Nieuwsbrief februari 2017

Het bestuur heeft weer een nieuwsbrief samengesteld, waarin dit keer de stukken en een uitnodiging voor de Jaarvergadering 2017.

De vergadering zal plaatsvinden op dinsdag 4 april a.s. om 20.00 uur in de zaal van de Ontmoetingskerk Julianalaan 26 te Maartensdijk.

Na de pauze verzorgt de heer Kees van Aggelen een lezing over het vliegveld van Hilversum en omgeving (zie verder “Van de programmacommissie”)

 

nieuwsbrief-februari-2017