Excursie naar Fort Vechten en het waterliniemuseum op donderdag 30 november.

Het interim-bestuur van de Historische Vereniging Maartensdijk organiseert voor haar leden een excursie naar Fort Vechten en het waterliniemuseum.

Fort Vechten is onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie (NHW), in 2021 uitgeroepen tot Unesco Werelderfgoed.

In onze voormalige gemeente Maartensdijk liggen maar liefst vijf van de 45 forten van de NHW. Lees hier … alles over de Maartensdijkse forten van de NHW.

Het programma van de excursie ziet er als volgt uit:
Donderdag 30 november. Vertrek naar Fort Vechten op eigen gelegenheid; reistijd per auto vanuit het centrum Maartensdijk plusminus 20 minuten.
Aanmelden bij de secretaris Conny Holdinga via deze email link of 06-51081407. Het maximaal aantal personen is 30 en vol is vol.

Aankomst met koffie/thee in het café van Fort Vechten: 10.30 uur
Inleiding door Anne Doedens in het auditorium: 11.00- 11.30 uur
Een groep (15 personen) gaat naar het museum,
de andere groep (15 personen) gaat voor de rondleiding over het fort: 11.30-12.45 uur
Pauze: koffie/thee met gebak in het café: 12.45 – 13.15 uur
Een groep gaat voor de rondleiding over het fort,
de andere groep gaat naar het museum: 13.45 – 14.30 uur
Vertrek op eigen gelegenheid
De entree van het museum wordt door de Historisch Vereniging Maartensdijk betaald. Als u in bezit van een museumkaart bent, neem hem dan mee.

De excursie is minder geschikt voor rollators gelet op de afstand van parkeerplaats tot aan het museum, en de rondleiding over het fort.

De Historische Vereniging Maartensdijk heeft een interim-bestuur.

Algemene Ledenvergadering op 19 september.

Op 23 juni j.l. ontving u onverwacht het bericht dat het bestuur van onze vereniging is afgetreden. Samen met de penningmeester en de secretaris van het afgetreden bestuur heeft een groep actieve leden de conclusie getrokken dat de vereniging zich onder de huidige omstandigheden geen periode zonder bestuur kan permitteren.
Daarom is een voorlopig interim-bestuur geformeerd, dat in een brief (zie bijlage) uitleg geeft en een algemene ledenvergadering aankondigt.
De brief bevat verder een oproep om kandidaten voor een nieuw bestuur aan te melden.

IN MEMORIAM LIESBETH DU MEE

Liesbeth du Mee schreef in 2002 haar eerste artikel in St Maerten en daar werd zijn aangekondigd als ‘het jongste lid van de Archiefwerkgroep’. Er zouden nog meer dan 15 artikelen volgen, de meeste over kunst en geschreven in samenwerking met Jettie Verwer. Liesbeths laatste bijdrage dateert uit 2015, waarin zij de Canon van Maartensdijk presenteerde waarvoor zij namens onze vereniging alle teksten schreef.
Ruim een jaar geleden nam ze contact op met de huidige archiefgroep, omdat ze ernstig ziek was en omdat ze ons een deel van haar eigen archief wilde schenken. Onderdeel van die schenking was een beeld van Sint Maerten dat zij zelf gemaakt had.
Liesbeth du Mee hoort in het rijtje van de vrouwen, die belangrijk zijn geweest voor onze vereniging, en die ons de laatste jaren zijn ontvallen, zoals Lous de Raadt, Els de Bouter en Ineke van Bemmel. Haar artikelen en het beeld van Sint Maerten zorgen voor een blijvende herinnering.


Algemene Ledenvergadering op dinsdag 16 mei vanaf 20 uur

De vergadering bestaat uit een huishoudelijk deel, gevolgd door een lezing van Sander Wassing over eendenkooien.

Locatie: Ontmoetingskerk, Koningin Julianalaan 26, 3738 VB Maartensdijk
Aanvang: 20.00 uur

 1. Opening door de voorzitter
 2. Mededelingen
 3. Notulen van de ledenvergadering van 6 april 2022
 4. Terugblik afgelopen periode / Huisvesting
 5. Financieel jaarverslag 2022
 6. Verslag kascommissie
 7. Decharge bestuur
 8. Bestuurssamenstelling
  Het bestuur heeft mevrouw Conny Holdinga bereid gevonden om de vacature secretaris te vervullen en stelt voor haar als bestuurslid te benoemen.
  Tegenkandidaten kunnen tot aanvang van de vergadering worden aangedragen bij de
  voorzitter.
 9. Begroting 2023
 10. Kiezen kascommissie
 11. Sluiting vergadering

Na afloop van het huishoudelijk deel van de vergadering volgt er een presentatie van Sander Wassink over Eendenkooien.