Hoeveel weet u van onze lokale geschiedenis tijdens de tweede wereldoorlog?

Over precies drie maanden is het 75 jaar geleden dat wij zijn bevrijd. Tot 5 mei sturen wij u om de twee tot drie weken een bericht met verhalen over de tweede wereldoorlog in onze oude gemeente Maartensdijk. Aan het eind van deze periode ontvangt u in de brievenbus een gloednieuwe St Maerten met nog meer verhalen.

Wie was deze Pim Reijntjes? Klik hier…

Er zijn legio verhalen over de tweede wereldoorlog. Van grootse beschrijvingen van de dramatische gebeurtenissen op het wereldtoneel tot persoonlijke verhalen van wereldberoemde helden of slachtoffers. Een historische vereniging richt de aandacht echter op lokale dramatische gebeurtenissen en de persoonlijke ervaringen van dorpsgenoten, die soms ook slachtoffer of held blijken te zijn.
De Historische Vereniging wil u graag toegang geven tot (bijna) alle verhalen die in onze huidige gemeente De Bilt worden verteld. Daarbij richten ons uiteraard vooral op verhalen die in de oude gemeente Maartensdijk en haar kernen de ronde doen of vergeten zijn.

Al deze verhalen kunt u met één muisklik lezen op uw tablet of uw pc. Klik hier… om per dorpskern alle verhalen te lezen.

Naar een oorspronkelijk idee van Frank Klok verzamelden wij meer dan 160 verhalen in artikelen in de lokale pers (De Vierklank), in de periodieken van de twee lokale geschiedenisverenigingen (St. Maerten en De Biltse Grift) en op het Onlinemuseum De Bilt (OMDB). Daarnaast vermelden wij een aantal boeken, dat regelmatig als bron gebruikt is voor publicaties.

Wie was deze Pim Boellaard? Klik hier…

Wie haalt de verhalen uit het archief?

In de Raadtkamer van het oude Maartensdijkse gemeentehuis aan de Tolakkerweg is in de loop der jaren een aardige collectie foto’s, films, geluidsopnames, boeken en voorwerpen verzameld, die een beeld geven van de laatste 100 jaar van de gemeente Maartensdijk. Deze collectie moet hoognodig geïnventariseerd en beschreven worden en vervolgens toegankelijk gemaakt voor U als leden van onze vereniging.

Een werkgroep, bestaande uit Ineke van Bemmel, Geert Boorsma, Frank Klok, Jan Maasen, Theo van Oijen en Karien Scholten, zal vanaf woensdag 8 januari om de twee weken van 10 tot 12 uur in de Raadtkamer aan dit project gaan werken. De aanpak is voorlopig vastgelegd in een plan van aanpak, dat voor geïnteresseerden hier ... te lezen is. Lees verder onder de foto …

Op zoek naar verhalen en namen van personen. Bijvoorbeeld dit Oranjecomité uit Westbroek.

De werkgroep zal daarbij regelmatig een beroep doen op de kennis en het geheugen van de leden van de HVM om foto’s, films en andere zaken te kunnen beschrijven en vast te leggen. Heeft u interesse om mee te doen? Of heeft u informatie over oude foto’s en filmbeelden? Neem dan contact met ons op (M 06-22274054, webmaster@historischeverenigingmaartensdijk.nl).

Gaat u mee naar Rembrandt?

Op zaterdag 14 december a.s. krijgt u de kans om met de Historische Vereniging Maartensdijk op bezoek te gaan in het Rijksmuseum bij de prachtige tentoonstelling: Rembrandt en Velazquez.
“Ook van andere bekende schilders als Zurbarán, Murillo, Ribera, Vermeer, Hals en Saenredam zijn topstukken uit de hele wereld gehaald. De Spaanse en Nederlandse schilderijen worden in paren getoond, zodat de kijker als vanzelf gaat speuren naar verschillen en overeenkomsten.” Lees hier de recensie in Trouw 11-10-2019.

U kunt zich inschrijven via info@historischeverenigingmaartensdijk.nl. Informatie bij Gert-Jan Weierink, 06-53524544.
U vertrekt op zaterdag 14 december om 11 uur met de bus vanaf De Vierstee in Maartensdijk naar Amsterdam, waar u uitgebreid de tijd krijgt om de werken van ‘de twee grootste portretschilders ooit’ te bestuderen.
Na de inschrijving ontvangt u van ons een bevestiging en een prijsopgave voor de busreis. De aanmelding is definitief zodra u het verschuldigde bedrag voor de reiskosten heeft overgemaakt. De Historische Vereniging zorgt voor de reservering van het tijdslot. De toegang is gratis voor museumkaarthouders of € 19 zonder kaart. Lunch en andere consumpties zijn NIET inbegrepen.

Een van de aanwezige parallellen in de tentoonstelling, met Oopjen Coppit van Rembrandt naast Velázquez’ Dona Antonia en zoon. Volkskrant 10-10-2019.
In St Maerten nummer 50 (2016) kunt u lezen hoe Oopjen Coppit en haar portret (links) in 1647 op landgoed Voordaan in Groenekan zijn  beland.

De nieuwe St Maerten komt er aan!

Nummer 57 van Sint Maerten, bevat o.m. een artikel over een al in oude documenten beschreven welkome Westbroekse dorpsgenoot: de ooievaar. Die ooievaar is daar tot op de dag van vandaag een graag en frequent geziene gast. ‘Postale zaken in Groenekan’ volgt het wel en wee van Willem Barneveld, postbode en later postkantoorhouder in Groenekan. Hij nam als postbode o.m. de ‘grote polderroute’ voor zijn rekening. Een bijvangst van onderzoek in de archieven van het regionaal streekarchief in Breukelen toont de volkomen afwijkende kijk van de gemeenten De Bilt en Maartensdijk, eind 20-er jaren, op de vraag of de Nieuwe Hollandsche Waterlinie, een vloek of een zegen was. Verder gaan we in dit decembernummer op zoek naar de historische polder ‘het Zek’, die in de nevelen van de tijd verdwenen lijkt te zijn.

Rechts Willem Barneveld

Leden van de Historische Vereniging Maartensdijk ontvangen de nieuwe St Maerten eind november in de brievenbus. Dit nummer is pas vanaf mei 2020 ook via onze site bereikbaar. Een goede reden NU om lid te worden!
Klik hier …

De verkooppunten voor de losse verkoop van St. Maerten zijn: Van der Neut b.v.,
Groenekanseweg 5, Groenekan, Kapper Hans Stevens, Maertensplein 26, Maartensdijk en de Bilthovense Boekhandel, Julianalaan 1 te Bilthoven. Voor een regulier nummer van Sint Maerten wordt € 3,- gevraagd.