schilderijen en kunstvoorwerpen. Deze kunst in tijdelijk in bruikleen gegeven door de kunstenaarts zelf.

De officiële opening vindt plaats om 13.00 uur in het Dorpshuis aan de Dennenlaan 57 in Hollandsche Rading. De heer Rob Klaassen, inwoner van Hollandsche Rading, zal de officiële opening verrichten. Tot 16.00 uur is de tentoonstelling die dag te bezoeken. Maandagavond 3-7 is de tentoonstelling open van 19.00 tot 21.00 uur. Dinsdagmiddag 4-7 is de tentoonstelling open van 13.00 tot 16.00 uur. Op woensdag 5-7 van 10.00 tot 12.00 tijdens de bijeenkomst van Leut zal de heer Henk Veenstra,ook woonachtig in Hollandsche Rading, de aanwezigen toespreken. ’s Avonds van 19.00 tot 21.00 uur is de tentoonstelling ook te bekijken, op donderdagmiddag 6-7 is de tentoonstelling voor het laatst te bezoeken van 13.00 tot 16.00 uur.