Terug naar de Russische Revolutie

Aankondiging van lezing Henk Kern voor Historische Vereniging Maartensdijk, 27 feb. 2018 om 20.00 uur in de Ontmoetingskerk te Maartensdijk

Terug naar de Russische Revolutie

Precies honderd jaar geleden voltrok zich in Rusland onder leiding van de bolsjewiek Vladimir Iljitsj Lenin de later zogenoemde Grote Socialistische Oktoberrevolutie van 1917. Deze gebeurtenis stond in het middelpunt van woeste omwentelingen die Rusland doormaakte tijdens de langgerekte en gewelddadige periode van oorlog en revolutie tussen 1914 en 1921. Oorlog en revolutie betekenden de ondergang van het glorieuze Russische tsarenrijk, het echec van een gematigd burgerlijk nieuw bewind en het begin van een radicaal utopisch experiment om een totaal nieuwe maatschappij te creëren in Rusland, en voor de rest van de wereld.
Gedurende de afgelopen eeuw waren de gevolgen hiervan evenzeer fascinerend en indrukwekkend alsook verontrustend en angstaanjagend. En hoewel deze revolutie sinds 1991 voorgoed voorbij lijkt en haar idealen zowel in Rusland als daarbuiten zijn verbleekt, heeft zij blijvende sporen getrokken door de hele wereldgeschiedenis van de twintigste eeuw. Reden genoeg om na honderd jaar eens terug te kijken op deze tijdperkbepalende gebeurtenis, en de balans op te maken hoe de Russische Revolutie toen werd beleefd − en nu wordt herinnerd.

Zie ook het Ruslandblog

Henk Kern

Henk Kern (1960) is als UD verbonden aan de opleidingen Geschiedenis en Russische Studies van de Universiteit Leiden. Hij geeft colleges over de geschiedenis van Rusland en de Russen onder tsaren en communisten alsook over specifieke deelonderwerpen zoals het nationaliteitenvraagstuk, de Russische Revolutie en de herinneringen aan de Sovjetunie. Kern is gepromoveerd op het proefschrift Denken over Rusland. Europese beschouwingen over de Grote Hervormingen, 1861-1881 (Pegasus; Amsterdam 2008). Dit boek vertelt hoe in Europa de Ruslandkunde ontstond als wetenschappelijke discipline op het zelfde moment dat Rusland onder leiding van tsaar Alexander II begon aan een door Europa geïnspireerd moderniseringsproces. Aan beide zijden van de scheiding tussen oost-west ging een nieuwe wereld open.