De verhalen van Maartensdijk

De geschiedenis van Maartensdijk bestaat uit verhalen, die we op meerdere manieren kunnen vertellen. We vertellen de verhalen vooral in ons tijdschrift St Maerten. Daarnaast bezit de Historische Vereniging Maartensdijk een collectie van foto’s, films (en video’s) en geluidsopnames die de verhalen vertellen van Maartensdijk in de vorige eeuw. Deze website biedt ons ook de mogelijkheid om verschillende media te combineren; dat doen we in zogenoemde ‘dossiers’ waarin we – waar mogelijk – artikelen, foto’s, films en geluidsopnames combineren met verwijzingen naar het internet in de vorm van een uitgebreide tekst (ook wel ‘longreads’).

De ontsluiting van artikelen en media is ‘work in progress’, omdat wij historisch correcte verhalen willen vertellen én omdat wij daarbij rekening willen houden met auteursrechten, portretrechten en privacy.

Ga naar … alle artikelen in St Maerten

Ga naar … de ‘dossiers’ van Maartensdijk

Ga naar … films en video’s

Ga naar … de foto-albums

Ga naar … de geluidsopnames

De historische vereniging werkt voor het algemeen belang en zonder winstoogmerk. De vereniging respecteert auteursrecht, portretrecht en bescherming van persoonlijke gegevens. Bij het ontwerpen en samenstellen van deze site is daarom de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. Mocht u desondanks problemen ondervinden bij het gebruik van deze site, dan verzoeken wij u om dit per email aan ons kenbaar te maken. Wij zullen dan ons uiterste best doen om het probleem zo spoedig mogelijk op te lossen.