De kern Achttienhoven

AchttienhovenAchttienhoven

De historie van de kern Achttienhoven gaat terug tot 1085. In dat jaar schonk bisschop Willibrord de wilde veengebieden ten noorden van de rivier de Vecht aan het Kapittel van St. Jan. Nadat de eerste bewoners er zich vestigden, ontving het Kapittel de geestelijke en wereldlijke macht. Hierdoor werd het een Hoge Heerlijkheid van de Proosdij van het Kapittel van St. Jan. De naam Achttienhoven is waarschijnlijk ontstaan doordat in het begin achttien hoeven ter ontginning werden vrijgegeven. Een hoeve is een oppervlaktemaat en bedraagt ongeveer 12,8 hectare. De ontginning van het gebied begon aan de Loevenhoutense- en de Vechtdijk. Omstreeks 1300 bereikten de ontginners de Kooidijk en rond 1450 de huidige Dr. Welfferweg, waarna men richting het Gooi ging. Het dorp is geleidelijk naar het noorden opgeschoven. De zuidelijke polder Rozendaal is tijdens de annexatie van 1953 bij de stad Utrecht gekomen. In de loop der jaren is Achttienhoven een zelfstandig dorp met een eigen gemeentehuis geweest. Daarna is het samengvoegd met Westbroek. En in 1957 is Achttienhoven bij de gemeente Maartensdijk gekomen.

Artikelen uit St Maerten over de kern Achttienhoven
Klik op de link om naar het betreffende tijdschriftnummer te gaan en scroll dan naar de juiste pagina.

1link Eerste nummer: Over lokale geschiedenis 
4 link7De Exodus van Twee DorpenWerkgroep Mondelinge Documentatie
9 linkJubileumnummer Bijzondere kaarten
10 link3De oude grenzen van Westbroek en AchttienhovenM.L.de Raadt-Nolst Trenite
speciallink4De schilderingen op de toren van de kerk in Westbroek, onderbouw van de toren, constructie schipW. Haakma Wagenaar
13 linkThemanummer Vijftig jaar bevrijding
15 link3De KorssesteegLouis v.d.Brink en Wim Hoebink
27 link17Herinneringen a.d. bezettingstijd in WestbroekKoos Kolenbrander
32 link2De Blauwhoef en zijn bewonersLous de Raadt
32 link9Heel- en vroedmeesters v. Achttienh. en Westbr.Wil Verbeek
40 link11Het ontstaan van Het Groene Kruis in AchttienhovenE.du Mee
40 link15Het Groene Kruis vanaf 1940 in AchttienhovenLous de Raadt
45 link3Klein Nieuwsredactie
51 link22Over Westbroek, Achttienhoven en De Bilts verre verledenA. Doedens

Terug naar ‘De gemeente Maartensdijk …’