De gemeente Maartensdijk en haar kernen

In Maartensdijk stond tot de samenvoeging per 1 januari 2001 met de gemeente De Bilt het gemeentehuis. Het was hoofdkern van de voormalige gemeente die uit vier kernen bestond.

Historisch gezien was het aantal kernen nog veel groter. In totaal zijn in de geschiedenis elf kernen te onderscheiden:Achterwetering,Achttienhoven,Blauwkapel,de Gagel,Groenekan,Hollandsche Rading,Maartensdijk,Nieuwe Wetering,Steinenburg,Tuindorp en Westbroek.

Een aantal kernen is door herindelingen meerdere keren opgegaan in grotere gemeenten, zoals Achttienhoven dat eerst opging in Westbroek en in 1956 met Westbroek in Maartensdijk, dat sinds 2001 in De Bilt is opgegaan. Achterwetering, Nieuwe Wetering, Groenekan en Hollandsche Rading zijn eerder als buurtschappen van het gerecht Oostveen opgegaan in Maartensdijk. Een aantal kernen is opgegaan in de gemeente Utrecht, zoals Blauwkapel, de Gagel en Tuindorp. De kern Steinenburg is in 1954 al bij de gemeente De Bilt gekomen.

Wij maakten van alle historische kernen een korte beschrijving en waar mogelijk verwijzingen naar artikelen in het tijdschrift St Maerten, die specifiek over de betreffende kern gaan.

Artikelen in St Maerten over de gemeente Maartensdijk
Klik op de link om naar het betreffende tijdschriftnummer te gaan en scroll dan naar de juiste pagina.

