Artikelen en nieuws in St Maerten

St Maerten is het tijdschrift van de Historische Vereniging Maartensdijk. Op deze pagina krijgt u toegang tot alle artikelen die ooit in ons tijdschrift zijn gepubliceerd. Onderaan deze pagina kunt u zoeken op titel, auteursnaam of dorpskern.

St Maerten nummer 55 (december 2018) bevat storende zetfouten in het artikel over de Gelderpolder van Kees Floor. Gelukkig kunnen wij de lezers van St Maerten nu (op 8 mei) digitaal een verbeterde versie aanbieden op de website. Klik hier … voor de correcte versie.

St Maerten nummer 56 is verschenen in mei 2019. Centraal in de nieuwe St Maerten staat nog een artikel van Kees Floor: ‘Tolheffing bij koninklijk besluit.’ De geschiedenis van de tol wordt aangevuld met een anekdote over een hoofddirecteur van de NS en de tolwachter.

Ook op onze website is nieuwe informatie over de tollen in Maartensdijk. Klik hier … voor meer.

De volledige index van ons tijdschrift vindt u in onderstaande tabel. De tabel is doorzoekbaar; tik de naam van een auteur of een trefwoord (dat voorkomt in de titel) in het zoekvak en druk op enter. De resultaten kunnen meerdere pagina’s beslaan; u kunt het aantal hits per pagina vergroten tot 100 (linksboven).
Klik op de link achter het nummer om naar het betreffende tijdschriftnummer te gaan en scroll dan naar de juiste pagina. Meer info onder de tabel.

1link Eerste nummer: Over lokale geschiedenis 
1 link3Van gerecht tot gemeente (over de geschiedenis en archieven)Drs. F.E. Brouwer
1 link12Dorpen met geschiedenis in gemeente zonder verledenDr. A. Doedens
1 link17Mijn grootvader was de eerste molenaar van GroenekanW. Hoebink
1 link20Over grenzen bij Hollandsche RadingH. Fokkens
1 link16Tollen bij de Maartensdijkse tolJ.Stevens
1 link18Een molenblokje om (boerderijnamen)N.Adema
2 link3Maartensdijk: twee-sporenlandRedactie
2 link11Groot gevaar voor schromelijke ongeluk.Leo Fijen
2 link15Spoorlijn door Maartensdijk. Enig in zijn soort.Joost Middelhoff
2 link5Groenekan tussen de railsWim Hoebink
3 link3De EskemW. Hoebink
3 link13De Tol in WestbroekL. De Raadt
4linkThemanummer: Mei 1940
4 link3Inleiding tot Exodus (mei 1945)Redactie
4 link15Groenekan in de gevarenzoneW. Hoebink
4 link7De Exodus van Twee DorpenWerkgroep Mondelinge Documentatie
4 link14Het archief, of hoe het in de papieren liep!N.Adema
5 link11De vaart in GroenekanW. Hoebink
5 link19De klokken van WestbroekN.Adema Mzn
5 link3Fort Voordorp als onderdeel van de Nieuwe Hollandse WaterlinieD. Koen
6 link7Tuinbouw in de gemeente MaartensdijkKoos Kolenbrander
6 link14Klokken van MaartensdijkN.Adema
6 link21De dorpen van Maartensdijk op oude kaartenDr. A. Doedens
6 link3Jacob Melissen: beurtschipperW. Hoebink
7 link3Gemeente Maartensdijk zo’n eeuw geledenLeo Fijen
7 link10Maartensdijkse klederdrachtKoos Kolenbrander
7 link14Hollandsche Rading: 1925-1940W.Hoebink
8 link3Het bedehuis in de RadingW.Hoebink
8 linkThemanummer Adventkapel in Hollandsche Rading
9 linkJubileumnummer Bijzondere kaarten
9 link3De ontginningenD. Koen
9 link13De Eemvaart over Maartensdijks grondgebiedD. Koen
9 link10Beukenburg een verdwenen landhuisD. Koen
