De bouw van villapark Steinenburg

In 1902 diende architect W.A. Hazenbosch bij de gemeente Maartensdijk een plan in om een villapark te bouwen op de grond van de voormalige villa “Steijnenburg”, gelegen aan de Biltsche Straatweg, nu beter bekend als de Utrechtseweg.[1] Het plan moest voorzien in drie blokken luxewoningen waarvan er één gelegen was vlakbij de straatweg, en twee blokken noordelijker die tegenover elkaar geplaatst zouden moeten worden met ertussen een sloot. Dit ontwerp werd door de gemeenteraad echter terzijde geschoven. Hazenbosch had de ontwerpen gemaakt op verzoek van A. Middelkoop, die de bouwaanvragen deed voor de meeste te bouwen villa’s en landhuisjes op het terrein.[2]

De plattegrond van Steinenburg zoals getekend door Hazenbosch

Er waren een aantal bezwaren van de raad. Zo moest de weg van het woningenparkje, nu de Steinenburglaan, hoger opgeleverd worden dan gepland. De weg moest bij oplevering minimaal dezelfde hoogte als de Straatweg hebben. Daarnaast wilde men af van de aanwezige sloot, deze zou gedempt moeten worden wanneer de huizenblokken aan weerszijden ervan gerealiseerd zouden worden. Dit is ook gebeurd. Tevens had Hazenbosch in de ogen van de raadsleden nog niet afdoende duidelijk gemaakt hoe de afvoer van vuil en afval- en regenwater geregeld zou worden en wilde de raad op geen enkele wijze verantwoordelijkheid dragen voor de toekomstige aanleg en het onderhoud van wegen of welke andere infrastructurele werken dan ook.[3]

Het ontwerp van de landhuisjes zoals enkele nu nog te zien zijn aan de Steinenburglaan

Deze bezwaren bleken uiteindelijk geen onoverkomelijke hindernis, het villaparkje is er gekomen en hoewel er in latere jaren verbouwingen en nieuwbouw hebben plaatsgevonden op het terrein zijn een aantal van de oorspronkelijke landhuisjes en het aaneengesloten complex nabij de Utrechtseweg nog altijd duidelijk herkenbaar. In 1954 werd het gebied van het park na een gemeentelijke herindeling toegevoegd aan de gemeente De Bilt.

Ontwerptekening voor het complex langs de Straatweg, nu Utrechtseweg

W.A. (Wouter) van Dijk
Collectiebeheerder Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen

Met toestemming van de auteur overgenomen van de website van Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen

Verwijzingen naar archiefstukken van het RHC:
[1] Toegang 1151 Villapark Steinenburg te Maartensdijk, 1902-1940
[2] Ibidem, inv.nr. 1 en 2.
[3] Ibidem, inv.nr. 7.

Overige bronnen:
Interessante beschrijvingen van Steinenburg zijn ook te lezen op het Online Museum De Bilt (klik hier …) en op de site van de Historische Kring De Bilt (klik hier …).