St Maerten 62

De extra’s uit St Maerten 62, mei 2022

In nummer 62 van St Maerten vindt u bij een aantal artikelen een tekstblok met de titel Extra, waarin verwezen wordt naar het internet. Op deze pagina kunt u, voor elk artikel apart, de verwijzingen met één muisklik vinden. Klik op de titel en u springt naar het gewenste artikel.
Op deze pagina vindt u ook op meerdere plaatsen de logo’s van het OnlineMuseum De Bilt en de Historische Vereniging Maartensdijk. Met een klik op het logo volgt u een hyperlink voor aanvullende informatie in het museum of in een eerdere editie van St Maerten.


Het Huis van kolonel d’Aquila verwoest
Maartensdijk weigert te betalen
De grenswijziging van 1830
Waterlinie dicteert grensscheiding
Buitenplaats Rovérestein
Rovere is Italiaans voor eik
Over herinrichting en herindeling

Naschrift bij ‘Noorderpark Herinrichting van het landschap tussen Utrecht en het Gooi’
Geschiedenis is nooit af
Over de geschiedenis van onze vereniging en Groenekan


Het Huis van kolonel d’Aquila verwoest

Op onderstaande kaarten is het huis van kolonel d’Aquila aangegeven. Klik op de link en u kunt op de hoge resolutiekaart van het Utrechts Archief op zoek gaan naar Maartensdijk en de hofstede van d’Aquila. Let op: het noorden ligt niet altijd boven …

Kaart van de provincie Utrecht met aangrenzende delen van Noord- en Zuid-Holland en Gelderland (Veluwe) uit 1680. Voor details klik hier … en zoek Aquila.

Deze kaart (gedrukt door Justus Danckers (tussen 1680 en 1700). Klik hier… voor de hofstede van Aquila ten noorden van de Dorpsweg (het noorden ligt rechts).

Ook de attestatie van notaris Houtman uit 1674 is in hoge resolutie te zien bij het Utrechts Archief. Klik hier … voor deze weergave.

Alle afbeeldingen met dank aan het Utrechts Archief.

De overige bronnen van het artikel Het Huis van kolonel d’Aquila verwoest zijn:
Utrechts Archief: toegang 34-4 Notarissen in de stad Utrecht.
Met name 34-4.412, notaris H. Zwaerdecroon, brieven van 26 februari 1644, van 16 november 1651 en van 18 november 1653; idem, 34-4.609 notaris A. Houtman, brieven van 27 januari/6 februari 1672 en van 10 juni 1674; idem, 34-4.361, notaris C. van Vechten, brief van 21 juli 1673; idem, 34-4.714, notaris van Cuylenborch, brieven van 21 februari 1677, van 31 maart 1679; idem 34-4.595, notaris J. Duerkant, 1 augustus 1684.
Petrus Valkenier, ‘t Verwerd Europa
ofte politijke en historische beschryvinge der waare fundamenten en oorsaken van de oorlogen en revolutiën in Europa, voornamelijk in en omtrent de Nederlanden zedert den jaare 1664, gecauseert door de gepretendeerde Universele Monarchie der Franssen (2e dr. Amsterdam, 1742) 364
Vervolg van ’t Verwerd Europa van de heer Petrus Valkenier (2e dr., Amsterdam 1742) 384.

Op het Online Museum de Bilt vindt u veel meer artikelen over het rampjaar in de oude kernen van Maartensdijk en de Bilt.

Naar boven

De grenswijziging van 1830

De liefhebber vindt hier … het volledige artikel met alle bronvermeldingen en (klein formaat) afbeeldingen.

Een eerder artikel van Kees Floor over de grenzen van Maartensdijk vindt u in St Maerten. Meer dan 75 kaarten van de oude kernen van De Bilt vindt u in het Onlinemuseum De Bilt.

Naar boven

Buitenplaats Rovérestein

Deze film met prachtige drone-opnamen van Rovérestein is gemaakt in 2016 door de Historische Kring De Bilt.

Erratum
Op bladzijde 17 is een fout gemaakt in het geboortejaar van Maurits Jacob Eyck van Zuylichem. De stichter van Rovérestein is geboren in 1764 en niet (zoals abusievelijk vermeld) in 1797.

Literatuur bij Buitenplaats Rovérestein door Ronald van Immerseel
S. Broekhoven en S. Barends, De Bilt Geschiedenis en Architectuur (Zeist, 1995)
Henk van de Bunt, ‘Roverestein door bouwer maar vijf jaar bewoond’ in De Vierklank van 1-9-2010.
Dr. A. Doedens, ‘Grensoverschrijdend verkeer. Een gemeente, twee gemeenschappen?’ in De Biltse Grift (maart 2003), 11-14.
Gerlof D. Homan, ’‘We hebben ze lief gekregen’. Het verblijf van de Russische mennonieten in Nederland van 1945 tot 1947’ in Doopsgezinde Bijdragen. Nieuwe Reeks nr. 32, 2006 (Hilversum 2007), 225-253.
R.H.M. van Immerseel,, L. van Boetzelaer e.a., Eyckenstein op de grens van zand en veen (Utrecht 2010)
Constance D.H. Moes, L.A. Springer. Tuinarchitect, Dendroloog 1855-1940 (Rotterdam 2002)
P.A. van Oosterwyk Bruijn, dagboekaantekeningen (in particulier bezit)

Naar boven

Over herinrichting en herindeling

Klik hier … voor een volledige weergave van het boekwerk ‘Strategisch Begrenzen’ met de plannen van Maartensdijk om Noorderparkgemeente te worden.
Het bestand van dit boek is nogal omvangrijk en vraagt bij matig snelle internetverbindingen een laadtijd van meerdere seconden. Gebruik bij leesbaarheidsproblemen de full-screenfunctie en/of de zoomfunctie van uw browser.
U bladert door het tijdschrift met de paginapijltjes of met het scrollwieltje op uw muis.


Het artikel van Maurits Schmidt en Koos Kolenbrander, waaraan in het artikel van Tonneke Wilmink en Frank Klok gerefereerd wordt, vindt u in St Maerten nummer 24 (klik op ons logo). De titel is: Teloorgang van een boerengemeenschap. Ondertitel: Vergeefse strijd tegen de herindeling. In dit nummer staan overigens nog meer artikelen naar aanleiding van de herindeling.

Naar boven

Geschiedenis is nooit af

Onze vereniging bestaat in 2022 al weer 35 jaar. De geschiedenis van de Historische Vereniging Maartensdijk is in de afgelopen jaren beschreven in drie artikelen. Wie nog eens wil terugkijken klikt op een van onderstaande titels.

St. Maerten 59, De genese van de Historische Vereniging Maartensdijk.
St. Maerten 61, De prehistorie van de Vereniging Sint Maerten.
St. Maerten 62, Geschiedenis is nooit af.

Naar boven