9 link6De Hollandsche Rading: een grensgevalD. Koen
9 link21Kadastrale kaart van MaartensdijkD. Koen
9 link8Boerderijen in WestbroekD. Koen
9 link16Verveningen in WestbroekD. Koen
9 link18Fort BlauwkapelD. Koen
10 link14De hofstede van de Vrouwe van EltenL.v.d. Brink
10 link19De supermarkt in GroenekanW.Hoebink
10 link3De oude grenzen van Westbroek en AchttienhovenM.L.de Raadt-Nolst Trenite
11 link3Veertig jaar geleden afschaffing van landelijk fenomeen (Maartensdijkse Tol)Leo Fijen
11 link10De Afscheiding te Westbroek, Achttienhoven en MaartensdijkFenna Brouwer
speciallinkThemanummer: Muurschilderingen in de NH Kerk Westbroek
speciallink4De schilderingen op de toren van de kerk in Westbroek, onderbouw van de toren, constructie schipW. Haakma Wagenaar
speciallink2Voorwoord door burgemeester P.A.D.H.Diepenhorst
12 link3Over vergeten namen van hofsteden, wegen en landerijen in GroenekanLouis v.d.Brink
13 link36Maartensdijk bevrijd 1945Koos Kolenbrander
13 link38Verzoek en vervolg (Oproep}Wim Hoebink
13 link23De crash in GroenekanWim Hoebink
13 link16Het Noodziekenhuis in Hollandsche RadingKoos Kolenbrander
13 link3De trieste bevrijdingsdag van WestbroekLeen de Raadt en Henkvan Zijtveld
13 linkThemanummer Vijftig jaar bevrijding
14 link17De bibliotheek in MaartensdijkJettie Verwer
14 link3De herberg De Groene CanD. T. Koen
14 link22Visser om den brodeWim Hoebink
14 link8Westbroek tijdens de Bataafse republiekM.L. de Raadt-Nolst Trenite
15 link22Historische Schatten in MaartensdijkseLeen de Raadt
15 link3De KorssesteegLouis v.d.Brink en Wim Hoebink
16 link4De Wapens van Maartensdijk,Westbroek en AchttienhovenFenna Brouwer
16 link7De uitbreiding van 1953Koos kolenbrander
16 link11Unieke vondst in WestbroekM.L.de Raadt-Nolst Trenite
16 link13Achter de schermenA.Doedens
17 link3Boschboerderijtje; de mens en het landschapKoos Kolenbrander
17 link7Het BoschboerderijtjeJohan Doornenbal
17 link20Herinneringen aan het spoorweghuisjeToos van der Weit
17 link14Blauwkapel bestookt vanuit de ruimteLouis van den Brink
18 link31900 – 2000 Honderd jaar in beeld en woordKoos Kolenbrander en Maurits Schmidt
18 linkThemanummer Honderd jaar in beeld en woord
19 link29Historische Snippers (over Archieven)Brita Pilger
19 link30Open Monumentendag in de gemeenteLous de Raadt
19 link3Een Patriottisch predikant in Maartensdijkmr.H.J.Kwint
19 link25Dankzij de milde harten der ingezetenenKoos Kolenbrander
19 link7Blauwkapel omstreeks 1840Louis van den Brink
20 linkThemanummer Miescisko (foto's Frits Jansen)Koos Kolenbrander en Maurits Schmidt
21 link18De komst van het licht in MaartensdijkWim Hoebink
21 link10Beukenburg, een behoudenhuis voor velenKoos Kolenbrander
21 link7Naamgeving Hollandsche Rading Oost en WestLouis van den Brink
21 link3De nalatenschap van Frederik Schenck van ToutenburgJan Vos
22 link40Molenwiek of iets fraais op het viaduct? Dat zal de burgemeester zelf wel weten.Koos Kolenbrander en Maurits Schmidt
22 linkThemanummer. Charles Weddepohl (1902-1976)
22 link43Historische Snipper: de nalatenschap van F. Schenk van ToutenburgJan Vos
22 link4Charles Weddepohl (1902-1976) beeldhouwer in MaartensdijkWim Hoebink
23 link4De NachtwachtE.du Mee
