St Maerten 64

De extra’s uit St Maerten 64, mei 2023

In nummer 64 van St Maerten vindt u bij een aantal artikelen een tekstblok met de titel Extra, waarin verwezen wordt naar deze pagina op de website StMaerten.nl. Hier kunt u, voor elk artikel apart, de verwijzingen met één muisklik vinden. Klik op de titel en u springt naar het gewenste artikel.
In de tekst vindt u ook kleine logo’s van het Online Museum De Bilt en/of de Historische Vereniging Maartensdijk. Door te klikken op het logo wordt u doorgeleid naar relevante informatie op de website van de betreffende organisatie.

Struikelstenen in Westbroek
Vierendertig Duits Joodse vluchtelingen in Westbroek
Zoeken naar Kamp IX in Maartensdijk
Met een belangrijke rol voor een telefoonboek…
Uit het culturele leven van Groenekan
Cabaret als memorabele culturele activiteit
Metaverpa op industrieterrein Maartensdijk
Een wereldspeler …


Struikelstenen in Westbroek


Het kan de historisch geïnteresseerde inwoner van Achttienhoven en Westbroek nauwelijks ontgaan zijn: er zijn op 6 november 2022 eenentwintig Stolpersteine geplaatst bij zes adressen in Westbroek en (voorheen) Achttienhoven.
De aangrijpende verhalen achter deze struikelstenen worden prachtig verteld op de website van de Stichting Struikelstenen De Bilt. Auteur van deze verhalen is Evert Theunissen, die namens de Stichting Struikelstenen De Bilt onderzoek heeft gedaan. Wij verwijzen u graag naar de volgende pagina’s:
Achtergronden
Dr Welfferweg 4
Dr Welfferweg 15
Dr Welfferweg 40
Kerkdijk 64
Kerkdijk 112
Kerkdijk 140
Van harte aanbevolen!

Overlevers
Het initiatief voor de Westbroekse struikelstenen leidde nog tot een bijzonder contact van Karien Scholten met een van de nabestaanden van de ondergedoken Irma en Willi Leopold, die de oorlog overleefd hebben. Hun dochter, mevrouw Sheryl Abbey, heeft Westbroek en het onderduikadres van haar ouders bezocht en ze heeft daarvan verslag gedaan in het Joods Amerikaanse tijdschrift Hadassah Magazine (March/April 2023, blz 16-19).

Klik hier … voor dit bijzondere artikel.

Naar boven


Zoeken naar Kamp IX in Maartensdijk

In St Maerten worden uitgebreide voet- en eindnoten vanwege de leesbaarheid weggelaten. Maar historisch onderzoek dient uiteraard verantwoord te worden en daarom plaatsen wij hier een hyperlink naar het artikel met alle voetnoten.

Propaganda

De Duitsers en de NSB gebruikten allerlei manieren om propaganda te bedrijven met de Arbeidsdienst en dus ook met de Arbeidsdienst voor meisjes. In het archief Beeld en Geluid zijn tenminste 9 beeldfragmenten met Polygoonopnamen in de meisjeskampen. In het weekverslag van Kamp Maartensdijk van 23 juli 1944 staat de mededeling dat er filmopnamen gemaakt zullen worden op 26 juli 1944 door ‘Kompaan Richel en Mijnheer van Maden’. De laatste opname wordt door Beeld en Geluid gedateerd op 4 augustus 1944.
Op dit stukje film (er bestaat alleen nog een fragment van 1 minuut) is te zien hoe een groep geüniformeerde meisjes weglopen van een gebouw, dat alleen in de eerste 2 seconden voor een deel zichtbaar is. Een GIF toont, op basis van de hoek- en raamversieringen, dat het onmiskenbaar Huize Persijn is. Klik hier … voor het volledige filmfragment.

In het NSB-tijdschrift Nederlandsch Vrouwenleven van 15 oktober (zaaimaand) 1943 is het artikel ‘Een kijkje bij onze Arbeidsmeisjes’ opgenomen van de hand van Elsa van Maerlant. Dit artikel beschrijft uitvoerig ‘Meisjeskamp Persijn’. Klik hier … voor dit artikel.
Een ‘glossy’ brochure over de Arbeidsdienst voor meisjes (ADM) van maar liefst 36 bladzijden verschijnt in 1943 onder redactie van ‘eerdergenoemd stafleidster A.C.W. Huigen. ‘We stellen ons in dienst van het volk’, luidt haar slotwoord. Klik hier … voor de brochure.

.

Op onze eigen website krijgt u toegang tot meer dan 200 lokale verhalen over de Tweede Wereldoorlog in Maartensdijk en De Bilt. Klik op ons logo.

Op het Onlinemuseum De Bilt vindt u veel meer artikelen over oorlog en Jodenvervolging in onze gemeente. Klik op het logo voor de rondleiding over de Tweede Wereldoorlog.

Naar boven


Uit het culturele leven van Groenekan

Het artikel van Frank Klok is gebaseerd op een groot aantal documenten uit het archief van de Oranjevereniging Groenekan, dat door Frank geordend en ontsloten is voor het RHC Vecht en Venen. Voor de liefhebber van de Groenekanse geschiedenis heeft Frank een groot deel van de foto’s, programma’s, entrees, liedjes, sketches en finales uit dit archief toegankelijk gemaakt. Meer dan 120 pagina’s plezier!

1972 Act Wilde Vrouwen

Binnen het bestand kunt u navigeren door op een item in de inhoudsopgave op bladzijde 2 te klikken. Onderaan elke pagina staat een link, die u terugbrengt naar de inhoudsopgave. Let op: groot bestand; het laden kan meerdere seconden duren.

Naar boven


Metaverpa op industrieterrein Maartensdijk

Over de auteur
Jacques J.A.M. Reijniers (Aardenburg, 1951) is werktuigbouwer en bedrijfskundige. Hij werkte in en voor verschillende (internationale) ondernemingen en in de consultancy, steeds op het gebied van o.a. productielogistiek en inkoop. Hij promoveerde op het gebied van daadwerkelijke realisatie van vernieuwingen. Tevens was hij parttime bijzonder hoogleraar inkoopmanagement. Hij is geïnteresseerd in industrieel erfgoed en vanuit deze interesse o.a. lid van de redactie van het Online Museum De Bilt (OMDB). Auteur van verschillende artikelen voor St. Maerten en De Biltse Grift, alle op het gebied van industrieel erfgoed.

Bronnen voor het artikel over Metaverpa

  • Telefonische interviews met de heer J.W. Kramps (voormalig chef-constructeur Metaverpa) door Jacques Reijniers
  • Persoonlijke interviews met de heer W.C. Brouwer (voormalig bedrijfsleider en technisch adjunct-directeur Metaverpa)
  • Bezoeken aan het industrieterrein en gesprekken enkele huidige ‘bewoners/bedrijven’ door Jacques Reijniers
  • Persoonlijk archief van de heer W.C. Brouwer
  • Regionaal Historisch Archief Vecht en Venen, Breukelen
  • Enkele Metaverpa gerelateerde artikelen uit de ‘Gooi en Eemlander’ in 1964 en 1976
  • Enkele Metaverpa gerelateerde artikelen uit NRC in 1981
  • Website www.ferag.com
  • Website Online Museum De Bilt www.onlinemuseumdebilt.nl

Op het Online Museum de Bilt vindt u veel meer artikelen van Jacques Reijniers en anderen over bedrijven in de gemeente De Bilt. Klik op het logo voor een rondleiding industrieel erfgoed.

Naar boven