St Maerten 61


De extra’s uit St Maerten 61, december 2021

In dit decembernummer 2021 van St Maerten vindt u bij een aantal artikelen een tekstblok met de titel Extra en verwijzingen naar het internet. Op deze pagina kunt u, voor elk artikel apart, deze verwijzingen met één muisklik opvolgen. Klik op de titel en u springt naar het gewenste artikel.
Op deze pagina’s vindt u op meerdere plaatsen de logo’s van het OnlineMuseum De Bilt en de Historische Vereniging Maartensdijk. Met een klik op het logo volgt u een hyperlink voor aanvullende informatie in het museum of in een eerdere editie van St Maerten.


De prehistorie van de Historische Vereniging Maartensdijk
Biografie van Els de Bouter.
Fortenoefening 1881
Meer info over de Nieuwe Hollandse Waterlinie en een artikel over een andere oefening.
Noorderpark, herinrichting van het landschap tussen Utrecht en het Gooi
Interviews met betrokkene en uw eigen ervaringen met de landinrichting.
Brand en brandweer in Achttienhoven en Westbroek (deel 2)

Meer over hooi en een film over hooibrand. Het artikel met volledige bronvermelding in voetnoten.
De chirograaf van Westbroek

Het RHC Vecht en Venen en het artikel met bijbehorende voetnoten.


De prehistorie van de Historische Vereniging Maartensdijk
Ter gelegenheid van de overdracht van de historische collectie van Els de Bouter aan het Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen, schreef Frank Klok een uitgebreide biografie over Els, die is geïllustreerd met tekeningen van haar eigen hand. Klik hier voor deze mooie levensbeschrijving.


Fortenoefening 1881
Elders op deze site vindt u het ‘Dossier Nieuwe Hollandse Waterlinie’ met uitgebreide informatie over de vijf forten, die op het grondgebied van de gemeenten Westbroek, Achttienhoven en Maartensdijk zijn gebouwd. Klik hier … voor dit dossier.
Een leuke aanvulling op het werk van Kees Floor is het artikel ‘Fortmanoeuvres in het Vechtplassengebied’ van Douwe Koen in de Vechtkroniek 52 (november2019). De Vechtkroniek is het tijdschrift van de Historische Kring Loenen. Klik hier … voor dit artikel.

Kolonel J.H. Kromhout

naar boven


Noorderpark, herinrichting van het landschap tussen Utrecht en het Gooi
In St Maerten 53 (2017) werden de boerderijverplaatsingen in het kader van de landinrichting beschreven door Antonie van Harteveld (zie de link hieronder).

Het artikel over het Noorderpark beschrijft recente geschiedenis, die niet onomstreden is en waaraan wellicht vele lezers actieve herinneringen bewaren. In het artikel is geput uit de herinneringen van Henk van de Broek, maar ook een aantal andere inwoners van Westbroek zijn in 2017 door Frank Klok geïnterviewd (Bertus en Lia Verheul en Arie Bouwman).

naar boven


Brand en brandweer in Achttienhoven en Westbroek (deel 2)
Hooibroei en hooibrand zijn inmiddels zaken die grotendeels tot het verleden behoren. Belangrijk dus om levend te houden wat deze dreigingen en risico’s inhielden voor de veeboeren in het verleden. Een aardige informatiebron over hooibergen, hooibroei en hooibrand is de website van het Nederlands Hooibergmuseum met pagina’s over historie, de bouw van hooibergen en (bij de thema’s) hooibroei en hooibrand.
Uit ons eigen archief komen drie filmfragmenten van hooibranden, die gemaakt zijn door Wout van Winssen uit Westbroek in de jaren zestig, zeventig en tachtig.

Tot slot hebben wij voor de specifiek geïnteresseerde lezer ook nog het artikel met de volledige bronvermelding in de vorm van voetnoten. Klik hier … voor de volledige verantwoording.

naar bovenDe chirograaf van Westbroek
Wouter van Dijk is collectiebeheerder bij het Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen. Als streekarchief bewaart en beheert het RHCVV de archieven van de gemeenten De Ronde Venen, Stichtse Vecht, De Bilt en Weesp. Daarnaast beheert het een grote verzameling historische archieven van particulieren, bedrijven, verenigingen en kerken uit de hele streek. Op de studiezalen in Breukelen en Weesp kan iedereen deze archieven inzien en onderzoek doen. Daarnaast heeft het RHCVV een grote bibliotheek met boeken over de regio. Regelmatig worden er cursussen, lezingen en tentoonstellingen georganiseerd. Voor meer informatie: www.rhcvechtenvenen.nl.


Hier … vindt u de pdf van het artikel met alle voetnoten.

naar boven