23 link18De Nalatenschap van Neeltje SpeltM.L.de Raadt-Nolst Trenite
23 link30Bijlage: De pachters van hofstede Nijveld
23 link6De geschiedenis van Huis te Veen en omgeving.Louis van den Brink
24 linkThemanummer De herindeling
24 link4Teloorgang van een boerengemeenschapKoos Kolenbrander en Maurits Schmidt
24 link15Herindeling door de eeuwenLouis van den Brink
24 link31Van herberg tot gemeentehuisLous de Raadt en Jettie Verwer
24 link43De ambtelijke organisatie na de herindelingKoos Kolenbrander
24 link46Verenigingnieuws 2002A.E. Zoetebiert-Kluyver
25 link3Veen toen, nu landschapWim Baas
25 link16Die het goed konden (80 jr. Kunst & Genoegen)Koos Kolenbrander en Maurits Schmidt
25 link18Frederik Schenk van ToutenburgRuud Top
26 link24Van tweeen een (Gereformeerd En Hervormd samen op weg)Harry Zanting
26 linkThemanummer: Godsdienstig leven
26 link4Wenen vanwege de breuken in de kerk (interview met Ds.Wijnmaalen)Koos Kolenbrander en Maurits Schmidt
26 link11Godsdienst is hier iets wat er toe doet (interview met Gerard de Wit)Koos Kolenbrander en Maurits Schmidt
27 link5Orkaan over Bos VoordaanWim van Schaik
27 link12Een rode vlag: de Slag bij WestbroekAnne Doedens
27 link17Herinneringen a.d. bezettingstijd in WestbroekKoos Kolenbrander
27 link20Het kerkje BlauwkapelWillem Aantjes
28 link23Het water in het Maartensdijks landschapWim Baas
28 link33De vragtveertarievenLiesbeth du Mee
28 link4Hemel- wel- en slootwaterWim Hoebink
28 link11Als het vuil er maar uit wasKoos Kolenbrander en Maurits Schmidt
28 link28Twee grote en elf kleine zorgden voor droge voetenKoos Kolenbrander
28 link31Het belang van een Westbroeks wipwatermolentjeLous de Raadt
29 link22Oude maten en gewichtenLiesbeth du Mee
29 link4Over de gesch. v.d.Bosch en Hoven in Gr.Cor Koorenneef
29 link14De vreemde lente van 1945 in GroenkanWim van Schaik
30a linkThemanummer Annexaties en A27 (30a en 30b)
30a link4A27 Een halve eeuw van plan tot realisatieE.Both-Voskuil en L. de Raadt
30a link12De strijd tegen de overlast van de A27Henk van Gend en Rob Klaassen
30a link28Groenekan en het zand voor de A27Wim Hoebink
30blinkThemanummer: Annexaties en A27
30b link4Het stinkgat in Goenekan. Van stortplaats tot stiltegebiedWim Hoebink
30b link15Stichting Stop Geluidshinder MaartensdijkArthur Everts
30b link27En dan het jongste nieuws: Schrijft SSGM geschiedenis?Arthur Everts
31 link2Frans Nicolaas Marius Eijck van ZuijlichemAda van Deijk
31 link10Zwembad De Kikker 75 jaarKoos Kolenbrander
31 link14Maartensdijker geeft meer om een boom dan om industrieKoos Kolenbrander en Maurits Schmidt
32 link24De wandborden in de nieuwe Mathildezaal.Anne Doedens
32 link15Stinzen en stinzenplantenWim J. Baas
32 link15StInzen en StinzenplantenWim J. Baas
32 link2De Blauwhoef en zijn bewonersLous de Raadt
32 link9Heel- en vroedmeesters v. Achttienh. en Westbr.Wil Verbeek
32 link15Stinzen en StinzenplantenWim J.Baas
33 linkJubileumnummer Omliggende gemeenten
33 link5Fraai gebeeldhouwde stenen palenKoos Kolenbrander
33 link7RadingRiemer Reinsma
33 link8Oproerigheid der boeren in Gooiland in1588B. De Ligt
33 link18De wolvenjacht van 1593 in Het StichtWallie Smits
