De beeldbank van Maartensdijk

De historische vereniging heeft een collectie foto’s, films en documenten, die deels verzameld zijn in de Raadtkamer van het oude gemeentehuis. Er is een archiefwerkgroep die tot taak heeft om deze collecties te inventariseren en te ordenen, teneinde zoveel mogelijk foto’s, films, artikelen, voorwerpen te digitaliseren en toegankelijk te maken voor u en andere geïnteresseerden.
En daar zijn geweldige stappen in gemaakt. Er zijn bijna 1500 foto’s in een beeldbank gezet en er is een begin gemaakt met het beoordelen en beschrijven van deze foto’s. Met trots geven wij u een kijkje in deze beeldbank aan de hand van tientallen historische kaarten en honderden oude, bekende foto’s van Maartensdijk.

Een tweede stap werd gezet met de toestemming van Koos Kolenbrander om al zijn historische verhalen over de oude gemeente Maartensdijk onder te brengen in een zogenoemde Artikelenbank. Koos schreef meer dan 1000 verhalen, onder meer in de Stichtse Post, De Bilthovense Courant en De Vierklank. Sinds kort is hij gestopt met schrijven, maar hij beantwoordt nog graag alle historische vragen die hem gesteld worden door de Vierklank, het Online Museum De Bilt en onze historische vereniging.
Van elk artikel wordt een leesbare afdruk (in pdf) gepresenteerd en alle artikelen zijn volledig doorzoekbaar.

De historische vereniging werkt voor het algemeen belang en zonder winstoogmerk. De vereniging respecteert auteursrecht, portretrecht en bescherming van persoonlijke gegevens. Bij het ontwerpen en samenstellen van deze site is daarom de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. Mocht u desondanks problemen ondervinden bij het gebruik van deze site, dan verzoeken wij u om dit per email aan ons kenbaar te maken. Wij zullen dan ons uiterste best doen om het probleem zo spoedig mogelijk op te lossen.