Excursie naar Fort Vechten en het waterliniemuseum op donderdag 30 november.

Het interim-bestuur van de Historische Vereniging Maartensdijk organiseert voor haar leden een excursie naar Fort Vechten en het waterliniemuseum.

Fort Vechten is onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie (NHW), in 2021 uitgeroepen tot Unesco Werelderfgoed.

In onze voormalige gemeente Maartensdijk liggen maar liefst vijf van de 45 forten van de NHW. Lees hier … alles over de Maartensdijkse forten van de NHW.

Het programma van de excursie ziet er als volgt uit:
Donderdag 30 november. Vertrek naar Fort Vechten op eigen gelegenheid; reistijd per auto vanuit het centrum Maartensdijk plusminus 20 minuten.
Aanmelden bij de secretaris Conny Holdinga via deze email link of 06-51081407. Het maximaal aantal personen is 30 en vol is vol.

Aankomst met koffie/thee in het café van Fort Vechten: 10.30 uur
Inleiding door Anne Doedens in het auditorium: 11.00- 11.30 uur
Een groep (15 personen) gaat naar het museum,
de andere groep (15 personen) gaat voor de rondleiding over het fort: 11.30-12.45 uur
Pauze: koffie/thee met gebak in het café: 12.45 – 13.15 uur
Een groep gaat voor de rondleiding over het fort,
de andere groep gaat naar het museum: 13.45 – 14.30 uur
Vertrek op eigen gelegenheid
De entree van het museum wordt door de Historisch Vereniging Maartensdijk betaald. Als u in bezit van een museumkaart bent, neem hem dan mee.

De excursie is minder geschikt voor rollators gelet op de afstand van parkeerplaats tot aan het museum, en de rondleiding over het fort.

De Historische Vereniging Maartensdijk heeft een interim-bestuur.

Algemene Ledenvergadering op 19 september.

Op 23 juni j.l. ontving u onverwacht het bericht dat het bestuur van onze vereniging is afgetreden. Samen met de penningmeester en de secretaris van het afgetreden bestuur heeft een groep actieve leden de conclusie getrokken dat de vereniging zich onder de huidige omstandigheden geen periode zonder bestuur kan permitteren.
Daarom is een voorlopig interim-bestuur geformeerd, dat in een brief (zie bijlage) uitleg geeft en een algemene ledenvergadering aankondigt.
De brief bevat verder een oproep om kandidaten voor een nieuw bestuur aan te melden.

St Maerten 61 is uit

Ruim voor de feestdagen krijgen onze leden weer een nieuwe editie van ons tijdschrift St Maerten. Met oude en recente geschiedenis en heel veel extra’s op de website.

Centraal in dit nummer staat de landinrichting van het Noorderpark tussen 1985 en 2013.
Recente – en nog altijd actuele – geschiedenis in een uitgebreid artikel van Frank Klok.
Zo recent dat we op de website een aparte aanvulling hebben met interviews over deze periode en zo actueel dat we alle lezers graag in staat stellen om eigen ervaringen met de landinrichting en het Noorderpark met ons te delen.
Op de website is daarvoor een speciale reactie-pagina ingericht.

Nummer 61 van St Maerten bevat in de eerste plaats een mooie hommage aan één van de oprichtsters van de Historische Vereniging Maartensdijk: Els de Bouter. Els is dit jaar overleden en wij eren haar met een artikel over haar historische archief van Groenekan. Frank Klok schreef een prachtige biografie op deze website, met tekeningen van haar eigen hand.
Verder een prachtig artikel van Kees Floor over een militaire oefening in 1881 in Blauwkapel, Groenekan en Achttienhoven. Het is een van de weinige oefeningen, waarin de verdediging van de Nieuwe Hollandse Waterlinie (ons Werelderfgoed!) werd getest.
Wouter van Dijk, collectiebeheerder van het Regionaal Historisch Centrum in Breukelen, beschrijft een fascinerende archiefvondst: de chirograaf van Westbroek. De chirograaf stamt uit 1515 en in St Maerten leest u wat een chirograaf is en waarom deze uniek is …
In deel 2 over de brandweer van Achttienhoven en Westbroek beschrijven Martin Groot en Jan Maasen historische branden in Westbroek. Lees over brandstichting en boerderijbranden; en kijk op de website naar bijzondere filmopnamen van hooibranden in Westbroek.

Jaarafsluiting 2019

Beste leden,

Omdat de algemene ledenvergadering op 20 oktober j.l. door de aangescherpte coronamaatregelen geen doorgang kon vinden sturen wij u hierbij het jaarverslag van 2019, de notulen van de ledenvergadering van 24 september 2019, het financieel verslag 2019 en het verslag van de kascommissie. U vindt deze in de bijlagen. Mocht u bezwaren, opmerkingen of vragen hebben naar aanleiding van de verstrekte informatie dan verzoeken wij u dit binnen 14 dagen per brief of e-mail (secretaris@historischeverenigingmaartensdijk.nl) kenbaar te maken aan het bestuur. Als er geen bezwaren binnen komen acht het bestuur zich gedechargeerd voor het gevoerde beleid in 2019.
Vragen en opmerkingen zullen wij persoonlijk beantwoorden en voor zover van algemeen belang in de volgende nieuwsbrief vermelden.
Wij hopen op uw begrip en medewerking zodat wij het jaar 2019, anders dan anders, maar toch op een goede manier af kunnen sluiten.
We wensen iedereen een goede gezondheid en hopen u spoedig weer te kunnen en mogen ontmoeten tijdens een van onze activiteiten.

Met vriendelijke groet,

Namens het bestuur van de Historische Vereniging Maartensdijk

Rianne van der Neut

Secretaris