33 link25Tienhovens kerkklok in donkere dagenW.J.A. van 't Einde
33 link31Pijnenburg landgoed uit de zeventiende eeuwHans Bronkhorst
33 link40Aan Pijnenburg (ode)
33 link41Historie van het NonnelandW.F.Alleijn
33 link44De veepest van 1744 en 1769Wallie Smits
33 link47Utrechtse vliegveldplannen 1920-1936Bettina van Santen
33 link53Een gemeentelijke herindeling die niet doorgingLies Haan-Beerends
33 link62LandlopersF.Blauwendraad
33 link63Je voelt je toch Utrechter (Dr.A.van Hulzen)Koos Kolenbrander en Maurits Schmidt
34 link2Molens aan het Zwarte WaterE.du Mee
34 link9Burgemeester ds.C.van der Voorst van ZijpAnne Doedens
34 link16Het dorpse gevoel bij voetballen voor SVMLeo Fijen
34 link19Tennisvereniging TautenburgKoos Kolenbrander
35 linkThemanummer Gereformeerde kerk
35 link2Nederland, Maartensdijk en de gereformeerdenAnne Doedens
35 link8Ooit gereformeerd (19e eeuws fragment)Harry Zanting
36 link2Het Kadaster van 1832 Oorsprong, organisatie en gebruiksmogelijkhedenDick Wijmer
36 link7Maartensdijk in 1832 Over belastingen en lokale geschiedenisDr. Anne Doedens
36 link20Van Streekarchief naar Regionaal Historisch CentrumDrs.Jaap Berghoef
36 link11De school stond naast de smederijKoos Kolenbrander
36 link17Tweemaal zes-De naam is al geschiedenisJan de Bruin
37 link2Lous de Raadt: We moeten de jeugd zien te pakkenKoos Kolenbrander en Maurits Schmidt
37 link15Landbouw in Maartensdijk omstreeks 1800Lous de Raadt
37 link22Johan G. Loten (1710-1789) een opvallende GroenekannerDr.Anne Doedens
37 link17De avonturen van de patriotten A.H.Eijck en M.J Eijck van ZuijlichemDr.Anne Doedens
37 link8Hendrik Jacob van Hengst (1742-1817) bewoner van PersijnLous de Raadt
38 link2Tandarts-kwelling of zegenFrans Klok
38 link11Bevrijding MaartensdijkKoos Kolenbrander
38 link13Ook dat vragen we de wijkzuster! (Groene kruis)Vincent van der Linden
38 link21De Bosbergschool in Hollandsche RadingA.Laker en K. Kolenbrander
39linkThemanummer: Bas van der Vlies en de Staatkundig Gereformeerde Partij
39 link2Bas van der VliesKoos Kolenbrander en Maurits Schmidt
39 link12Historie van de Staatkundig Gereformeerde PartijKoos Kolenbrander
40 link3Honderd jaar zusterwerk (Groene kruis)Hilde de Haan en A.Schras
40 link24Hollandsche Rading De jongste kern vanHenk Veenstra
40 link32Winkelen in Hollandsche RadingHarry Zanting
40 link35Jan Gaasenbeek Een Westbroeker in Hollandsche RadingK.Kolenbrander en A.Laker
40 link11Het ontstaan van Het Groene Kruis in AchttienhovenE.du Mee
40 link15Het Groene Kruis vanaf 1940 in AchttienhovenLous de Raadt
41 link7De vogelwereld in de afgelopen 40 jaarL.J. Draaijer
41 link2KoddesteinKoos Kolenbrander
41 link4Maartensdijkse merklappenAda Beerthuizen-van Kooten
41 link15De TolakkerAda Beethuizen-van Kooten
41 link17Maartensdijk in de jaren tachtig van de 19e eeuwAda Beerthuizen-van Kooten
42 link3Kruistochten, Ridderlijke Duitse Orde en MaartensdijkGeert Boorsma
42 link21Opschrijver van stukjes (interview K. Kolenbrander)Maurits Schmidt
43alinkJubileumnummer: Feest in de gemeente Maartensdijk
43blinkJubileumnummer: Feest in de gemeente Maartensdijk
44 link4Over de geschiedenis van MaartensdijkDrs. F.E. Brouwer
