St Maerten 59

De extra’s uit St Maerten 59, december 2020

In dit decembernummer van St Maerten vindt u bij een aantal artikelen verwijzingen naar het internet. Op deze pagina kunt u, voor elk artikel apart, deze verwijzingen met één muisklik opvolgen. Klik op de titel en u springt naar het gewenste artikel.

Landgoed Eyckenstein door Lex van Boetzelaer.
Droge Voeten door Tonneke Wilmink
Brand en brandweer in Achttienhoven en Westbroek (deel 1) door Martin Groot en Jan Maasen
De genese van de Historische Vereniging Maartensdijk door Frank Klok en Tonneke Wilmink


Landgoed Eyckenstein door Lex van Boetzelaer.

Als aanvulling op de tekst tonen wij u een prachtige drone-opname van Eyckenstein (gemaakt door de Historische Kring De Bilt) en een korte documentaire (gemaakt door Regio TV De Bilt). Tenslotte ziet u een diavoorstelling van de originele foto’s in kleur


Originele foto’s (in kleur) uit het artikel Eyckenstein.
Elke foto is ca 6 seconden zichtbaar. Klik op de filmstrip voor een diavoorstelling, die u zelf kunt bedienen met de links/rechts symbooltjes op de foto. Druk op esc om terug te keren.

   
Boetzelaersveld dronefoto.jpg
Eyckenstein vanaf 1610.jpg
Eyckenstein vanaf 1809.jpg
Eyckenstein vanaf 1880.JPG
Folly van Pan.jpg
Klein Eyckenstein.jpg
Kloostermop met pen C.jpg
Maurits Jacob Eyck van Zuylichem.jpg
Moorse kamer.jpg
Ontginningskaart Noorderpark.png
Orchideeenkas gerestaureerd.jpg
Otto Maximiliaan van Boetzelaer.jpg
Ree in weiland C.jpg
Springer-park.jpg
Stal aan achterkant huis - met pijl en namen.jpg
Sterrenbos Kaart 1790.jpg
Willem Carel van Boetzelaer.jpg
Zilveren kroes van Roelant Gerobulus 1629.jpg

Naar boven


Droge Voeten door Tonneke Wilmink.

De Basisregistratie Ondergrond (BRO) is een centrale registratie met publieke gegevens over de Nederlandse ondergrond. Overheden leggen voor dezelfde objecten dezelfde, betrouwbare, algemene gegevens vast. Vanuit één centrale digitale plek, de landelijke voorziening, kunnen gebruikers gegevens opvragen voor informatie over bodem en ondergrond. Op de datasets kunnen ook rekenprogramma’s en modellen uitgevoerd worden.

Bodemkaart Utrecht

De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat het wel wat zoeken is, maar voor de echt geïnteresseerden is het mogelijk om zelf bodemkaarten te maken, zoals Tonneke die heeft gebruikt voor haar artikel.

Naar boven


Brand en brandweer in Achttienhoven en Westbroek (deel 1) door Martin Groot en Jan Maasen.

Als aanvulling op de tekst van het artikel tonen wij u twee films uit de collectie van de Historische Vereniging Maartensdijk over de brandweer van Achttienhoven en Westbroek. De eerste film toont een geënsceneerde oefening van de brandweer met de historische Opel Blitz. De film dateert uit 1965 en is waarschijnlijk gemaakt door J.W.L. Adolfs in het kader van zijn project ‘Heel Nederland op de film’ (11:14 minuten).

De tweede film dateert uit 2015 en toont de terugkeer van de gerestaureerde handspuit uit 1890 in Westbroek. De film is gemaakt door Karien Scholten (16:50 minuten).

In de St Maerten wordt slechts een globale verantwoording gegeven van de gebruikte bronnen.

Naar boven


De genese van de Historische Vereniging Maartensdijk door Frank Klok en Tonneke Wilmink.

Door de kwaliteit en de omvang van zijn werk, vinden wij dat Koos Kolenbrander met recht de titel ‘dorps-chroniqueur van Maartensdijk’ mag voeren.
Van al zijn werk heeft hij mappen gemaakt waarin van elk artikel (meer dan 1000) de afdruk, de gebruikte foto’s en eventuele reacties of toevoegingen zijn verzameld. Daarnaast heeft Koos allerlei historische wetenswaardigheden verzameld en op straatnaam en huisnummer gesorteerd.
Wij zijn blij dat Koos zijn werk in de beeldbank van de HVM onder wil brengen, omdat daarmee zijn verhalen openbaar toegankelijk zijn en voor altijd bewaard blijven. Via de beeldbank van de Historische Vereniging Maartensdijk kan er straks ‘full text’ gezocht worden in zijn artikelen. Dat wil zeggen dat elke naam, die hij ooit in zijn verhalen gebruikt heeft kan worden teruggevonden. Een schatkamer voor historisch onderzoek en familieonderzoek.

Naar boven