De kern Westbroek

WestbroekWestbroek

De ontstaansgeschiedenis van Westbroek loopt parallel aan die van Achttienhoven. Ook Westbroek is door de ontginning van veengronden ontstaan. Terwijl Achttienhoven oorspronkelijk door het Kapittel van St. Jan werd bestuurd, was Westbroek een ambachtsheerlijkheid van de heren van Zuilen. Ook Westbroek verloor in 1953 een gedeelte van zijn gebied aan de stad Utrecht en is in 1957 bij de gemeente Maartensdijk gekomen.

 

Selectie uit het fotoalbum Westbroek; klik hier … voor het volledige album.
Elke foto is ca 6 seconden zichtbaar. Klik op de filmstrip voor een diavoorstelling, die u zelf kunt bedienen met de links/rechts symbooltjes op de foto. Druk op esc om terug te keren.

Pastorie van de gereformeerde kerk, geschonken door baron Van Tuyll van Serooskerke van Zuylen, ter gelegenheid van zijn huwelijk.jpg
Lijndienst Westbroek  Utrecht.jpg
Gereformeerde kerk westbroek.jpg
Dokterswoning Blauwhoef (nog zonder aanbouw).jpg
Oude pastorie hervormde kerk, geschonken door baronesse van Tuyll van Serooskerke van Zuylen 1888.jpg
De tol op de Vaartweg.jpg

 

Artikelen in St Maerten over de kern Westbroek
Klik op de link om naar het betreffende tijdschriftnummer te gaan en scroll dan naar de juiste pagina.

1link Eerste nummer: Over lokale geschiedenis 
1 link18Een molenblokje om (boerderijnamen)N.Adema
3 link13De Tol in WestbroekL. De Raadt
4 link7De Exodus van Twee DorpenWerkgroep Mondelinge Documentatie
4 link14Het archief, of hoe het in de papieren liep!N.Adema
5 link19De klokken van WestbroekN.Adema Mzn
9 linkJubileumnummer Bijzondere kaarten
9 link8Boerderijen in WestbroekD. Koen
9 link16Verveningen in WestbroekD. Koen
10 link3De oude grenzen van Westbroek en AchttienhovenM.L.de Raadt-Nolst Trenite
speciallink4De schilderingen op de toren van de kerk in Westbroek, onderbouw van de toren, constructie schipW. Haakma Wagenaar
speciallink2Voorwoord door burgemeester P.A.D.H.Diepenhorst
13 link3De trieste bevrijdingsdag van WestbroekLeen de Raadt en Henkvan Zijtveld
13 linkThemanummer Vijftig jaar bevrijding
14 link8Westbroek tijdens de Bataafse republiekM.L. de Raadt-Nolst Trenite
15 link3De KorssesteegLouis v.d.Brink en Wim Hoebink
16 link11Unieke vondst in WestbroekM.L.de Raadt-Nolst Trenite
16 link13Achter de schermenA.Doedens
19 link25Dankzij de milde harten der ingezetenenKoos Kolenbrander
23 link18De Nalatenschap van Neeltje SpeltM.L.de Raadt-Nolst Trenite
23 link30Bijlage: De pachters van hofstede Nijveld
27 link12Een rode vlag: de Slag bij WestbroekAnne Doedens
27 link17Herinneringen a.d. bezettingstijd in WestbroekKoos Kolenbrander
28 link4Hemel- wel- en slootwaterWim Hoebink
28 link11Als het vuil er maar uit wasKoos Kolenbrander en Maurits Schmidt
28 link28Twee grote en elf kleine zorgden voor droge voetenKoos Kolenbrander
28 link31Het belang van een Westbroeks wipwatermolentjeLous de Raadt
32 link2De Blauwhoef en zijn bewonersLous de Raadt
32 link9Heel- en vroedmeesters v. Achttienh. en Westbr.Wil Verbeek
32 link15Stinzen en StinzenplantenWim J.Baas
37 link8Hendrik Jacob van Hengst (1742-1817) bewoner van PersijnLous de Raadt
40 link11Het ontstaan van Het Groene Kruis in AchttienhovenE.du Mee
40 link15Het Groene Kruis vanaf 1940 in AchttienhovenLous de Raadt
49 link12Lezing, herdenking Tweede Wereldoorlog en de bevrijdingM. Mobach
51 link22Over Westbroek, Achttienhoven en De Bilts verre verledenA. Doedens
53 link4Westbroek wil bouwenK. Scholten
53 link7Westbroek haalde in 1999 de voorpagina’s van de lande lijke dagbladenK. Scholten
53 link20De veranderingen in de melkveehouderijK. Scholten

Terug naar ‘De gemeente Maartensdijk …’