44 link17Johan Dragt (1934-2012)K. Kolenbrander, M. Schmidt
44 link7Leven en wonen, 100-150 jaar geledenA. Doedens
45 link4900 jaar ontginning, waterbeheer, turfwinning en technische ontwikkelingG. Boorsma
45 link2Aan de lezerredactie
45 link24De kist van de baronL. van Boetzelaer
45 link3Klein Nieuwsredactie
46 link44Madelinus in MaartensdijkL.van der Turk, A. Cruysheer
46 link3Geschiedenis van geloof en kerk in Groenekan van heden tot 1945F. Klok
47 link3Historische Vereniging koopt ADO-speelgoedA.Laker
47 link7Vliegveld Hilversum 75 jaarK. van Aggelen, K. Pijpers en redactie
47 link4Hoe slachtte men vroeger in MaartensdijkK.Kolenbrander
47 link14De lagere landbouw School MaartensdijkC. Lam
47 link17Jeugdvereniging “Onderzoekt de Schriften” te MaartensdijkM.Frank van Leuwen
47 link11Schilder A. Bloemaert woonde en werkte in de AchterweteringG. Boorsma
48linkThemanummer: Tweede wereldoorlog en bevrijding
48 link4Onderduik en verzet in GroenekanF. Klok
48 link18Enkele ervaringen, gedachten, gevoelens over de Tweede WereldoorlogR. Klaassen
49linkThemanummer: Opdat wij niet vergeten
49 link4Opdat wij niet vergetenH. Doornenbal
49 link12Lezing, herdenking Tweede Wereldoorlog en de bevrijdingM. Mobach
50 link20Arnoldus Buchelius en de ramen in de kerken in Maartensdijk en WestbroekG. Boorsma
50 link2Oopjen CoppitF.Klok
51linkThemanummer: Kunst in Maartensdijk
51 linkThemanummer: Kunst in MaartensdijkL. du Mée en J. Verwer
51 link4Gretha en Adri PieckL. du Mée en J. Verwer
51 link6Hendrik J.BellaardL. du Mée en J. Verwer
51 link8Dik GerritsL. du Mée en J. Verwer
51 link10Dolf ZwerverL. du Mée en J. Verwer
51 link12Mar DiemelL. du Mée en J. Verwer
51 link14Charles WeddepohlL. du Mée en J. Verwer
51 link16Hans SibbeleeL. du Mée en J. Verwer
51 link18Luigi en Sophie de LermaL. du Mée en J. Verwer
51 link20Joop van AmstelL. du Mée en J. Verwer
51 link22Over Westbroek, Achttienhoven en De Bilts verre verledenA. Doedens
52linkJubileumnummer: Dertig jaar verandering
52 link26De canon van MaartensdijkL. du Mée en redactie
52 link3Ruim dertig jaar veranderingF.Klok
52 link6n.a.v. Oopjen Coppitredactie
52 link16Dertig jaar verandering in beeldG. Boorsma
53 link20Zes kernen, zes tentoonstellingenB. van den Bosch
53 link3In memoriam Wim van Schaikredactie
53 link4Westbroek wil bouwenK. Scholten
53 link7Westbroek haalde in 1999 de voorpagina’s van de lande lijke dagbladenK. Scholten
53 link20De veranderingen in de melkveehouderijK. Scholten
53 link9De ViersteeK.Kolenbrander
54 link5Maartensdijkse schuttenK. Floor
54 link12De Utrechtse venenT. Wilmink
54 link17De Maartensdijkse MinipoldertopdrieK. Floor
54 link20Maartensdijks Tuindorp in de Tweede WereldoorlogR.Hufen Hzn
54 link10Een schets van de praktijk van een schutwachterF.Klok
54 link15Reactie op de redactieF.Klok

De tijdschriftbestanden in pdf-formaat zijn nogal omvangrijk en vragen een laadtijd van 5-10 seconden. De kwaliteit van de bestanden van de oude nummers laat soms te wensen over; gebruik bij leesbaarheidsproblemen de full-screenfunctie in de navigatiebalk onderaan.
U bladert door het tijdschrift met de paginapijltjes of met het scrollwieltje op uw muis.