De beeldbanken van Maartensdijk

De historische vereniging heeft een collectie foto’s, films en documenten, die deels verzameld zijn in de Raadtkamer van het oude gemeentehuis. Er is een archiefwerkgroep die tot taak heeft om deze collecties te inventariseren en te ordenen, teneinde zoveel mogelijk foto’s, films, artikelen, voorwerpen te digitaliseren en toegankelijk te maken voor u en andere geïnteresseerden.
En daar zijn geweldige stappen in gemaakt. Er zijn inmiddels meer dan 2000 foto’s in een beeldbank gezet, beoordeeld en (voor het grootste deel) beschreven.
Een tweede stap werd gezet met de toestemming van Koos Kolenbrander om al zijn historische verhalen over de oude gemeente Maartensdijk onder te brengen in een zogenoemde Artikelenbank. Koos schreef meer dan 1000 verhalen, onder meer in de Stichtse Post, De Bilthovense Courant en De Vierklank. Van elk artikel wordt een leesbare afdruk (in pdf) gepresenteerd en alle artikelen zijn volledig doorzoekbaar.
Daarnaast zijn er nog beeldbanken met boeken over oud Maartensdijk en alle kernen, officiële publicaties en overige documenten. Tenslotte is er nog een beeldbank met (foto’s van) objecten, die ooit geschonken zijn aan de historische vereniging.

Aan de beeldbanken wordt voortdurend gewerkt door een groep enthousiaste vrijwilligers. Indien u tips heeft over foto’s, boeken, voorwerpen, artikelen en andere publicaties, neem dan contact op met de archiefwerkgroep. U kunt bericht sturen aan archief@historischeverenigingmaartensdijk.nl .
U bent ook welkom als u actief wilt deelnemen aan de archiefwerkgroep. We werken thuis achter de computer, maar ook tijdens onze gezellige koffie-ochtenden in de Raadtkamer; het onderkomen van de Historische Vereniging in het oude gemeentehuis van Maartensdijk. Neem contact op met Jan Maasen, telefoon 06-22274054.