Hier is het gebeurd

Onze vereniging kent nog een aantal leden met eigen herinneringen aan de Tweede Wereldoorlog. Voor de meesten van ons geldt inmiddels dat ze het moeten doen met verhalen of bezoeken aan de plekken ‘waar het gebeurde’.
In deze Coronatijd zijn die bezoeken aan allerlei beperkingen onderhevig. Dat is in het zicht van de 76e Bevrijdingsdag jammer, omdat een bezoek aan zo’n ‘plek waar het gebeurde’ je altijd extra bewust maakt van de gruwelen van die verschrikkelijke oorlog.

Misschien is dat wel de reden waarom Ad van Liempt en Rolf Baas een boek hebben gemaakt met 50 plekken uit de bezettingstijd om bij stil te staan. Met tekst en (historische en actuele) foto’s, zodat we vanuit onze stoel nog even op een aantal van die bijzondere plekken kunnen zijn.

Westbroek is één van de plekken, die in het boek zijn opgenomen. De verschrikkelijke Bevrijdingsdag van Westbroek is zo’n gruwelijke gebeurtenis, die extra binnenkomt als je voor het herdenkingsmonument bij de NH Kerk in Westbroek staat.

Als u hier … klikt, kunt u een indruk krijgen van de opzet van ‘Hier is het gebeurd’.
Het boek is uiteraard gewoon verkrijgbaar via uw plaatselijke boekhandel.

Van de uitgever kregen we een presentexemplaar dat we mogen verloten onder de leden van de Historische Vereniging Maartensdijk.
Stuur voor 31 maart een email (met uw naam en telefoonnummer) aan boek@historischeverenigingmaartensdijk.nl en u dingt mee naar dit bijzondere herdenkingsboek.
De winnaar maken we bekend in de volgende digitale nieuwsbrief. De loting wordt verricht onder het toeziend oog van onze eminence grise de heer Geert Boorsma, bijgenaamd ‘de notaris’.

Lintje voor Marten Mobach

Op vrijdag 18 december ontving ons lid Marten Mobach op 101-jarige leeftijd het Mobilisatie Oorlogskruis. Het Mobilisatie-Oorlogskruis is bestemd voor militairen en oud-militairen, die na 6 april 1939 en voor 20 mei 1940 ten minste 6 maanden in dienst waren. Lees hier … het verslag van de uitreiking door minister Bijleveld in het AD.
“Mobach treedt in september 1940 toe tot de marechaussee, op dat moment onder bevel van de Duitsers. In 1943 komt hij in Westbroek terecht, ter vervanging van de gemeentelijke veldwachter. Het verzet vraagt hem zich bij hen aan te sluiten, waarna hij de informatie die hij als marechaussee krijgt, deelt om voedsel voor de onderduikers en wapens voor de ondergrondse buit te maken.”
Marten Mobach is lid van onze vereniging en hij heeft zijn herinneringen ook opgeschreven voor ons tijdschrift St Maerten. Klik hier … voor zijn verhaal. In 2010 schreef hij zijn autobiografie.
Klik hier … voor een artikel uit de Vierklank ter gelegenheid van zijn 100 verjaardag.

Marten Mobach en minister Bijleveld
(foto AD)

Wij feliciteren Marten van harte met deze late, maar welverdiende onderscheiding voor zijn verdiensten voor ons land. Wat ons betreft is het zeker ook een dank voor zijn bijdrage aan het verzet in onze oude gemeente.

St Maerten nummer 59 is uit!

Met veel plezier laten we u weten dat het decembernummer van ons historisch tijdschrift St Maerten verschenen is. In dit nummer twee lange en originele verhalen. De voorpagina verwijst naar een artikel van Martin Groot en Jan Maasen over ‘Brand en brandweer in Achttienhoven en Westbroek’. Een geschiedenis, die begint in 1782. Daarnaast een lang artikel van Lex van Boetzelaer over de geschiedenis van Landgoed Eyckenstein in Maartensdijk. Zijn verhaal begint in de laatste ijstijd, maar Eyckenstein begint rond 1610.
Verder zijn er twee kortere artikelen. De eerste van Tonneke Wilmink over de veenontginningen in onze Vechtstreek en de tweede van Tonneke Wilmink en Frank Klok, die zijn gaan praten met historicus Anne Doedens, ‘kapper’ Hans Stevens en ‘dorpschroniqueur’ Koos Kolenbrander.

Omslagfoto van St Maerten nr 59 (december 2020)

Met ingang van dit nummer is ook de verbinding tussen het tijdschrift en de website van de Historische Vereniging Maartensdijk sterk aangehaald. Bij veel artikelen zijn er extra’s in de vorm van films foto’s en verwijzingen naar oorspronkelijke bronnen. Zo kunt u dit keer genieten van een prachtige drone-opname van Landgoed Eyckenstein en een hilarische brandweeroefening in Westbroek uit 1965. Klik hier … voor de extra’s bij St Maerten.

December is cadeaumaand. Geef ons tijdschrift of een lidmaatschap cadeau!

Alle leden van de Historische Vereniging Maartensdijk hebben het tijdschrift inmiddels in de bus gekregen. Extra exemplaren zijn te koop bij de Bilthovense Boekhandel, de ReadShop aan de Hessenweg, Kapper Hans Stevens op het Maertensplein, Winkel van der Neut in Groenekan en molen De Kraai in Westbroek (alleen zaterdags geopend).
U kunt ook een bericht sturen naar ons secretariaat (klik hier …
); u ontvangt het tijdschrift na betaling thuis in de brievenbus. De prijs voor deze unieke verhalen is € 6,-..
Informatie over een cadeaulidmaatschap vindt u hier … Zo’n cadeau kost u slechts € 17,50.