1link Eerste nummer: Over lokale geschiedenis 
1 link3Van gerecht tot gemeente (over de geschiedenis en archieven)Drs. F.E. Brouwer
1 link12Dorpen met geschiedenis in gemeente zonder verledenDr. A. Doedens
2 link3Maartensdijk: twee-sporenlandRedactie
2 link11Groot gevaar voor schromelijke ongeluk.Leo Fijen
2 link15Spoorlijn door Maartensdijk. Enig in zijn soort.Joost Middelhoff
4 link3Inleiding tot Exodus (mei 1945)Redactie
6 link7Tuinbouw in de gemeente MaartensdijkKoos Kolenbrander
6 link14Klokken van MaartensdijkN.Adema
6 link21De dorpen van Maartensdijk op oude kaartenDr. A. Doedens
7 link3Gemeente Maartensdijk zo’n eeuw geledenLeo Fijen
7 link10Maartensdijkse klederdrachtKoos Kolenbrander
8 linkThemanummer Adventkapel in Hollandsche Rading
9 linkJubileumnummer Bijzondere kaarten
9 link3De ontginningenD. Koen
9 link13De Eemvaart over Maartensdijks grondgebiedD. Koen
10 link14De hofstede van de Vrouwe van EltenL.v.d. Brink
11 link3Veertig jaar geleden afschaffing van landelijk fenomeen (Maartensdijkse Tol)Leo Fijen
11 link10De Afscheiding te Westbroek, Achttienhoven en MaartensdijkFenna Brouwer
speciallink4De schilderingen op de toren van de kerk in Westbroek, onderbouw van de toren, constructie schipW. Haakma Wagenaar
13 link36Maartensdijk bevrijd 1945Koos Kolenbrander
13 link38Verzoek en vervolg (Oproep}Wim Hoebink
13 linkThemanummer Vijftig jaar bevrijding
14 link17De bibliotheek in MaartensdijkJettie Verwer
15 link22Historische Schatten in MaartensdijkseLeen de Raadt
16 link4De Wapens van Maartensdijk,Westbroek en AchttienhovenFenna Brouwer
16 link7De uitbreiding van 1953Koos kolenbrander
18 link31900 – 2000 Honderd jaar in beeld en woordKoos Kolenbrander en Maurits Schmidt
18 linkThemanummer Honderd jaar in beeld en woord
19 link29Historische Snippers (over Archieven)Brita Pilger
19 link30Open Monumentendag in de gemeenteLous de Raadt
20 linkThemanummer Miescisko (foto's Frits Jansen)Koos Kolenbrander en Maurits Schmidt
21 link18De komst van het licht in MaartensdijkWim Hoebink
22 link40Molenwiek of iets fraais op het viaduct? Dat zal de burgemeester zelf wel weten.Koos Kolenbrander en Maurits Schmidt
22 link4Charles Weddepohl (1902-1976) beeldhouwer in MaartensdijkWim Hoebink
23 link4De NachtwachtE.du Mee
24 linkThemanummer De herindeling
24 link4Teloorgang van een boerengemeenschapKoos Kolenbrander en Maurits Schmidt
24 link15Herindeling door de eeuwenLouis van den Brink
24 link31Van herberg tot gemeentehuisLous de Raadt en Jettie Verwer
24 link43De ambtelijke organisatie na de herindelingKoos Kolenbrander
24 link46Verenigingnieuws 2002A.E. Zoetebiert-Kluyver
25 link3Veen toen, nu landschapWim Baas
28 link23Het water in het Maartensdijks landschapWim Baas
28 link33De vragtveertarievenLiesbeth du Mee
29 link22Oude maten en gewichtenLiesbeth du Mee
30a linkThemanummer Annexaties en A27 (30a en 30b)
30a link4A27 Een halve eeuw van plan tot realisatieE.Both-Voskuil en L. de Raadt
30a link12De strijd tegen de overlast van de A27Henk van Gend en Rob Klaassen
30a link28Groenekan en het zand voor de A27Wim Hoebink
30b link4Het stinkgat in Goenekan. Van stortplaats tot stiltegebiedWim Hoebink
30b link15Stichting Stop Geluidshinder MaartensdijkArthur Everts
30b link27En dan het jongste nieuws: Schrijft SSGM geschiedenis?Arthur Everts
31 link2Frans Nicolaas Marius Eijck van ZuijlichemAda van Deijk
32 link24De wandborden in de nieuwe Mathildezaal.Anne Doedens
33 linkJubileumnummer Omliggende gemeenten
33 link8Oproerigheid der boeren in Gooiland in1588B. De Ligt
33 link18De wolvenjacht van 1593 in Het StichtWallie Smits
33 link25Tienhovens kerkklok in donkere dagenW.J.A. van 't Einde
33 link31Pijnenburg landgoed uit de zeventiende eeuwHans Bronkhorst
33 link40Aan Pijnenburg (ode)
33 link41Historie van het NonnelandW.F.Alleijn
33 link44De veepest van 1744 en 1769Wallie Smits
33 link53Een gemeentelijke herindeling die niet doorgingLies Haan-Beerends
33 link62LandlopersF.Blauwendraad
33 link63Je voelt je toch Utrechter (Dr.A.van Hulzen)Koos Kolenbrander en Maurits Schmidt
34 link2Molens aan het Zwarte WaterE.du Mee
34 link9Burgemeester ds.C.van der Voorst van ZijpAnne Doedens
34 link16Het dorpse gevoel bij voetballen voor SVMLeo Fijen
34 link19Tennisvereniging TautenburgKoos Kolenbrander
35 linkThemanummer Gereformeerde kerk
35 link2Nederland, Maartensdijk en de gereformeerdenAnne Doedens
35 link8Ooit gereformeerd (19e eeuws fragment)Harry Zanting
36 link2Het Kadaster van 1832 Oorsprong, organisatie en gebruiksmogelijkhedenDick Wijmer
36 link7Maartensdijk in 1832 Over belastingen en lokale geschiedenisDr. Anne Doedens
36 link20Van Streekarchief naar Regionaal Historisch CentrumDrs.Jaap Berghoef
37 link2Lous de Raadt: We moeten de jeugd zien te pakkenKoos Kolenbrander en Maurits Schmidt
37 link15Landbouw in Maartensdijk omstreeks 1800Lous de Raadt
38 link2Tandarts-kwelling of zegenFrans Klok
38 link11Bevrijding MaartensdijkKoos Kolenbrander
38 link13Ook dat vragen we de wijkzuster! (Groene kruis)Vincent van der Linden
40 link3Honderd jaar zusterwerk (Groene kruis)Hilde de Haan en A.Schras
41 link7De vogelwereld in de afgelopen 40 jaarL.J. Draaijer
43alinkJubileumnummer: Feest in de gemeente Maartensdijk
43blinkJubileumnummer: Feest in de gemeente Maartensdijk
46 link44Madelinus in MaartensdijkL.van der Turk, A. Cruysheer
47 link3Historische Vereniging koopt ADO-speelgoedA.Laker
47 link7Vliegveld Hilversum 75 jaarK. van Aggelen, K. Pijpers en redactie
50 link20Arnoldus Buchelius en de ramen in de kerken in Maartensdijk en WestbroekG. Boorsma
51 linkThemanummer: Kunst in MaartensdijkL. du Mée en J. Verwer
51 link4Gretha en Adri PieckL. du Mée en J. Verwer
51 link6Hendrik J.BellaardL. du Mée en J. Verwer
51 link8Dik GerritsL. du Mée en J. Verwer
51 link10Dolf ZwerverL. du Mée en J. Verwer
51 link12Mar DiemelL. du Mée en J. Verwer
51 link14Charles WeddepohlL. du Mée en J. Verwer
51 link16Hans SibbeleeL. du Mée en J. Verwer
51 link18Luigi en Sophie de LermaL. du Mée en J. Verwer
51 link20Joop van AmstelL. du Mée en J. Verwer
51 link22Over Westbroek, Achttienhoven en De Bilts verre verledenA. Doedens
52 link26De canon van MaartensdijkL. du Mée en redactie
53 link20Zes kernen, zes tentoonstellingenB. van den Bosch
54 link5Maartensdijkse schuttenK. Floor
54 link12De Utrechtse venenT. Wilmink
54 link17De Maartensdijkse MinipoldertopdrieK. Floor