Er is veel gebeurd …

Ons laatste nieuwsbericht dateert van 4 mei. Dat is meer dan vier maanden geleden. Corona en de vakanties na de versoepeling hebben geleid tot een stilstand in het activiteitenprogramma voor de leden. Ook de komende maanden zullen wij terughoudend zijn in het organiseren van samenkomsten, want veel van onze leden horen bij de risicogroep. Toch valt er positief nieuws te melden, want er is op de achtergrond heel wat gebeurd.
In de eerste plaats hebben we veel positieve reacties ontvangen op het laatste (thema)nummer van St Maerten. Bij de verkooppunten in Groenekan (van de Neut) en Bilthoven (Bilthovense Boekhandel) zijn meer dan twee keer zoveel nummers verkocht als gebruikelijk en de – uit Coronanood geboren – rechtstreekse verkoop heeft ook nog eens een tiental bestellingen opgeleverd. Zelfs het ledental toont een voorzichtige opwaartse lijn.

Foto uit de beeldbank

Daarnaast is er kort voor het uitbreken van de pandemie een archiefwerkgroep opgericht met het doel om de verzamelingen in de Raadtkamer van het oude gemeentehuis te inventariseren en te ordenen en – als hoofddoel – om zoveel mogelijk foto’s, films, artikelen, voorwerpen te digitaliseren en toegankelijk te maken voor u en andere geïnteresseerden.
En daar zijn geweldige stappen in gemaakt. Er zijn bijna 1500 foto’s in een beeldbank gezet en er is een begin gemaakt met het beoordelen en beschrijven van deze foto’s.
Met trots geven wij u een kijkje in deze beeldbank aan de hand van 8 historische kaarten en 25 oude, bekende foto’s van Maartensdijk. Klik hier … voor een kennismaking, speciaal voor leden van de HVM. Klik op het knopje ‘Zoeken’ en u krijgt een overzicht van de 50 objecten die we hebben ontsloten.

Onze vereniging ontvangt met enige regelmaat historische vragen van inwoners en oud-inwoners van onze oude gemeente. Dat zijn vragen over oude huizen, scholen, familieonderzoek, oude dorpskernen zoals Steinenburg, de tweede wereldoorlog, enzovoort. Het aantal vragen lijkt in de Coronatijd behoorlijk toegenomen. De archiefgroep heeft spontaan op zich genomen om deze vragen te beantwoorden. Soms op parate kennis, maar vaak met wat zoekwerk lukte het om bijna alle vragenstellers een antwoord te geven; slechts enkelen werden doorverwezen.
De beloning kwam in de vorm van enthousiaste bedankjes van tevreden ‘klanten’,

De archiefgroep bestaat uit (in alfabetische volgorde): Ineke van Bemmel, Geert Boorsma, Kees Dorrestijn, Frank Klok, Jan Maasen, Theo van Oijen en Karien Scholten. Recent heeft Jan van der Neut toegezegd te willen helpen bij specifieke vragen over Groenekan.
Heeft u interesse in het werk van de archiefgroep? Wilt u wellicht een steentje bijdragen? Kom gerust langs op de eerste of de derde woensdagochtend van de maand. Dan werken wij met zijn allen van 10 tot 12 uur in de Raadtkamer van het oude gemeentehuis Maartensdijk. U kunt ook mailen (archief@historischeverenigingmaartensdijk.nl ) of bellen (06-22274054 Jan Maasen).

Nog maar heel kort geleden kwam er een grote verrassing. Daarover leest u meer in een volgend bericht.

mr Rutger Wessel baron van Boetzelaer 100 jaar

Op 23 november werd mr Rutger Wessel baron van Boetzelaer 100 jaar. Natuurlijk was er de gebruikelijke belangstelling van het gemeentebestuur en een artikel in de lokale krant (foto Vierklank).
Ook het bestuur van de Historische Vereniging feliciteert deze – in meerdere opzichten – historische Maartensdijker van harte met zijn gezegende leeftijd.
Op deze website wijzen wij u graag op het interview dat Han Baartmans in 2001 met baron van Boetzelaer heeft gehouden. Luister hier … naar een boeiend gesprek van ruim drie kwartier.

De historie van de namen op de viaducten van de A27

Soms haalt de Historische Vereniging de actualiteit. Op instigatie van de HVM is er discussie ontstaan over de namen van de viaducten over de vernieuwde A27. Interessant is de historische component – waar komen de namen vandaan en wat is hun huidige betekenis? – , maar ook de actuele gevolgen van zo’n naam op een viaduct – zijn de namen dubbelzinnig en heeft dat consequenties voor hulpdiensten en rampenbestrijding?

Voor de liefhebbers vermelden we hier de twee uitgebreide artikelen in De Vierklank (met een hyperlink):

  1. Naamgeving leidt tot verbazing; Vierklank 22-6-2018
  2. Naamgeving houdt de gemoederen bezig; Vierklank 7-11-2018.

Foto: De Vierklank

Heeft u de Vierklank gelezen …

Afgezien van het feit dat de Vierklank regelmatig publiceert over de historie van de gemeente Maartensdijk is het deze week extra interessant om deze lokale krant open te slaan. In een artikel worden Gert-Jan Weierink en Ineke van Bemmel aan het woord gelaten over onze vereniging. Klik hier … voor het artikel; de foto is uit de Vierklank.