St Maerten 62 is uit!

Terwijl historici en cultuurhistorische instellingen zich opmaakten om feestelijk (sic) het Rampjaar 1672 te herdenken, brak op 23 februari 2022 een gruwelijke oorlog uit in Europa. De invasie van Rusland in Oekraïne verschilt in niets van andere oorlogen om territoriaal gewin. De bombardementen, de verwoestingen, de burgerslachtoffers, de vluchtelingen… Er is in 350 jaar veel veranderd, maar aan de ellende verandert niets.

We doen met een artikel van Anne Doedens mee aan de Rampjaarherdenking (Het Huis van kolonel d’Aquila verwoest). Ook Maartensdijk, Westbroek en andere plaatsen in onze regio werden getroffen. Vluchtelingen, verwoestingen, bombardementen en burgerslachtoffers. Doedens licht een relatief klein voorval uit: brandschatting, een gijzelneming en een huis dat verloren gaat in 1673. Maar tegen de achtergrond van de oorlogsterreur zien we ook hier de willekeur en het onrecht.

Gezicht in het dorp Abcoude tijdens de plundering en brandstichting door de Fransen in 1672.
Sorious, I., graficus

Verder in dit nummer:
De grenswijziging van 1830 door Kees Floor.
Buitenplaats Rovérestein door Ronald van Immerseel.
Over herinrichting en herindeling door de redactie. Dit is een naschrift bij een artikel van Frank Klok in St Maerten 61 (‘Noorderpark Herinrichting van het landschap tussen Utrecht en het Gooi’)
Geschiedenis is nooit af door Tonneke Wilmink en Frank Klok. In het kader van dit jubileumjaar schreven zij over de geschiedenis van onze vereniging en Groenekan.

Leden krijgen het tijdschrift vanaf 9 mei in de brievenbus. Vanaf 11 mei is dit nummer ook verkrijgbaar bij de vaste verkooppunten: Bilthovense Boekhandel, Readshop De Bilt, Winkel van der Neut in Groenekan, Kapper Hans in Maartensdijk en Molen De Kraai in Westbroek.

Jaarrekening 2020 en 2021

Voor de ALV van a.s. woensdag 6 april zijn de financiële stukken beschikbaar.

Klik hier … voor de jaarrekening 2020 en klik hier … voor de jaarrekening 2021. Wellicht ten overvloede, maar hier … vindt u de agenda.

U komt toch ook aanstaande woensdag 6 april om 20.00 uur in Parochiecentrum ‘De Mantel’ achter de St Maartenskerk in Maartensdijk?

Na twee jaar weer een Algemene Ledenvergadering

Met groot genoegen nodigt het bestuur u uit voor de Algemene Ledenvergadering 2022 op woensdag 6 april om 20.00 uur in Parochiecentrum ‘De Mantel’ achter de St Maartenskerk in Maartensdijk.

Belangrijk onderdeel van de vergadering is het aantal vacatures in onze vereniging, dat tijdens de Coronacrisis niet kon worden opgelost. In de nieuwsbrief van 23 maart 2022 vindt u een oproep voor vrijwilligers; de ALV biedt u een prachtige gelegenheid om u geheel vrijblijvend te oriënteren op vrijwilligerswerk dat past bij uw interesses én bij uw agenda. De volledige agenda vindt u hier …

Na de pauze krijgt u een presentatie over de manieren waarop we onze geschiedenis voor iedereen toegankelijk willen maken via ons tijdschrift St Maerten en onze beeldbank met de fotocollectie en de verhalen van Koos Kolenbrander. Onze archiefvrijwilligers zullen u kennis laten maken met een paar prachtige stukjes geschiedenis, die in Coronatijd aan het licht kwamen. Zoals het verhaal van het orgel van Blauwkapel …

 

Gelukkig Nieuwjaar


Het bestuur wenst alle leden van de Historische Vereniging Maartensdijk een gezond 2022.
De afgelopen twee jaar worden ongetwijfeld historisch door de pandemie. We wensen u toe dat 2022 historisch wordt door de overwinning op het virus en het einde van de ‘social distancing’.

Zodra de beperkingen het toelaten zal het bestuur uiteraard een Algemene Ledenvergadering organiseren; onze hoop is gevestigd op dit voorjaar. In 2022 zullen we verder sowieso aandacht besteden aan het 35-jarig bestaan van onze vereniging. Via deze nieuwsbrief zullen wij u daarover informeren.
Landelijk zullen er tal van activiteiten zijn rond de herdenking van het Rampjaar 1672. U kunt alle activiteiten volgen op de website van het Platform Rampjaarherdenking.
Het Rampjaar heeft ook ingrijpende en vreselijke gevolgen gehad voor de kernen van De Bilt en met name Maartensdijk en Westbroek. Het Onlinemuseum De Bilt heeft daar al e.e.a. over gepubliceerd. Ook in St Maerten kunt u daar t.z.t. een artikel over verwachten.
Naast landelijke activiteiten zullen er daarom ook interessante lokale activiteiten te volgen zijn. Wij houden u op de hoogte.